Adetliyken Haram Olan Seyler

kadınlar

Kadınlara adet sebebiyle haram olan seyler:

Namaz kılmak:


Adetli bir kadının ister farz, ister vacip, ister nafile olsun namaz kılması caiz değildir Peygamberimiz (s a v) kendisine âdet hakkında soru soran bir kadına
"Adet olduğun zaman namazı bırak, adet sona erince, kanı temizleyerek guslet ve namazı kıI" (Bu harı, adet, 19,2 4, Müslim, adet, 62) buyurmuştur
Böyle bir kadın tilâvet ve şukur secdesini de yapamaz
Kadın adet olduğu sure zarfında kılamadığı namazları kaza etmez Namazlar her gün tekrarlandığı için dinimiz ona kolaylık göstermiştir
Oruç tutmak:

Adetli kadının farz olsun, vacip olsun, nafile olsun oruç tutması caiz değildir Fakat tutamadığı farz oruçları sonradan kaza eder Konuyla ilgili Hz Ayşe (r a) Muâze adlı hanıma şöyle demiştir
"Biz Resûlullah zamanında âdet görüyorduk Tutamadığımız oruçları kaza etmekle emrolunduğumuz halde, kılamadığımız namazları kaza etmekle emrolunmuyorduk"(Buhan, adet, 20, Ebu Davut, taharet, 104)
Oruç senede bir defa farz olduğu için onu kaza etmekte bir zorluk yoktur.
Niyet edilerek başlanmış olan farz veya nafile oruçlar da bu vesileyle bozuldukları takdirde sonradan kaza edilmesi gerekır(Şafıı mezhebine göre gerekmez)
Tavaf Yapmak:

Adetli kadının tavaf yapması caiz değildir Fakat tavafın dışında hacla ilgili diğer ibadetleri yapmasında bir sakınca yoktur
Peygamber Efendimiz, Hz Ayşe (ra)'ye şöyle demiştir "Âdet olduğun zaman haccedenlenn yaptıklarını yap, şu kadar var ki temizleninceye kadar Kabe'yi tavaf etme "(Buharı, adet, 1-7, Müslim, hac, 119-120)
Ziyaret tavafından önce âdet gören bir kadın temizleninceye kadar bekleyip sonra tavafını yapar Şayet temizlenmeden önce ziyaret tavafını yaparsa geçerli olmakla birlikte günah işlemiş olur Bu ful sebebiyle bir ceza kurbanı(deve veya sığır kesmesi) gerekir Ancak temiz olarak yemden yapılması durumunda kurban cezası düşer (Şafii mezhebine göre bu durumda yapılan tavaf geçersizdir Çunku taharet tavafın sıhhat sartlarındandir)
Kuran Okumak:

Adetli kadın Kur'an okuyamaz Konu ile ilgili bir hadıs-ı şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur "Âdet ve cunup olan kimse Kur'an'dan bir şey okumasın "(Tırmızı, taharet, 99, Ibn Mace, taharet, 105)
Ancak adetli kadın, dua ayetlerim, dua niyetiyle okuyabilir Kur'an öğreticisi bir hanım da kelimelerin aralarını ayırarak ders verebılır (el-Fetava'l-Hındıyye 1/38, Tahtavı, s 114 Maliki mezhebine göre adetli kadınların kanaması devam ettiği surece ezbere veya el sürmeden yüzünden Kur'an okumaları caizdir Kanama kesildikten sonra boy abdestı almadan Kur'an akumaları caiz değildir (Cevheretu'l-lklıl, 1/32) )
Bu durumda dua ayetlerim Kur'an kastıyla okumak caiz olmadığı gibi, kendilerinde dua manası olmayan ayetleri dua niyetiyle okumak da caiz değıldır(Şafıı mezhebinde ıkı görüşten birine göre adeilı kadın zikir kasdıyla Kur'an'ın tamamını okuyabilir (Muğnı, 1/73) Son devir alimlerinden M Muhyıddın Havili bu goruşe dayanarak adetli bir bayan öğreticinin ta'lım kastıyla Kur'an öğretebileceğim söylemektedir (Rısaletu'l-Esas Fi Ahkamı'1 Hayzı ve'n-Nıfas, s 7) )
Kuran'a Dokunmak:

Adetli kadının Kur'an okuması caiz olmadığı gibi Kur'an'a dokunması da caiz değildir Ancak ayrı olan bir kılıfla el surulebılır(Şafıı mezhebine göre ayrı kılıfla da el sürülemez) Konu ile ilgili bir ayet-ı kerimede "Ona(Kur'an'a) ancak temizlenenler dokunabılır"(Vakıa, 79) buyurulmuştur
Peygamber Efendimiz de bir hadıs-ı şerifte şöyle buyurmuştur
"Kur'an'a ancak temiz olan dokunsun"(Bınaye, 1/646 Maliki mezhebine göre Kur'an kursu öğreticisi ile öğrencilerinin Kur'an'a el sürmeleri caizdir (Cevheretu'l-lklıl, 1/32) )
Mescide Girmek:

Adetli kadının beklemeksizin geçmek şeklinde de olsa mescide girmesi caiz değildir Çunku mescitler namaz kılmak için yapılmış yerlerdir Namaz kılmayacak durumda olan bir kimsenin böyle mukaddes yerlere girmesi caiz olmaz Ancak şiddetli yağmur veya kotu insanların şerrinden korunmak gibi bir zorunluluk bulunması durumunda adetli kadın mescide girebilir Bu durumda da mescide hurmeten teyemmüm etmesi uygun olur
Peygamber Efendimiz bir hadıs-ı şerifte şöyle buyurmuştur
"Mescit cunup ve adetli olana helâl değıldır(lbn Mace, taharet, 126, Ebu Davud, taharet, 92 Şafii mezhebine göre kirletmemek şartıyla adetli kadının mescitten geçmesi caizdir )
Cinsel İlişkide Bulunmak:

Adetli bir kadınla cinsel ilişkide bulunmak erkeğe haram olduğu gibi, buna rıza gösteren kadına da haramdır Bu durumda cinsel ilişkide bulunan kimse buyuk günah işlemiş olur ve bundan tevbe ve istiğfar etmesi gerekir Konu ile ilgili Kur'an-ı Kenm'de şöyle buyurulmuştur
"Ay halinde olan kadınlardan uzak durun onlarla cinsel ilişkide bulunmayın) temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın "(Bakara, 222)

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak