Esmaül Hüsna Hazinesi


Değerli esmaül hüsna hazinesinden faydalanmak isteyenlere tavsiyem, bir zikirmatik ( bazı kimseler buna tesbihmatik derler) edinmenizdir.

Benim zikirmatiğim bir yıldan fazla zamandır hep yanımda. Yürüyüş yaparken, otobüsde, yolda yürürken, beklerken her zaman yanıma en yakın arkadaş. Allahı zikretmek ve şifayı onda aramak gibisi yok. Allah yar ve yardımcımız olsun.

1 – ALLÂH :  [ Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Allah’ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir.  ]
Allah zikrine devam eden kişinin derecesi hem Allah katında hem de insanlar katında artar. İnsanlar arasında; sevilen, sayılan, sözü geçen kıymetli bir kişi olur. Duaları kabul görür. Nefis şeytanının şerrinden kurtulur. Güneş doğarken gümüş veya altın levha üzerine Allah ismini yazan ve üzerinde taşıyan şeytan şerrinden korunur. Soğuk havada bu levha üzerinde iken Allah diye zikrederse soğuğu hissetmez. Balgam hastalığı olan kişi taşırsa balgam hastalığından kurtulur. Kişi 7 gün oruç tutup, gece yarısında 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp, ardından 66 defa Allah zikrini yaparsa; Allah bir melek görevlendirir. O melek, o kişiyi tüm kötülüklerden koruduğu gibi, hal ve hareketlerinde, işlerinde o kişiyi yönlendirir, yönetir ve yardımcı olur. Allah ismini kağıda gül suyu, safran ve misk karışımıyla yazıp, üzerinde taşıyanı Allah her türlü kötülükten korur. Amir veya makam sahibi kişilerin yanında riayet görür. Düşmanlarına karşı galip gelir. Cuma günü oruçlu olarak, sabaha doğru gümüş yüzüğe Allah ismini yazıp, sağ elinin parmağına takan kişinin her isteği insanlar tarafından karşılanır. İşi görülür. Sol elinin parmağına takıp bir mahkemeye giden kişi haksızlığa uğramaz.
Allah Cenabı Hakk’ın Celal ve Cemal gibi bütün isimlerini kapsamaktadır. Allah diye zikreden Cenabı Hakk’ı bütün isimleri ile anmış olur. Bütün isimler Allah isminde gizlidir. Diğer isimler Allah İsmi Azamına birer sıfattır. Allah ismi hiç bir isme sıfat olmaz. Cenabı Hakk’ın Zatına mahsus bütün isimlerin özellikleri Allah isminde vardır. Allah ismi; ruhi hastalıklardan, kalp katılığından, küfürden, maddi ve manevi bataklıktan, nefsin istek ve arzularından kurtulmak, düşmanlarını yenmek, merhamet sahibi olmak, Allah’ın istediği şekilde hayat sürmek, son nefeste imanlı ölmek, kalbin nurlanması, imanlı olması ve şifa bulmak, güç, kuvvet ve rızık kazanmak, gizli sırlara vakıf olmak, hem dünya, hemde ahiret saadetine ermek için zikredilir.
Allah ismi iki şekilde zikr olunur;
1) Ya Allah
2) Allah, Allah… diyerek Ya: Yardım isteme, aman ve ah gibi medet talep etmeyi ifade eder.
Zikretmek iki şekilde olur;
1) Kişiye Cenebı Hakk’ın ilham yoluyla telkin etmesi şekliyle yapılan zikir.
2) Kişinin alim bir zat’a el verip / (nispet edip), ders alıp onun dediği ve tavsiye ettiği şekilde zikretmek.
Zikre başlamadan önce abdest alınır. Niyet edilir. ; Dünya kelamından uzak, dünyayı unutarak, ismin hem dil, hemde kalb ile birlikte ifadesine başlanır. Manevi alemlerin sultanı olmak için YA HU YA ALLAH ismi azamı zikredilir. Bu zikir Allah dostlarının, veli kullarının zikridir. HU ismi şerifi dışında Allah isminin önüne hiç bir isim geçemez. Allah ismini insanlardan uzak, tenha bir yerde abdestli olarak zikredene; Meleklere mahsus alemlerin kapıları açılır. Maneviyatı güçlenir. Yüksek makamlara ulaşır, nurlanır. Hergün Ya Allah Ya Hu diye 1000 defa zikirde bulunanı Allah, kemaliyle rızıklandırır. Şifa için Allah ismi 70 defa bir kağıda yazılıp, yazı su içinde silindikten sonra, hastaya içirilirse; hasta şifa bulur.
2 – ER RAHMÂNRahman   [ Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden ]
Günde zikir sayısı : 298  – Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak için okunur.
Farz namazlarının ardından 100 defa Ya Rahman ismini zikreden; Allah’ın rızasını kazandığı gibi, Allah’ın nimetleride ona sunulur. 40 gün riyazet halinde 1000 defa Ya Rahman ismini zikredenin kalp gözü açılır. 5 V akit namazların ardından 2500 defa Ya Rahman ismini zikreden, her olaydan haberdar olur. Olay olmadan haberi olur. Er Rahman ismini; misk, safran, gül suyu karışımı mürekkep ile kağıda yazıp üzerinde taşıyan; insanlar arasında sevgi, saygı görür. Günde 290 defa zikredenin her arzusu gerçekleşir.
3 – ER RAHİMRahim   [ Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. ]
Günde zikir sayısı : 258 – Maddi ve Manevi Rızıklar için okunur.
Ya Rahim ismini zikretmeye devam eden kişi; belalardan, kazalardan ve afetlerden korunur. Uykusunda ağlayan veya korkan çocuğun üzerine 269 defa Er Rahim isminin yazıldığı kağıt konulursa; çocuk bu durumdan kurtulur. 5 vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir. Rızkı ve bereketi artar. Hastaysa şifa bulur. Tüm nimetler okuyanın ayağına gelir. Errahmanirrahim veya Ya Rahman Ya Rahim isimlerini zikredenler; sıkıntıdan, darlıktan ve korkularından kurtulurlar. Günde 100 defa okuyanın kalbi yumuşar, Allah’ın rahmetini kazanır. Kötülüklerden muhafaza olur.
4 – EL MELİKMelik   [ Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. ]
Günde zikir sayısı : 91 – Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak için okunur.
Sabah namazının ardından 121 defa Ya Melik ismini zikreden fakirlikten kurtulur. Bu ismi her gün okumaya devam edenler bazı sırlara vakıf olurlar. İlim ve marifet sahibi olurlar.
5 – EL KUDDÛSKuddus   [ Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz ]
Günde zikir sayısı : 170 – Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği için okunur.
Ya Kuddüs ismini zikreden kişi şehvetten kurtulur, ahlakı düzelir. Günde 100 defa okuyan kalbin manevi hastalıklarından kurtulup, insanlar arasında sevilen, saygı duyulan kişi olur. Vesveseden kurtulur. Şeytanın hilelerinden uzak olur.
6 – ES SELAMSelam   [ Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren ]
Günde zikir sayısı : 131 – Korkulan her şeyden korunmak için okunur.
Hasta üzerine 121 veya 161 defa Ya Selam ismi okunursa hasta iyileşme gösterir. Es Selam ismini kağıda yazıp üzerinde taşıyan ve sürekli zikr eden; fenalık ve kötülüklerden emin olur. Ya Selam isminin zikrine devam eden kişi; cin, şeytan ve insanların hile ve vesveselerinden uzak olur. 66 defa bir kaba yazıp, 40 gün aç karnına bu sudan içen vesvese hastalığından kurtulur. Günde 360 defa okuyanın her duası kabul olur.
7 – EL MÜ’MİNMü’min   [ Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan ]
Günde zikir sayısı : 137 – Kötü hastalıklara düşmemek için okunur.
Her gün sabah namazının ardından 167 defa Ya Mü’min ismini zikreden sıkıntıya düşmez. Dili, yalan ve küfürden uzaklaşır. Riyadan, zinadan, kibirden, hasedden, kötü ahlaktan uzak olur. Her gün 1132 defa Ya Mü’min ismini zikreden hastalıklardan ve sıkıntılardan kurtulur. 43 gün, 5 vakit namazların ardından, 136 defa Ya Mü’min ismini zikreden arzusuna kavuşur. Her gün okumayı adet haline getiren muhtaçlık hissetmez, kimseye muhtaç olmaz, düşman şerrinden muhafaza olur, dili kötü söz söylemez.
8 – EL MÜHEYMİNMüheymin   [ Gözeten ve Koruyan ]
Günde zikir sayısı : 145 – İnsanların düşüncelerini anlar korunur.
Ya Müheymin zikrine devam eden unutkanlıktan kurtulur. Bu zikre bir Ulema ile devam eden gizli sırlara vakıf olur. Yatsı namazının ardından 145 defa okuyup konuşmadan, sağ tarafına yatıp uyuyana rüyasında olacak hadiselerden haber verilir. Günde 100 defa tenha bir yerde okuyanın kalbi nurlanır. Günde 145 defa okuyan bela, musibet ve düşman şerrinden korunur. İlim ve imanı artar. Yazıp üzerinde taşıyanın rızkı ve malı artar. Allah’ın himayesinde olur.
9 – EL AZÎZAziz   [  Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip ]
Günde zikir sayısı : 94 – Düşmanlara galip gelmek için okunur.
Ya Aziz ismini zikreden kişi, kendini insanlara sevdirir. İşi ve istekleri geri çevrilmez. Hem insanlara, hemde ruhanilere karşı sözü geçen, itibar sahibi bir kişi olur. Ya Aziz ismi 7 gün düşmanının helakı niyetiyle okunursa, kişinin düşmanı helak olur. 40 gün sabah namazından sonra 40 defa okuyan fakirlikten kurtulur. Kimseye muhtaç olmaz. Hergün evden çıkarken, 94 defa Ya Aziz ismini zikreden dünya ve ahirette bahtiyar olur.
10 – EL CEBBÂRCebbar   [ Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan ]
Günde zikir sayısı : 206 – istek ve arzuların olması için
Ya Cebbar ismini zikreden kişiye bütün insanlar itaat edeler, o kişiye kötülük yapmaya cesaret edemezler. Ya Cebbar ismi bir düşmanın helakı için 206 defa okunur. Ya Cebbar ve Zülcelali Vel İkram isimlerini beraber yazıp üzerinde taşıyan bütün insanlara güzel görünür. Her gören saygı ve sevgide bulunur.
11 – EL MÜTEKEBBİRMütekkebbir   [ Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren ]
Günde zikir sayısı : 662 – İzzete ve refaha nail olmak için okunur.
Ya Mütekebbir ismini hergün okuyan konuştuğu zaman karşısındakileri tesiri altında bırakır. Okuyanın hayır ve bereketi çoğalır. Her gün sabah namazının ardından 664 defa Ya Mütekebbir ismini zikreden itibarlı olur. Karşısındakiler ona itaat eder, sözü geçen bir kişi olur. Her gün müşteri saatinde 262 defa okuyanın bereketi artar. Kötü davranışları olan ve sürekli haram işleyen kişinin üzerine 262 defa okunursa o kişi davranışlarını düzeltir.
12 – EL HÂLIK : Halik   [ Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden. ]
Günde zikir sayısı : 731 – İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak için okunur.
Ya Halık ismini zikredenin kalbi nurlanır. Her işte başarılı olur. Bela ve kötülüklerden korunur. İyileşmesi zor akıl hastalığı olanlar bu ismi yazıp taşımaları halinde faydasını görürler. Çözülmesi zor olan bir işi olan kişi; kıbleye yönelip 5115 defa Ya Halık ismini zikredip, işinin çözülmesi için dua ederse işi halolur.
13 – EL BÂRİ’ : Bâri  [ Eşyayı ve herşeyin vucüdunu herşeyin birbirine uygun halde yaratan ]
Günde Zikir Sayısı : 214 – İşinde Başarılı olur, şöhret bulur.
Ya Bari’ ismini 7gün 100defa okuyan selamete erer ve afetlerden korunur. Günde 210 defa şems saatinde okuyan; düşmanlarını yener, feraha erer ve zihni, aklı gelişir. En az bir sene okumaya devam eden şifa verir. Şifacı olur. Ağır işler kolaylaşır. Ya Bari’ ismini 45360 defa abdestli ve kıbleye yönelerek okuyan; ardından isteği doğrultusunda dua ederse isteği gerçekleşir, duası kabul görür. Başı ağrıyan kişi El Bari’ ismini gümüşe yazıp başında taşırsa baş ağrısından kurtulur
14 – EL MUSAVVİR Musavvir   [ Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren ]   /   EL-MU’TÎ : [ Veren, ihsân eden ]
Günde Zikir Sayısı  :336 – Maksat ve merama ulaşmak için
Ya Musavvir ismini zikreden başladığı işte başarılı olur, geri kalmaz ve yaptığı iş bozulmaz. Sanatkarsa sanatında başarılı ve üstün olur. Ya Musavvir ismini 365 defa hergün okuyan ruhanilerle irtibata geçer. Ya Musavvir ismini zikreden sıkıntılarından kurtulur, çocuğu ahlaklı olur. Günde 336 adet okuyan kişi düşmanını dost yapar. Bir istek veya arzu için okunursa okuyanın arzusu gerçekleşir.
Allah (c.c.), Mu’tî’dir. Yani, mahlûkatına hayat hakkını ve her istediğini verendir. Cenab-ı Hak kullarının Kendisine açılan ellerini boş çevirmez. Mahlûkâtının hal ve söz dilleriyle yaptıkları duâ, niyaz ve isteklerini kabul eder. Varlıkların ihtiyaçlarını eksiksiz yaratır ve ellerine verir. Mîde için yeryüzünü envâi türlü yiyecek ve gıdalarla donatan Cenab-ı Hak, maddî-mânevî tüm âzâların ihtiyaç duydukları nîmetleri yaratır ve ikram eder. Kullarını Cennetine alır ve her arzu ettiklerini ihsân eder. Mu’tî ismi Hazret-i Ali’nin (r.a.) Peygamber Efendimizden (a.s.m.) rivâyet ettiği vârit olmuştur. Duha suresi 5.ayette geçmektedir. Gözü veren Cenab-ı Hak, görünen âlemde göz zevkine uygun güzellikleri de yaratıp gözün önüne sermiştir. Kulağı veren Allah Teâlâ, işitme âleminde latîf nağmeleri ve güzel sesleri de yaratmış ve kulağın işitme zevkine ikram etmiştir. İnsandaki her türlü cihâzât ve âletlerin, duygu ve latîfelerin her birisinin ayrı ayrı hizmeti ve ubûdiyeti, ayrı ayrı lezzeti, elemi, vazifesi ve mükâfâtı vardır. Cenab-ı Hak ve Hakîm-i Mutlak, insanda istihdam ettiği cihâzların her birisinin, mânevî şükürlerine karşılık, lâyık ücretlerini de inşaallah verecektir.Rızkımızı veren Rezzâk’ımızdır. Zenginlik ve servet veren Ganî olan Cenab-ı Haktır. İstemelerimize ve duâlarımıza cevap veren, atiyye veren Cenab-ı Haktır. Sayısız arzularımızı ve gayelerimizi gerçekleştiren ve yerine getiren de Cenab-ı Haktır.
15 – EL ĞAFFÂR Gaffar   [ Mağrifeti pek çok ]
Günde Zikir Sayısı : 1281 – Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için okunur.
Ya Gaffar zikrine devam eden günahlarından, hata ve isyanlarından mağfiret bulur. Affolunur. Hasımlarının gözünde görünmez olur. Kavga ve savaş durumunda düşmanları tarafından görülemez. Gaffar ismini zikreden Allah’dan merhamet istemiş olur. Günde 1200 defa okuyan maddi ve manevi halini düzeltir. Gizli şeylerin esrarına vakıf olur. Sinirlenip herşeye parlayan kişiler bu ismi okursa öfkeleri yatışır. Kurşun levha üzerine yazıp üzerinde taşıyan zalimlerin şerrinden korunur.
16 – EL KAHHÂR Kahhar   [ Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan ]
Günde Zikir Sayısı : 306 – Zalimleri kahretmek için
Kahhar ismi; düşmanı kahretmek ve düşmanı helak etmek gibi bir tesire sahiptir. Ya Kahhar ismini her gün okuyanların kalbinde dünya sevgisi kalmaz. Nefsine yenik düşmez. Düşmanlarını hezimete uğratır. Düşmanına karşı beddua da bulunsa düşmanı helak olur. Şehvet ve hırstan kurtulur.
17 – EL VEHHÂB Vehhab   [ Her türlü nimeti devamlı bağışlayan ]
Günde Zikir Sayısı : 196 – Sıkıntısız borçsuz bir hayat için okunur.
Ya Vehhab ismini sürekli zikreden kişinin rızkı artar, maddi sıkıntılarından kurtulup, refaha erer. Mahlukata karşı güçlü ve heybetli görünür. Dua edilirken 7defa zikr olunursa duanın kabulune vesile olur. Zeka ve anlama güçlüğü olanlara yazılarak içilirse faydası olur.
18 – ER REZZÂK Rezzak   [ Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden ]
Günde Zikir Sayısı : 308 – Bol rızıklı ömür için okunur.
Her sabah namazından sonra 308 defa Ya Rezzak ismini zikredenin rızkı artar, maddi sıkıntıları sona erer. Aç karnına günde 20 defa okuyanın zekası ve zihni açılır. İşini gördüreceği kişinin yüzüne 26 defa okunursa işi görülür. Kötülüklerden ve fitnelerden korunmak için sabah namazı vakti girmeden evin dört tarafına onar defa Ya Rezzak ismi okunarak üflenir. Ya Fettah Ya Rezzak isimlerini hergün beraber okuyana; kapalı kapılar açılır, maddi sıkıntıya uğramaz, rızkı artar.
19 – EL FETTÂH Fettâh  [ Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran ]
Günde Zikir Sayısı : 489 – Maddi manevi hayırlar için okunur.
Ya Fettah isminin zikrine devam edene Allah hayır ve bereket ihsan eder. Darlık ve sıkıntı çekmez. Okuyanın kalbi nurlanır, işleri kolaylaşır. Makam ve mertebesi yükselir, kimseye muhtaç olmaz. Sabah namazlarının ardından sağ elini kalbine koyarak 71 defa okuyanın kalbi temizlenir. Yatarken okuyana rüyasında bilmediği şeyler gösterilir. Zor bir durumdan kurtuluşa ermek için niyet ederek utarit saatinde 489 defa okunur. Düşmanının dost olması niyetiylede utarit saatinde 489 defa okunmaya devam edilirse düşmanı dost olur.
20 – EL ALÎM : Alim  [ Her şeyi çok iyi bilen ]
Günde Zikir Sayısı : 150 – ilim zenginliği için okunur.
Ya Alim zikrine devam eden gizli sırlara vakıf olur. Herşey ona beyan olur. Okuyanın ilmi artar, hikmetli konuşur ve yüce makamlara erişir. El Alim ismini yazıp suda silip içenin anlayışı ve zekası artar.
21 – EL KÂBID Kâbid  [ Sıkan, Daraltan ]
Günde Zikir Sayısı : 903 – Zalimin zülmünden kurtulmak için
Ya Kabid ismini okumaya devam eden kişi heybetlilik ve celallik kazanır. Kimse düşmanlık etmeye, hakkında dedikodu yapmaya cesaret edemez. Okuyan kötü huylarından kurtulur. Düşman şerrinden korunmak için 903 defa okunur. İki ay günde 10000 defa okuyana bazı sır perdeleri açılır.
22 – EL BÂSIT Bâsit  [ Açan, Genişleten ]
Günde Zikir Sayısı : 72 – İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur.
Ya Basıt ismini zikreden kişi korktuğu şeylerden emin ve güven içinde olur. Kalbindeki korku ve endişeler gider. Kalbi geniş olur. Keyfi ve neşesi artar. Sıkıntılarından kurtulur. Rızkı ve itibarı artar. Kalp gözü açılır. Hergün sabah namazından sonra 72 defa Ya Basıt ismini zikredenin rızkı bollaşır.
23 – EL HÂFIZ : Hafıd  [ Yukardan aşağıya indiren alçaltan ]
Günde Zikir Sayısı : 1481 – Kötüden ve belalardan korunmak için okunur.
Ya Hafız ismini zikreden; korku, telaş, kötülük ve fenalıklardan emin olur ve korunur. Okuyana düşman saldıramaz. Cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Bu isim; korunması için, neye okunursa, o şey muhafaza olur, korunur.
24 – ER RÂFİ’ : Râfi  [ Yukarı kaldıran, yükselten ]
Günde Zikir Sayısı : 351 – İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için okunur.
Ya Rafi ismini zikreden her türlü hayırlara vesile olur. Rızkı ve derecesi artar. İnsanlar arasında yüksek mertebelere ulaşır. Düşmanlarının kalbinde korku ve ürperti olur. Fakirlikten ve zalim şerrinden muhafaza olur.
25 – EL MUİZZ Muiz  [ İzzet veren, ağırlayan ]
Günde Zikir Sayısı : 117 – Fakir ve zelillikten kurtulmak için okunur.
Ya Muizz zikrine devam eden kişi aziz olur. Gücü, kuvveti artar. Kadri yücelir. Mahlukata karşı heybetli görünür. Kimseden korkmaz.
26  – EL MUZİLL Müzil  [ Zelil eden, alçaltan ]
Günde Zikir Sayısı : 770 – Düşmanları zelil etmek için
Ya Muzill ismini zikreden kişiye, istediği düşmanını Allah zelil kılar. Düşman ve zalim şerrinden emin olur, korunur. Düşmanını hezimete uğratır.
27  – ES SEMî’ : Semi [ Herşeyi iyi işiten ]
Günde Zikir Sayısı :180 – Duaların kabulu için okunur.
Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir.
28  – EL BASÎR Basir  [ Her şeyi iyi gören ]
Günde Zikir Sayısı : 112 – Acziyetin kalkması için okunur.
Ya Basır ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz. Basiret gözü açılır. Tüm kötülüklerden korunur. İstek ve arzuları gerçekleşir. Ya Basır ismini her sabah 302 defa zikreden gizli husus ve hadiseleri öğrenir. Ya Allahü Ya Basır isimlerini zikredenin içi temizlenir. Allah’ın rahmetini kazanır. Gözleri nurlanır.
29 – EL HAKEM : Hakem  [ Hükmeden, hakkı yerine getiren ]
Günde Zikir Sayısı : 68 – Haklı davasını kazanması için okunur.
Ya Hakem ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar. Sözü geçerlive tesirli olur. Allah katında mertebesi yükselir. Eşyaların sırrına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar.
30  – EL ADL Adl  [ Çok Adaletli ]
Günde Zikir Sayısı : 104 – Adaletli olmak için
Ya Adl ismini zikredenin maddi ve manevi hali düzelir. Hakim ve hükümet görevlileri her gün sabahları 104 defa Ya Adl ismini zikrederlerse, adalet üzere hareket ederler, adaletten ayrılmazlar. Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan olur.
31 -EL LATÎF Latif  [ En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran ]
Günde Zikir Sayısı : 129  -Dileklerin olması, kısmet ve rızık için Okunur.
Ya Latif ismi; insana her hususta fayda veren, havassı en çok olan isimlerden biridir. Ya Latif ismini zikreden huzura kavuşur, her şeyde başarılı olur. Maddi durumu düzelir. Hasta olan iyileşir. Sıkıntı ve bunalımdan kurtulur. Arzu ve isteklerine kavuşur. Günde 16641 defa okunması tavsiye edilmiştir
32 – EL HABİR Habir  [ Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar ]
Günde Zikir Sayısı : 812 – Hafıza ve idrakin genişlemesi için
Ya Habir ismini zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur. Rüyasında istediği şey hakkında bilgi alır. 40 gün 7000 defa okuyan bu ismin hadimi ile görüşür.
33 – EL HALÎM Halim  [ Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren ]
Günde Zikir Sayısı : 88 – Ahlak ve hılim / huy güzelliği için okunur.
Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, tâata yönelir. Sinirli ve asabi olan kişiler okursa durumları düzelir.
34 – EL AZİM : Azim  [ Çok Azametli ]
Günde Zikir Sayısı : 1020 – Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için
Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.
35 – EL GÂFÛR Ğafur  [ Affı ve mağfireti pek çok ]
Günde Zikir Sayısı : 1286 – Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için okunur.
Ya Gafur ismini zikredeni Allah af ve mağfirette bulunur. Fakirlikten kurtulur. Korktuklarından emin olur, korunur. Şiddet ve öfkeli kişilere karşı Ya Gafur ismi okunursa öfkeleri yatışır. Her farz namazının ardından Ya Gafur ismini okumaya devam edene; ruhaniler gelerek isteklerini yerine getirir.
36 – EŞ ŞEKÛR : Şekûr  [ Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren ]
Günde Zikir Sayısı : 526 – Talihin açıklığı, bol rızık için okunur.
Ya Şekur ismini zikreden kişinin refahı artar, sıhhat ve huzur içinde olur. Her işinde kolaylık bulur. Kazandığını kaybetmez. Nimetleri eksilmez. Zalim ve düşman şerrinden korunur.
37 – EL ALİYY : Aliyy  [ Pek yüce, Pek yüksek ]
Günde Zikir Sayısı : 110 – Zilleten kurtulmak ve ilim için
Ya Aliyy ismini zikreden kişi hor görülmez, onu gören herkez sever, sayar. Sözü dinlenir. Ahlakı düzelir, hikmetli konuşur. Kısmeti açılır, kötü huylarını bırakır.
38 – EL KEBÎR Kebir  [ En büyük, pek büyük ]
Günde Zikir Sayısı : 232 – Hürmet görmek için okunur.
Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer. Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. İşinden haksız yere uzaklaştırılanlar, görevlerine ve işine geri döner.
39 – EL HAFÎYZU Hafız  [ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan ]
Günde Zikir Sayısı : 998 – Nefsinin ve malının korunması için okunur.
Ya Hafıd ismini zikreden kişi; zalim ve kötülerin şerrinden korunur. Düşmanlarına güçlü görünür ve düşmanlarına karşı üstün olur. Bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir.
40 – EL MUKÎT Mukit  [ Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren ]
Günde Zikir Sayısı : 550 – Muhtaç olunan şeyi kazanmak için
Ya Mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.
41 – EL HASÎB Hasib  [ Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen ]
Günde Zikir Sayısı : 80 – Herkese karşı alnı açık olmak için okunur.
Ya Hasib ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Başkaları tarafından sevilip, sayılır. Düşman şerrinden korunur. Kötülüklerden muhafaza olur. Rızkı çoğalır.
42 – EL CELÎL Celil  [ Celalet ve Ululuk sahibi ]
Günde Zikir Sayısı : 5329 – Bir zalimi zorbayı zelil etmek için okunur.
Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, düşmanları onu görünce korkuya kapılır. Bu ismi zikreden kişide manevi bir güç meydana gelir. Zalimleri dize getirir. Kimse kötülük yapamaz. Tehlikeli yerlerde emin olur. Okuyanın ahlakı düzelir.
43 – EL KERÎM Kerim  [ Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol ]
Günde Zikir Sayısı : 270 – Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için okunur.
Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.
44 – ER RAKÎB Rakib  [ Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden ]
Günde Zikir Sayısı : 312 – Her işte Allah’ın koruması altında olmak için okunur.
Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini bulur, başına gelecek bela ve musibetlerden korunur. Allah’ın himayesine girer. Sabah namazının ardından 612 defa Ya Rakib ismini zikreden Allah’ın himayesine girer. 40gün oruç tutup hergün 4440 defa Ya Rakib ismini okuyan bazı sırlara vakıf olur. Kalb gözü açılır, kuşların konuşmalarını anlar.
45 – EL MÜCÎB Mücib  [ Kendisine dua edenlerin isteklerini veren ]
Günde Zikir Sayısı : 3025 – Duaların kabul olunması için okunur.
İhlasla “Yâ Mücib” diye bir müslüman bu isme devam etse, insanlar tarafından sevilir, duası kabul olur. 55 defa okuyanın meşru duaları kabul olunur. (Allahulalem)
46 – EL VÂSİU Vâsi  [ İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr ]
Günde Zikir Sayısı : 137 – Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için okunur.
Ya Vasi ismini zikreden; hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Ahlakı güzelleşir. Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Kin ve hased çeken kişi okumaya devam ederse durumu düzelir. İhlasla okumayı sürdürenler; bazı sırlara ererler ve manevi perdeler o kişiye kalkar.
47 – EL HAKÎM : Hakim  [ Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli ]
Günde Zikir Sayısı : 6084 – İlim ve hikmet sahibi olmak için okunur.
Ya Hakîm ismini zikreden kişi ilim ve hikmet sahibi olur. Cuma günü 6084 defa.
48 – EL VEDÛD : Vedûd  [ Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan ]
Günde Zikir Sayısı : 400 – Herkesin sevgisini kazanmak
Ya Vedud ismini zikreden kişiyi bütün insanlar sever, sayar, hürmet görür. Okumaya devam eden kişi başkalarına tesir eder ve karşısındakini hükmü altına alır. Kalbi nurlanır, huzura kavuşur. Günde 270 defa Ya Vedud ismini zikreden borçlarından ve fakirlikten kurtulur.
49 – EL MECÎD Mecid  [ Şanı büyük ve yüksek ]
Günde Zikir Sayısı : 3249 – İzzet ve şerefin artması için okunur.
Ya Mecid ismini sürekli zikredene şeytan yaklaşıp vesvese veremez. İnsanlar arasında izzeti ve sevgisi artar. Fakirlikten kurtulur, rızkı çoğalır. Arabi ayın ortasında oruç tutup, iftar zamanı Ya Mecid ismini zikreden; maddi ve manevi hastalıklardan şifaya kavuşur,Sedef hastalığından kurtulur.
50 – EL BÂ’IS Bâis  [ Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran ]
Günde Zikir Sayısı : 573 – Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için okunur.
Ya Bâ’is ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar. Okuyanda Allah korkusu meydana gelir. İbadet ve taatını isteyerek, severek yapar. Dert ve sıkıntılarından kurtulup, huzura erer. Düşman ve zalimlerin şerrinden kurtulmak için günde 573 defa Ya Bais, zikredilir. İftiradan kurtulmak için 7073 defa okunur.
51 – EŞ ŞEHÎD Şehid  [ Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır ]
Günde Zikir Sayısı : 319 – Şehid olmak, heybetli olmak için okunur.
Asi olan insanlar için okunursa asilikleri geçer. Ana-babaya karşı gelen kişinin veya kocasına karşı isyan eden kadının başından tutularak Ya Şehid ismi okunursa isyanları ve asilikleri geçer. Veya alın bölgesinden bir kıl koparılıp, kılın üzerine 1000 defa Ya Şehid ismi okunup, Allah’dan itaatli olması istenirse; o kişi itaatkar olur. Ya Şehid ismini zikreden kişi; nefis ahlakının kötülüklerinden kendini korumaya alır. Her gün sabah namazlarının ardından 122 defa Ya Şehid ismini zikreden şahadet nimetine kavuşur. İftiraya uğrayan Ya Allah Ya Şehid isimlerini gece yarısında 329 defa okumaya devam ederse iftiradan kurtulur. Zulme uğrayan kişi 1ay süreyle 319 defa Ya Şehid ismini zikredip, o kişiye beddua ederse zulumden kurtulur; zulmedende cezasını bulur.
52 – EL HAKK Hakk  [ Varlığı hiç değişmeden duran ]
Günde Zikir Sayısı : 108 –  Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.
Ya Hakk ismini zikreden kişi gizli sırlara vakıf olur. Halk arasında sözü geçen, dinlenen bir kişi olur. Kulluk görevlerini yerine getirmede zorlanmaz. Ahlakı ve durumu düzelir. Batıldan uzak olur.
53 – EL VEKÎL Vekil  [ Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran ]
Günde Zikir Sayısı : 66 – Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur.
Ya Vekil ismini zikreden musibetlerden korunur. Rüzgar ve gök gürültüsü korkularından emin olur. Rızık kapıları açılır. Hergün sabah vakti 66 defa Ya Vekil ismini zikredenin rızkı artar. Düşman üzerine zöhre saatinde 66 defa Ya Vekil ismini 66 defa okuyarak beddua edilirse düşman hezimete uğrar.
54 – EL KAVİYY Kavi  [ Pek Güçlü ]
Günde Zikir Sayısı : 116 – Kansızlık ve vücudun güçlü olması için
Ya Kaviyy ismini zikredenin himmeti artar. Kuvvetlenir. Okuyan yolculuk sırasındaki kaza, bela ve hastalıklardan korunur. Günde 126 defa Ya Kaviyy ismini zikredenin kalp ve ruh kuvveti artar. Ağır bir yük kaldırırken Ya Kaviyy ismi zikredilirse zorluk çekilmez.
55 – EL METÎN Metin  [ Çok Sağlam ]
Günde Zikir Sayısı : 500 – Maddi ve manevi sağlam olmak için okunur.
Ya Metin ismini hergün 500 defa zöhre saatinde okuyanlar; fakirlikten, hırstan, zulümden, kötü ahlaktan kurtulur. Zayıflığa düşmezler. Maddi ve manevi kuvvete ererler. Bir ay süreyle günde 1000 defa okuyanlar bazı sırlara vakıf olurlar. Kötü işlerle uğraşan kişinin, o huylarından vazgeçmesi için; Ya Kaviyy Ya Metin isimleri onar defa birlikte okunarak, Allah’dan o kişinin hidayete ermesi için dua edilir.
56 – EL VELİYY Veli  [ Sevdiği kullarının dostu ]
Günde Zikir Sayısı : 2116 – Her işinde Allah’ın yardımı için
Ya Veliyy ismini zikreden kıyamet gününde hesabı kolayca görülür. Okuyanın derecesi Allah katında artar. İçi ve dışı temizlenir. Kötülüklerden uzak olur. Gece ve gündüz 10000 defa okuyan Allah’ın veli kullarından olur.
57 – EL HAMÎD Hamid  [ Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen ]
Günde Zikir Sayısı : 3844 – Kazancın genişlemesi
Ya Hamid ismini zikredenlerin ahlakı, amelleri ve sözleri güzel olur, övgüye layık olur. Mahlukatın sevgisini kazanır. Maddi ve manevi olarak güçlenir. Bütün zor işleri kolaylaşır. 5 Vakit namazların ardından 100 defa okuyan salih kullardan olur. Dünya o kulun hizmetçisi olur.
58 – EL MUHSΠMuhsi  [ Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen ]
Günde Zikir Sayısı : 148 – Zekanın kuvvetli olması için okunur.
Ya Muhsi ismini zikredene bütün kalpler itaat eder. Okuyan kötü ahlaktan kurtulur. Unutkanlık kalmaz. Vücudundaki hastalıklardan şifa bulur. Allah zihin açıklığı verir, idrak ve anlayışı artar.
59 – EL MÜBDİÜ Mübdi  [ Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan ]
Günde Zikir Sayısı : 57 – Her işte muvaffak olmak için okunur.
Ya Mübdi ismini zikreden hikmet sahibi olur, hikmetli konuşur. Gizli olan işlerden haberdar olur. Hergün 56 defa Ya Mübdi ismini zikreden başladığı her işi başarıyla bitirir. İşe başlarken okunursa işte muvaffak olunur. Bir işe başlamada karar veremeyen 1000 defa bu ismi zikrederse karar verme gücü kazanır.
60 – EL MUÎD Muid  [ Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan ]
Günde Zikir Sayısı : 124 – Elden kaçanı geriye kazanmak için okunur.
Ya Muid ismini zikredenlerin elinden gitmiş olan herşey yerine gelir. Bir işi bozulan 7 gün sabah namazının ardından 124 defa Ya Muid ismini zikrederse bozulan işi yoluna girer. Bir şeyi unutan kişi bu ismi okursa unuttuğunu hatırlar.
61 – EL MUHYΠMuhyi  [ Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren ]
Günde Zikir Sayısı : 68 – İşlerin başarılı olması için okunur.
Ya Muhyi ismini hergün 68 defa zikreden kişinin kalbine iman ve irfan nuru dolar. Kötüye giden işleri düzelir. Ya Muhyi ismini halvet ve riyazet ile zikreden manevi sırlara erer. Hastalıklara şifa verici olur. Nefsine hakim olamayan kişi geceleri okumaya devam ederse; nefsi kendisine riayet eder. Bir ay süre ile 5 vakit namazların ardından okuyan kişi tüm hastalıklardan şifa bulur.
62 – EL MUMÎT : Mümit  [ Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan ]
Günde Zikir Sayısı : 490 – Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek
Ya Mumit ismini zikreden, nefsinin şerrinden emin olur. Allah okuyanı Hak yoluna sokar. Düşmanlarının kötülüklerinden kurtulur. Nefsini yola getirir. Merih saatinde 409 defa okuyan hasımlarının şerrinden korunur. Sevdiğinden ayrılmaz.
63 – EL HAYY Hay  [ Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten ]
Günde Zikir Sayısı : 324 – Sözü tesirli ve herkesten tazim görür
Ya Hayy ismini zikreden kişinin ömrü uzun ve afiyette olur. Kalbi tevhid nuru ile nurlanır. Hastaysa şifaya kavuşur. Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 defa zikredenin her muradı gerçekleşir. Ya Allah Ya Hayy Ya Kayyum isimlerini birlikte zikreden Allah yolundan ayrılmaz.
64 – EL KAYYÛM Kayyum  [ Gökleri ve yeri, herşeyi tutan ]
Günde Zikir Sayısı : 156 – Allah’ın izniyle her istekleri olur.
Ya Kayyum ismini zikreden kişinin tüm işleri zahmetsizce halolur. Teşebbüs ettiği her iş başarılı ve hayırlı olur. Uykusu hafifleşir, unutkanlıktan kurtulur. Ezber gücü artar.
65 – EL VÂCİD Vacid  [ İstediğini istediği anda bulan ]
Günde Zikir Sayısı : 196 – Kaybedilen şeyi bulmak için okunur.
Ya Vacid ismini 5 vakit namazların ardından 14 defa zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur.
66 – EL MÂCİD Macid  [ Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok ]
Günde Zikir Sayısı : 2304 – Kazancın bolluğu için okunur.
Ya Macid ismini zikredenin kalbi nurlanır. 5 Vakit namazların ardından 465 defa okuyanın malı, mülkü artar, muteber bir insan olur. Herkez tarafından sevilip sayılır. Hergün zöhre saatinde 48 defa okuyan her türlü bela ve musibetten uzak olur. Yaptığı dualar kabul görür.
67 – EL VAHİD Vahid  [ TEK, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan ]
Günde Zikir Sayısı : 3669 – İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur
Ya Vahid ismini günde 1000 defa okuyanın kalbi; yorgunluktan ve bütün kötü düşüncelerden uzaklaşır. Mahlukatın şerrinden emin olur. Kalbi ve ruhu kuvvetlenir. Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.
68 – ES SAMED Samed  [ İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci ]
Günde Zikir Sayısı : 134 – Hiç kimseye muhtaç olmamak
Ya Samed ismini zikreden kişi; yeme, içme, giyim, kuşam gibi zaruri ihtiyaçların temininde kimseye muhtaç olmaz, zorluk çekmez. Azlığından veya çokluğundan dolayı elem ve keder duymaz. İrfan sahibi olur. Ya Samed ismini 520 defa okuyan açlık hissi duymaz. 100 Defa okuyan salaha erer. Yazılarak suyu içilirse içenin iradesi kuvvetlenir.
69 – EL KÂDİR Kadir  [ İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten ]
Günde Zikir Sayısı : 305 – İstediğini yapmaya gücü yetirmek
Ya Kadir ismini zikreden arzu ettiği her şeyde muvaffak olur. Hasta olan şifaya kavuşur. Her abdest aldıktan sonra 100 defa okuyan düşmanına karşı zafer kazanır.
70 – EL MUKTEDİR Muktedir  [ Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan ]
Günde Zikir Sayısı : 774 – Her işte başarılı olmak için okunur.
Ya Muktedir ismini zikreden kişi teşebbüs ettiği her işte başarılı olur. Hiç bir şeyden bıkmaz, usanmaz. Yaptığı işi ve sanatı kolaylıkla yapar. Ruhu kuvvetlenir. Cin, insan ve şeytan şerrinden uzak olur.
71 – EL MUKADDİM Mukaddim  [ İstediğini ileri geçiren, öne alan ]
Günde Zikir Sayısı : 184 – Daima yükselmek için okunur.
Ya Mukaddim ismini zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. Halk içinde heybetli olur. Makamı, mevkisi yükselir. Allah katında kadri artar. İstek ve dilekleri gerçekleşir. Savaş meydanında okunursa, düşmana karşı, okuyan kuvvetli olur.
72 – EL MÜAHHİR Muaahhir  [ İstediğini geri koyan, arkaya bırakan ]
Günde Zikir Sayısı : 847 – Kötü birinin uzaklaştırılması için okunur.
Ya Müahhir ismini okuyan tevbe edip takvaya erer. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. İsteklerine kolayca kavuşur. Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. İbadet etmede zorlanmaz. Basiret gözü açılır. Kötü işlerden uzak durur.
73 – EL EVVEL : Evvel  [  İLK ]
Günde Zikir Sayısı : 37 – Her hayır işinde birinci olmak için okunur.
Ya Evvel ismini zikreden her isteğine ve dileğine kavuşur. Yolculuğa çıkarken okunursa okuyan yol sıkıntılarından kurtulur.
74 – EL ÂHİR : Ahir  [ SON ]
Günde Zikir Sayısı : 801 – Ömür uzunluğu için
Ya Ahir ismini zikredenin düşmanları helak olur. Düşmanlarına karşı kuvvet kazanır. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. Rızkı artar. Ya Evvel Ya Ahir isimlerini birlikte günde 838 defa zikreden; dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır. Tüm mahlukat okuyana hürmet ve itibarda bulunur.
75 – EZ ZÂHİR Zahir [ Herşeyde görünen aşikar ]
Günde Zikir Sayısı : 1106 – Her meselenin zuhuru için
Ya Zahir ismini zikredenin kalbi nurlanır. Gizli işlere, sırlara erer. Kalbi üzerindeki perdeler açılır. Rüyasında istediği şeylerden haberdar olur. Güzel ahlak sahibi olur.
76 – EL MÜTEÂLΠMüta’ali  [ Noksanlıklardan Münezzeh ]
Günde Zikir Sayısı : 551 – İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
Ya Müteali ismini zikreden salaha erer. Hakim ve amirler nezdinde hürmet ve riayet görür. Onlardan beklediği istekleri kabul görür. Zorluklardan, şiddetten ve zahmetlerden kurtulur. Kötülüklerden muhafaza olur. Her bakımdan güçlenir ve kuvvetli olur. Makam ve mevkisi yükselir. Dua ve istekleri geri çevrilmez.
77 – EL BÂTIN Bâtın  [ Herşeyden gizli ]
Günde Zikir Sayısı : 62 – Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için
Ya Batın ismini zikreden; korktuklarından emin, kalbi geniş olur. İnsanlar, ona itaat edip, isteklerini yerine getirirler. Sözü dinlenir. Sohbeti etkili ve tesirli olur. İstediği şeylerden rüyada ve uyanık halde haberdar olur.
78 – EL VÂLÎVali  [ Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden ]
Günde Zikir Sayısı : 47 – Sözünün tesirli insanların sevmesi için
Ya Vali ismini zikreden çeşitli afetlerden muhafaza olur. Makam ve mevkisi yükselir. Emrindeki herkes ondan korkar ve itaat eder. Emir ve istekleri yerine getirilir. Gece ve gündüz 10000 defa okuyan veli kullar mertebesine yükselir. Evliyalar ile görüşür.
79  – EL BERR : Berr  [ Yarattıklarına gereken nimetleri bahş eden ]
Günde Zikir Sayısı : 202 –  Her halukarda iyilik bulmak
Ya Berr ismini okumaya devam edenler tüm mahlukatın şerrinden emin olur. Bütün hal ve hareketlerinde lutuf ve kereme mazhar olur. Dilleri hikmetlenir. Makamı, mertebesi, derecesi yükselir. Alkolik ve isyan halinde olanlar günde 700 defa Ya Berr ismini zikrederlerse; kötü alışkanlıklarından kurtulurlar, durumları düzelir.
80- ET TEVVÂB : Tevvab  [ Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan ]
Günde Zikir Sayısı : 409 – Tövbelerin kabulu için
Ya Tevvab ismini zikreden kişinin tevbesi kabul olur. Zalimin zulmünden kurtulur. Para ve geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Rızık kapıları okuyana açılır. Günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişinin dünyevi ve uhrevi bütün işleri halolur.
81 – EL MÜNTEKİM Müntekim  [ Suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran ]
Günde Zikir Sayısı : 630 – Zülüm ve fenalıktan korunmak
Ya Müntekim ismini okuyanlar düşmanlarının şerrinden korunurlar. Allah; okuyanın düşmanınına karşı intikamını alır. Hiç kimse Ya Müntekim ismini zikredene bir kötülük yapamaz.
82  – EL AFÜVVAfüvv  [ Çok affeden ]
Günde Zikir Sayısı : 156 – Rızık bolluğu Kalp huzuru için okunur.
Ya Afüvv ismini zikreden kişi, iyi ahlak sahibi olur. Allah’ın mağfiretine nail olur, Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. Öfke anında 10 defa Ya Afüvv ismini zikredip ardından salatü selam okursa sakinleşir.
83 – ER RAÛF Rauf  [ Çok lütüfkar Çok esirgeyen ]
Günde Zikir Sayısı : 287 – Hiçbir varlıktan zarar görmez.
Ya Rauf ismini zikredenin kalbinde şefkat, ruhunda letafet meydana gelir. İnsanlar arasında sevgi, saygı ve şefkat görür. Eşiyle arasında geçimsizlik ve uyuşmazlık olan hergün utarit saatinde 286 defa Ya Rauf ismini zikrederse; sorunlar ortadan kalkar, sevgi ve muhabbet meydana gelir.
84 – MÂLİKÜL MÜLK Malikül  [ Mülkün ebedi sahibi ]
Günde Zikir Sayısı : 212 – Mal ve kazanca zarar gelmez
Ya Malikel Mülk ismini zikredenin mülkü çok olur. Fakirlikten kurtulur. Rütbe ve makamı yükselir. Kimseye muhtaç olmaz. Halk arasında sevilen, sayılan, aziz biri olur. Kalbinde süphe ve vesvese olan Ya Malikel Mülk zikrine devam ederse kurtulur. Halvet ve riyazet halinde 40 gün, günde 8000 defa okuyan ve okuma esnasında tütsü yaparsa bu ismin hadimi ile görüşür.
85 - ZÜLCELÂLİ VELİKRÂM : Zü’l Celali  [ Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi ]
Günde Zikir Sayısı : 1155 – işlerin kolaylığı için okunur.
Ya Zülcelali Velikram ismini zikreden her isteğine kavuşur. İzzet ve şerefe nail olur. Duaları kabül olur. Vesveseden korunur. Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.
86 – EL MUKSİT Muksit  [ Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan ]
Günde Zikir Sayısı : 209 – Eşler arasını düzeltmek için okunur.
Ya Muksit ismini zikreden vesveseden, öfkeden, hiddetten, kalp sıkıntısından, şeytan şerrinden kurtulur. Bu isim ateş söndürme, insanı sakin kılma hususunda etkilidir.
87 – EL CÂMİ’ : Cami  [ İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan ]
Günde Zikir Sayısı : 114 – Küsleri barıştırmak için
Ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez. Her maksadına kolayca ulaşır. Dünya ve ahiret saadetine erer. Bir şeyi zayi olan, eşi, hayvanı kaçan; Ya Cami ismini 114 defa okuyup ararsa aradığını bulur.
88 – EL ĞANİYYGani  [ Çok zengin ve herşeyden müstağni ]
Günde Zikir Sayısı : 1060 – Büyük servet ve geniş rızık okunur.
Ya Ğaniyy ismini zikreden; maddi ve manevi zenginliğe ulaşır, hiç bir şeye muhtaç olmaz. Zenginlerden olur.
89 – EL MUĞNİ Muğni [ Dilediğini zengin kılan ]
Günde Zikir Sayısı : 1100 – Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik
Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişesi geniş olur. Her gün zöhre saatinde 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.
90 – EL MÂNİ’Mani [ Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen ]
Günde Zikir Sayısı : 161 – Kaza beladan uzak olmak için
Ya Mani ismini zikreden çok korktuğu ve çekindiği şeylerden emin ve muhafaza olur. Gelecek zararlardan korunur. Ya Mani ismi insanı şehvet ve nefsin arzularından korur. Yatarken okunursa eşler arasındaki soğukluk kalkar. Yolculuk sırasında okunursa her türlü bela ve kazalardan uzak olunur.
91 – Ed DÂRR Darr  [ Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan ]
Günde Zikir Sayısı : 1001 – Zararlı kişinin kahrı için
Ya Darr ismi düşmana ve zalimlere çeşitli hastalıklar verdirme hususunda etkilidir. Bu ismi okuyan insanların şerrinden korunur.
92 – EN NÂFİ’ :  Nafi  [ Faydalı şeyleri yaratan ]

Günde Zikir Sayısı : 201 – Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.
Ya Nafi ismini zikreden güzel bir hayat yaşar. Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur. Sırlara vakıf olur. Bir hastayı eliyle mesh ettiğinde, o hasta şifa ve afiyet bulur.
93 – EN NÛR Nur  [ Yol gösteren, aydınlatan ]
Günde Zikir Sayısı : 256 – Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.
Ya Nûr ismini zikredenin kalbini iman nuru ve hikmet kaplar. Kalbinden taşan nur yüzündede görülür. Kalpleri ve bedenleri nurlanır. Okuyan doğru yolu bulur.
94 – EL HÂDΠ: Hadi  [ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren ]
Günde Zikir Sayısı : 400 – Çocukların itaatkar olması için okunur.
Ya Hadi ismini zikreden hidayete erer. Hükmedecek kuvvete erer. Her işinde başarılı olur. Bütün mahlukat itaat eder. Rızkını kolay kazanır.
95 – EL BEDî’ : Bedi  [ Hayret verici şekilde alemleri yokdan var eden ]
Günde Zikir Sayısı : 86 – Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.
Ya Bedi ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. Görülmemiş icatlarda bulunur. Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.
96 – EL BÂKÎBaki  [ Varlığının sonu olmayan ]
Günde Zikir Sayısı : 113 – Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için
Ya Baki ismini zikredenin ömrü uzun ve sıhhatli olur.Afet ve belalardan uzak olur. Makam ve mevki edinir. Makamı, mülkü elinden gitmez. Korkularından kurtulur.
97 – EL VÂRİSVaris  [ Hakiki malik/sahibi olan ]
Günde Zikir Sayısı : 707 – Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.
Ya Varis ismini zikreden kişi; mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabuk kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.
98 – ER RAŞÎD : Reşid  [ Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran ]
Günde Zikir Sayısı : 514 – İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için
Ya Raşîd ismini zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır.
99 – ES SABÛR Sabur  [ Çok sabırlı ]
Günde Zikir Sayısı : 298 – Başladığı işi kolay bitirmek için
Ya Sabur ismini zikreden; şiddet ve zorluk görmez. Müşkülat anında Allah, sabır ve sebat ihsan eder. Teşebbüs ettiği her işi tamamlamadan bırakmaz. O işten acizlik getirmez, ondan vaz geçmeden sonunu getirir. Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.
 
Her insanda bir ismin tecellisi ön palana çıkabilir mi?
Fahrettin Razi’nin açıklamasına göre Allah’ın isimlerinden her birisi belli bir manaya delalet eder. Hangi ruha o mana galip gelirse o ruhun o isimle daha sıkı münasebeti bulunur. Üstelik o ismi zikretmeye devam ederse süratle o isimden istifade eder. Ancak burada insanın aklına hemen “Hangi Esma’yı günde kaç kez zikretmeliyim?” sorusu geliyor. Uzmanlar, ‘İnsanlar hangi ismine ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyacı ölçüsünde Allah’ı anmalı’ cevabını veriyor. Ama bizim aşağıda vereceğimiz rakamlar genelde ilgili ismin ebced hesabı yapılarak elde edilen rakamlar.
“En güzel isimler Allah’ındır, o halde bu isimlerle O’na dua edin. O’nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir.” (Ar’af, 180)
“O’dur Allah, O’ndan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O’nundur.” (Taha, 8)
***

Her ismin kainatta bir karşılığı var

Prof. Dr. Abdulaziz Hatip (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi): Bazı müfessirlere göre “Âdem’e öğretilen isimler” de Esmâ-i Hüsnâ’dır. Yani bu mübarek isimlerin her biri kâinattaki bir fennin, bir ilim dalının hakikat ve temelini teşkil eder. Meselâ, hukuk ve adalet ilmi Adl ismine, iktisat ilmi Rezzak ismine dayanır. Böylece Hz. Adem’e, bütün ilmî ve fennî kemâlât, inkişaf ve terakkilerin özü, çekirdeği ve yeteneği tevdi edilmiştir. Adem neslinin geliştirdiği bütün maddî ve kevnî terakkiler, bu ilk öğretimin güzel meyveleridir. Meleklere karşı insan nev’i olarak bize üstünlük kazandıran da budur.

Genç ve diri kalmak için El-Hayy…

Dr. Ender Saraç (Ayurveda uzmanı): Dünya gezegeninde her şey sonuçta bu 99 ismin tecellisidir. İnsanlarda bu esmaların tecellilerini farklı şekillerde görüyoruz. İnsanlar kendi üzerlerinde hangi esmaların tecellilerini görmek istiyorlarsa onu vird edinebilirler. Ama bazı esmalar kokteyl halinde zikredilebilir. Bu da sinerjik bir etki bırakır. Mesela ‘Er-Rahman Er-Rahim, Ya Fettah Ya Rezzak beraber çekilebilir. Bir de benim çok sevdiğim bir anti ageng esması var. El-Hayy… Genç ve diri kalmak için çekilebilir.

İnsanoğlu, bu isimlere muhtaçtır

Süleyman Sargın (Kürsü sayfası editörü): İnsan Esmâ-i İlahiye ile devamlı bir münasebet içindedir. Onun Esmâ-i İlahiye’ye dayanarak, kendisinde hâkim olan ismi vird edinip her gün çekmesi, o insanın dualarının kabulüne ve mânevî terakki adına ilerlemesine vesile olabilir. İnsan, Allah’ın sıfatlarını bildiren isimlere muhtaçtır. Kişi, çeşitli durumlarda vaziyetine en münasip olan bir ismiyle Rabb’ine niyazda bulunmak ister. Bu isimlerin olmaması halinde insanın O’nunla irtibatı eksik kalır.

Günlük hayatta hangi isim,kaç kere, ne için zikredilmeli?

Günlük hayatta hangi isim, kaç ke
 1. Allah (66) Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.
 2. Er-Rahmân (298) Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak.
 3. Er-Rahîm (258) Maddî ve manevî rızka nail olmak.
 4. El-Melik (90) Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.
 5. El-Kuddûs (170) Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.
 6. Es-Selâm (131) Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.
 7. El-Mü’min (137) Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.
 8. El-Muheymin (145) İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.
 9. El-Aziz (94) Düşmanlara galip gelmek.
 10. El-Cebbâr (206) İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.
 11. El-Mütekebbir (662) İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.
 12. El-Hâlık (731) İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.
 13. El-Bâri (214) İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.
 14. El-Musavvir (336) Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.
 15. El-Gaffâr (1.281) Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.
 16. El-Kahhâr (306) Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.
 17. El-Vehhâb (14) Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.
 18. Er-Rezzâk (308) Bol rızıklı bir ömür geçirmek.
 19. El-Fettâh (489) Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.
 20. El-Alim (150) İlim zenginliği için.
 21. El-Kâbid (903) Zalimin zulmünden kurtulmak.
 22. El-Bâsit (72) Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.
 23. El-Hafid (1.481) Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.
 24. Er-Rafi’ (351) İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.
 25. El-Muiz (117) Fakir ve zelillikten kurtulmak.
 26. El-Muzil (770) Düşmanları zelil etmek.
 27. Es-Semi’ (180) Duaların kabul olması.
 28. El-Basir (302-112) Acziyetin kalkması, basiretli olmak.
 29. El-Hakem (68) Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.
 30. El-Adl (104) Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
 31. El-Latîf (129) Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.
 32. El-Habîr (812) Hafıza ve idrakin genişlemesi.
 33. El-Halîm (88) Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.
 34. El-Azîm (1.020) Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.
 35. El-Gafûr (1.286) Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.
 36. Eş-Şekûr (526) Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.
 37. El-Aliyy (110) Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.
 38. El-Kebîr (232) Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.
 39. El-Hafîz (998) Nefsinin ve malının korunması.
 40. El-Mukît (550) Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.
 41. El-Hasîb (80) Herkese karşı açık alınlı olmak.
 42. El-Celîl (73-5.329) Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.
 43. El-Kerîm (270) Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.
 44. Er-Rakîb (312) Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.
 45. El-Mücîb (55-3.025) Duaların kabul olunması.
 46. El-Vâsi’ (137) Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
 47. El-Hakîm (78-6.084) İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.
 48. El-Vedûd (20-400) İnsanların sevgisini kazanmak.
 49. El-Mecîd (57-3.249) İzzet ve şerefin artması.
 50. El-Bâis (573) Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.
 51. Eş-Şehîd (319) Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.
 52. El-Hak (108) Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.
 53. El-Vekîl (66) Allah’tan her türlü yardım görmek.
 54. El-Kavî (116) Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.
 55. El-Metîn (500) Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.
 56. El-Veliyy (46-2.116) Her işte Allah’ın yardımını istemek.
 57. El-Hamîd (62-3.844) Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek.
 58. El-Muhsî (148) Zekânın kuvvetli olması.
 59. El-Mübdi (57) Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.
 60. El-Muîd (124) Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.
 61. El-Muhyî (68) İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.
 62. El-Mumît (490) Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.
 63. El-Hay (18-324) Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.
 64. El-Kayyûm (156) Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.
 65. El-Vâcid (14-196) Aradığını ve kaybettiğini bulmak.
 66. El-Mâcid (48) Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.
 67. El-Vâhid/El-Ehad (19-3.669) Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.
 68. Es-Samed (134) Hiç kimseye muhtaç olmamak.
 69. El-Kâdir (305) İstediğini yapmaya güç yetirmek.
 70. El-Muktedir (744) Her işte başarılı olmak.
 71. El-Mukaddim (184) Daima yükselmek.
 72. El-Muahhir (847) Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.
 73. El-Evvel (37) Her hayır işinde birinci olmak.
 74. El-Âhir (801) Ömrün uzun olması.
 75. Ez Zâhir (1.106) Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.
 76. El-Müteâlî (551) İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.
 77. El-Bâtın (62) Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.
 78. El-Vâlî (47) Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.
 79. El-Berr (202) Her halukarda iyilik bulmak.
 80. Et-Tevvâb (409) Tövbelerin kabul olması.
 81. El-Müntekım (630) Zulüm ve fenalıklardan korunmak.
 82. El-Afuvv (156) Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.
 83. Er-Raûf (287) Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.
 84. Mâlikü’l-Mülk (212) Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.
 85. Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (1.100) İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.
 86. El-Muksit (209) Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.
 87. El-Câmi (114) Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.
 88. El-Ganî (1.060) Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.
 89. El-Muğnî (1.100) Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.
 90. El-Mâni’ (161) Kaza ve belalardan emin olmak.
 91. Ed-Dârr (1.001) Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek.
 92. En-Nâfi’ (201) Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.
 93. En-Nûr (256) Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.
 94. El-Hâdî (20-400) Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.
 95. El-Bedî’ (86) Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.
 96. El-Bâkî (113) Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.
 97. El-Vâris (707) Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.
 98. Er-Reşîd (514) Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.
 99. Es-Sabûr (298) Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak. -
Kaynak;muhammed.gen.tr

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak