Peygamber Efendimizin En Zor Gününde Ettigi Dua

peygamber duaları

Efendimiz(s.a.v)’in “Hayatımın en zor günü” dediği Taif dönüşünde uğradığı bir üzüm bağında bir süre istirahat ettikten sonra şöyle dua etti.


Bizde  zor günlerimiz de, her hangi bir işte başarısızlık ile karşılaştığımızda bu durumdan kurtulmak için okuyalım.

” Allâhümme ileyke eskü za’fa kuvveti ve kıllete hilete  ve hevâni ale’n-nas.Yâ Erhamerrahimin  ente rabbül müstad’afin.Ente erhamü bi min en tekileni ilâ adüvvün  baidin yetecehhemüni ev ilâ sadikin karibin  melektehü emri.İn lem tekün gadbane aleyye fe lâ übâli.Gayra enne afiyeteke evseu li.Eûzü bi nuri vechikellezi eşkarat le hüzzulümâtü ve saluha aleyhi emruddünya vel ahireti en yenzile bi gadabüke evyahille aleyye  sehatüke.Ve leke’l-utba hatta terda.Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ bike.”(Tecrid,ıl,759)

Anlamı:
Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile..
“İlahi! kuvvetimin zaafa uğradığını,çaresiz kaldığımı,halk nazarında hor görüldüğümü,ancak Sana  arz ederim.Sana şikayet ederim.
Ey merhametlilerin en merhametlisi!Herkesin zayıf görüp de dalına bindiği çaresizlerin Rabbi Sensin.
İlahi!Huysuz,yüzsüz bir düşman eline beni düşürmeyecek,hatta hayatımın dizginlerini eline verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar bana merhametlisin.
İlahi ! Eğer bana karşı azaplı değilsen, çektiğim mihnetlere, belalara hiç aldırmam. 
Fakat, senin esirgeyiciliğin bunları göstermeyecek kadar
geniştir. 
Sana sığınırım. Senin cemalinin nuruna sığınırım. Bütün
karanlıkları parlatan, dünya ve ahiret işlerinin ıslahının yalnız ona bağlı bulunduğu Nur’a sığınırım.
İlahi ! Sen razı olasıya dek affını diliyorum. Bütün kuvvet, her
kudret ancak senindir.
ALLAHumme amin... ALLAHumme amin ... ALLAHumme amin....

Kaynak:365 gün dua(Mehmet Dikmen-Bilal Eren)

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak