İşte Sebat Duaları

sebat etme duası

Sebat etmek, ‘engel veya yenilgilere rağmen kararından ya da sözünden dönmemek, kararını sonuna değin uygulamak, işi sonuna değin götürmek, sürdürmektir.’

Bu, her türlü muhalefet karşısında bile kararlılıkla devam etme, bir işin arkasını bırakmama ve pes etmeme fikrini verir. 


Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.

Bismillahirrahmanirrahîm.


Okunuşu: Allahümme inni es'elüke's-sebate fi'l-emri ue'l-azlmete 'ale'r-ruşdi. Ve es'elüke şükra ni'metike ve hüsne 'ıbadeüke.Ve es'elüke Usanen sadikan ve kalben sellmen.Ve e'uzü bike min şerri ma ta'lemü.Ve es'elüke min Hayri ma ta'lemü.Ve estağfiruke mimma ta'lemü.

Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile..

Allah'ım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah'ım! Senin bildiğin her çeşit serden Sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları Senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı Senden bağış diliyorum.  Amin
(Tirmizi,De'avat,22) 


Okunuşu: Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile..

Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak