Kıyamet Suresi ve Faziletleri

sureler

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Bir kimse her gece Kıyamet suresini okursa (okumayı alışkanlık haline getirirse), kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi olduğu halde Allah’a mülaki olur, kavuşur.” Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma) • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kıyameti gözüyle görür gibi olmaktan hoşlanan kimse Tekvir, İnfitar ve İnşikak surelerini okusun."(1)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her gece Kıyamet Suresini okuyanın kıyamet gününde, Allah’u Teala’ya yüzü ayın ondördü gibi (parlak) olur."(2)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim Kıyame Suresini (vird olarak) okursa, Ben ve Cibril (Aleyhisselam) kıyamet gününde onun kıyamete inandığına şahit olurum. Kıyamet günü bütün yaratıkların yüzleri üzerine onun yüzü parlayacak."(3)
 • Rivayet Edildi ki:

  • Ahiret ve kıyamet zorluklarından kurtulur.
  • Kıyame suresini vird olarak okursa, kıyamet gününde günahlardan arınmış olarak haşrolunur.
  • Bir gece içerisinde, Yasin, Tebareke (Mülk) sureleriyle birlikte okuyanlar için, iki cihanda da büyük bir nur temin eder.
  • Cuma geceleri okuyan kimse, ahiret saadetine nail olur.
  • Bu sureyi okumaya devam edenler, mutlu ve uyumlu bir aile hayatına kavuşur.
  • Günah işlemeye devam eden kişi bu sureyi okumaya devam ederse, inşallah yaptığına pişmanlık duymasına sebep olur. Gerekli nasihatı alarak bir daha eski kötü alışkanlıklarına dönmez.

  Dipnot ve Kaynaklar

  1. Tirmizi, Fedailül-Kuran, 3333
  2. Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 9/63
  3. Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/337; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/540


  Bismillahirrahmanirrahim 
  1. La uksimu biyevmilkıyameti. 
  2. Ve la uksimu binnefsillevvameti. 
  3. Eyahsebul'insanu ellen necme'a 'ızamehu. 
  4. Bela kadiriyne 'ala en nusevviye benanehu. 
  5. Bel yuriydul'insanu liyefcure emamehu. 
  6. Yes'elu eyyane yevmulkıyameti. 
  7. Feiza berikalbesaru. 
  8. Ve hasefelkameru. 
  9. Ve cumi'aşşemsu velkameru. 
  10. Yekulul'insanu yevmeizin eynelmeferru. 
  11. Kella la vezere. 
  12. İla rabbike yevmeizinilmustekarru. 
  13. Yunebbeul'insanuyevmeizin bima kaddeme ve ahha re. 
  14. Belil'insanu 'ala nefsihi besıyretun. 
  15. Ve lev elka me'aziyrehu. 
  16. La tuharrik bihi lisaneke lita'cele bihi. 
  17. İnne'aleyna cem'ahu ve kur'anehu. 
  18. Feiza kare'nahu fettebı'kur'anehu. 
  19. Summe inne 'aleyna beyanehu. 
  20. Kella bel tuhıbbunel'acilete. 
  21. Ve tezerunel'ahırete. 
  22. Vucuhun yevmeizin nadıretun. 
  23. İla rabbiha nazıretun. 
  24. Ve vucuhun yevmeizin basire'un. 
  25. Tezunnu en yuf'alebiha fakıretun. 
  26. Kella iza beleğatitterakıye. 
  27. Ve kıyle men rakın. 
  28. Ve zanne ennehulfraku. 
  29. Velteffetissaku bissakı. 
  30. İla rabbike yevmeizinilmesaku. 
  31. Fela saddeka ve la salla. 
  32. Ve lakin kezzebe ve tevella. 
  33. Summe zehebe ila ehlihi yetemetta. 
  34. Evla leke feevla. 
  35. Summe evlaleke feevla. 
  36. Eyahsebul'insanuen yutreke suden. 
  37. Elem yeku nutfeten min meniyyin yumna. 
  38. Summe kane 'alekaten fehaleka fesevva. 
  39. Fece'ale minhuzzeyceynizzekere vel'unsa. 
  40. Eleyse zalike bikadirin 'ala en yuhyiyelmevra.

  Kıyamet Suresi'nin Türkçe Anlamı

  1 - Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe. 
  2 - Yine hayır, yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse.
  3 - İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor?
  4 - Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. 
  5 - Fakat insan günahı devam ettirmek ister.
  6 - O kıyamet günü ne zaman? diye sorar.
  7 - Ne zaman ki o göz şimşek çakar, 
  8 - Ay tutulur,
  9 - Güneş ve ay toplanır, 
  10 - İşte o gün insan, "kaçacak yer neresi?" der. 
  11 - Hayır, hayır, yok bir siper. 
  12 - O gün varılıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzurudur. 
  13 - O gün insana, yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. 
  14 - Doğrusu insan kendi nefsini görür, 
  15 - Bir takım özürler ortaya atsa da. 
  16 - Onu hemen okumak için dilini depretme.
  17 - Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir. 
  18 - O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. 
  19 - Sonra onu açıklamak da bize aittir.
  20 - Hayır, siz peşin olanı (dünyayı) seviyorsunuz da 
  21 - Ahireti bırakıyorsunuz. 
  22 - Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar. 
  23 - Rabbine bakar.
  24 - Yüzler de var ki o gün asıktır. 
  25 - Anlar ki kendisine belkıran (bel kemiklerini kıran belalı bir iş) yapılır.
  26 - Hayır hayır, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır, 
  27 - "Tedavi edebilecek kimdir?" denilir.
  28 - Can çekişen bunun o ayrılık anı olduğunu anlar.
  29 - Bacak bacağa dolaşır.. 
  30 - İşte o gün sevk, ancak Rabbinedir. 
  31 - Fakat o, ne sadaka verdi, ne namaz kıldı.
  32 - Fakat yalanladı ve döndü.
  33 - Sonra da çalım sata sata ailesine gitti.
  34 - Gerektir o bela sana, gerek. 
  35 - Evet, gerektir o bela sana gerek. 
  36 - İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?
  37 - O, dökülen erlik suyundan bir damla (sperm) değil miydi? 
  38 - Sonra bir aleka (embriyon) oldu da Rabbi onu biçime koydu, sonra şekil verdi. 
  39 - Ondan da iki cinsi; erkek ve dişiyi var etti.
  40 - Peki, bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?  Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

    Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak