» » » » Allah'ım Dönüşümüz Yalnız Sanadır


Hiç şüphe yok ki Sen İşitensin Allah’ım!
Hiç şüphe yok ki Sen Bilensin!

Sen dualara cevap Verensin hiç şüphe yok ki Allah’ım!
Mucîbu da’vete’l Muttarîn’sin Sen!
Sen çaresizlerin dualarını kabul Edensin!
Bizim de duamızı kabul et Dergâhında!
Bizi darda bırakma!
Bizi Sensiz bırakma!
Mucîbü’d dua Sensin Rabb’im!
Sen duaları kabul Edensin!
Bizim de dualarımızı kabul et Dergâhında! (Âminnn)

About Zehra Karaaslan

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt