Bugünün Şükür Duası


Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile..Hamd, alemlerin Rabbınadır.

O,Rahman ve rahimdir. O din gününün maliki Allah'dır. Sadece sana ederiz kulluğu,ibadeti ve sadece senden dileriz yardımı,inayeti. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Kendilerini nimetlendirdiğin mesutların yoluna,gayb olunan ve de sapkınların yoluna değil. 

El-Hamdülillahi Rabbil alemin. Errrahmanirrahim. Maliki Yevmiddin iyyake na'büdü ve iyyake neste'in. İhdinas-sıratal-müstekim. Sıratallezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin.

Amin

Kaynak: Şifalı Dualar Mehmet Erol Kuloğlu


Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak