Resulullahın Günlük Okuduğu Sureler

sureler ve dualar

Resulullah (sav) in günlük okuduğu dua ve tesbihatlardan başka günlük düzenli olarak Kuran-ı Kerimden okuduğu ve vird hâline getirdiği sureler ve ayetler vardı.

Bu sure ve ayetleri günün belirli vakitlerinde okurlardı. Bizlere de bu sure ve ayetleri okumamızı tavsiye buyurdular. Bu sure ve ayetlerin hikmet ve esrârını bizlere ayrıca haber verdiler. Ashâb ı Kiram bu sünnete tabi olarak her gün Peygamber Efendimiz (sav) in okuduğu sure ve ayetleri düzenli olarak okumaya gayret ettiler. Bu sahabeyi celilden Abdullah ibni mesud (ra) Resulullah (sav) ın kendisine tavsiye buyurduğu, Vakiâ suresini akşamları her gün okurlardı: fazla bir mal, çocuklarına fazla bir miras bırakmadı. Ashâbı Kiram sordular: Ya Abdullah! çocuklarına fazla bir miras bırakmadın senden sonra onlar ne yapacaklar? Abdullah ibni mesud (ra) buyurdular ki: Ben çocuklarıma Vakiâ suresini varis olarak bıraktım. Resululah (sav) den işittim ki; kim Vakiâ suresini her gün akşam okursa fakirlik çekmez, maddi bir sıkıntı içine girmez buyurdular.”[133]

Abdullah ibni mesud (ra) dan rivâyet olunan başka bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz (sav) buyurdular ki : “ Bakara suresinin son iki ayetini kim akşamleyin okursa bu ayetler onun için yeterli olur.”[134] Yani her şeyden ve felaketten korunur.

Hz. Osman (ra) dan dan rivâyet olunan başka bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz (sav) buyurdular ki : “ Kim gece Aliimran suresinin son ayetlerini surenin sonuna kadar okursa, bütün gece namaz kılmış gibi sevap kazanır.”[135]

Cabir (ra) dan rivâyet olundu ki : Resulullah (sav) efendimiz gece secde ve mülk surelerini okumadan yatmazlardı.”[136]

Resulullah(sav) sabah namazından sonra Yasin-i Şerifi, öğleden sonra Fetih suresini, ikindiden sonra amme suresini, akşam namazından sonra Vakiâ suresini, Yatsıdan sonra Mülk, Rahman ve secde surelerini okurlardı.

Hz. Aişe (ra) dan rivayet olundu ki, Resulullah (sav) Efendimiz, her gece yatağına geldiği zaman, İhlas, Felak ve Nas surelerini okurlardı. [137]

Ferve bin nevfel (ra) dan rivayet olundu. Ferve (ra) Resulullah(sav)’a gelerek ; Ya Resulullah! Yatağıma vardığım zaman söyleyeceğim bir şeyi bana öğret” dedi Resulullah (sav) buyurdular ki “ El Kafirun suresini oku, çünkü bu sure şirkten kurtuluştur.” [138]

Hz. Ali (ra) dan, Resulullah (sav) Efendimiz minberdeyken şöyle söylediğini işittimİ “ Kim her namazdan sonra Ayetel Kürsiyi okursa ölünce mutlaka cennete girer. Kimde yatağına yatarken Ayetel Kürsiyi okursa (cc) onun ve komşusunun evini, çevresinde ki diğer kimseleri korur.”[139]

Resululah (sav) her gece Vakiâ, duhan , mülk, secde surelerini okumadan yatmazlardı.[140]

Resulullah (sav) in şöyle buyurduğu darimide nakledildi:

“ Bir kimse sabah vakti Yasin suresini okursa, akşama kadar onun ihtiyaçları giderilir.”[141]

Resulullah (sav) buyurdular ki: “ Sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra namaz kıldığı yerden kalkmadan, Enam suresinin başından ilk üç ayeti okuyan kimseye yetmişbin melek vazifelendirir, onlar ’ı tesbih ederler ve o kimse için istiğfar ederler.”[142]

Her akşam Bakara suresinin okunmasını tavsiye buyurdular. Bir evde Bakara suresi veya Kehf suresi okunursa o evde şeytan duramaz ve ogün o eve giremez[143]

Sabah ve akşam Kureyş suresini 11 defâ okuyan kimse her türlü korkulardan emin olur, rızık artar, ticareti bereketlenir.[144]

Resulullah (sav) Efendimiz her gün mülk suresini okuyan kimsenin kabir azabından kurtulacağını haber verdiler.[145]

[133] Beyhaki

[134] Buhari - Müslim

[135] Darimi

[136] Tirmizi

[137] Buhari - mÜslim - Ebu Davut

[138] Tirmizi - Ebu Davut

[139] Beyhaki

[140] Tirmizi - Beyhaki

[141] Darimi

[142] El Camiussağir

[143] Tuhfetüzzakirun

[144] Mektubat ( imam rabbani )

[145] Camiussağir 

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak