El Fettah Zikri ile Maddi ve Manevi Firsat Kapılarının Acılması

El Fettah;rahmet ve rızık kapılarını açan,zorlukları kolaylaştıran,hidayetiyle kalplere iman ve hayır kapılarını açan,kulların her türlü sıkıntılarını açan ve maddi ve manevi işlerini kolaylaştıran manasına gelir. 

Fettah Allah'ın açan sıfatıdır.Allah insanları zorluklarla dener ancak hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemez. O merhametlidir. Verdiği her dertte de bizler için hayır vardır. Allah,samimi kullarına bir zorluk verdiği zaman ondan çıkış yolunu da açar;mutlaka zorluğun yanında bir kolaylık da gösterir. Kuran'da Peygamberimiz (sav)'in karşılaştığı zorluklar örnek verilerek,bunların kolaylıkla birlikte verildiği şöyle bildirilmiştir.''Biz,senin göğsünü yarıp genişletmedik mi? Ve yükünü indirip atmadık mı? Ki o,senin belini bükmüştü;Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi? Demek ki,gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.''(İnşirah Suresi,1-6)
Sıkıntılarından kurtulmak isteyenler,kapalı kısmetler için evlilik,sınav,rızık,iş,borç,ticaret gibi konularda kısmetinin kapalı olduğunu düşünenler El Fettahzikrini çok yapsınlar.
El Fettah İsminin Sırları ve Faziletleri
Sabah namazını kıldıktan sonra el kalbin üzerine konulur ve Ya Fettahdiye zikredilirse kalp temizlenir.
El Fettah ismi şerifini Ya Fettah diye okumaya devam edenlere maddi ve manevi fetihler kolaylaşır.
El Fettah esmasını kalpten sık okuyanlar kimseye muhtaç olmazlar.
Sabah namazından sonra elini kalbinin üzerine koyup 15 veya 71  kere Ya Fettahismi şerifini okuyanın kalbi nurlu,rızkı kazancı bol ve bereketli işleri de kolay olur.
Ya Fettah Ya Rezzak ismi şeriflerini günde 100 defa okuyana Allah kapalı olan kapıları açar,zorluklarını kolaylaştırır,rızkını da bollaştırır.


Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak