Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (S.A.V.) parmaklarıyla beş (tevhid kelimesini ) sayarak şöyle buyurmuştur : 

“ Her kim : ‘Bir olan Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, Allâh her şeyden büyüktür. Bir olan Allâh’tan başka ilâh yoktur.
Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, O’nun hiçbir ortağı yoktur. Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, mülk O’na aittir, hamd O’na mahsusdur.
Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur’ derse,
İşte her kim bunları bir gün içinde yahut bir gece içerisinde veya bir ay içinde söyler de sonra o gün içinde yahut o gecede veya o ay içerisinde ölürse, kendisi için günahları bağışlanır (günahsız olarak Allâh’-u Te’âlâ’ya kavuşur).”
**********
Bu beş Tevhid Zikrinin Okunuşu:
“Lâ ilâhe illallâhu vahdehü vallâhu ekber” 
“Lâ ilâhe illallâhu vahdehü”
“Lâ ilâhe illallâhu lâ lâşerîke leh”
“Lâ ilâhe illallâhu lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü”
“Lâ ilâhe illallâh lâ havle velâ kuvvete illâ billah”
*******************
Ebû Hüreyre ve Ebû Sa’id (Radıyallahu Anhümâ) Rasûlüllâh (S.A.V.) in şöyle buyurduğuna şahitlik etmişlerdir : 
“ Kul: ‘Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, Allâh her şeyden büyüktür’ dediği zaman, Allâh-u Azze ve Celle: ‘Kulum doğru söyledi, Benden başka hiçbir İlâh yoktur’ her şeyden büyük olan Benim buyurur.

Kul: ‘Bir olan Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur’ dediği zaman, (Allâh’-u Te’âlâ): ‘Kulum doğru söyledi, bir olan Benden başka hiçbir İlâh yoktur’ buyurur.

Kul: ‘Bir olan Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur ve O’nun hiçbir ortağı yoktur’ dediği zaman, (Allâh’-u Te’âlâ): ‘Kulum doğru söyledi, Benden başka hiçbir İlâh yoktur, mülk Bana aittir,hamd Bana mahsustur’ buyurur.

Kul: ‘Bir olan Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur.’ dediği zaman, (Allâh’-u Te’âlâ): ‘Kulum doğru söyledi, Benden başka hiçbir İlâh yoktur, Benim yardımım olmadan olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur ‘ buyurur.”

(Hadis-i şerifin râvîsi Eğarr Ebû Müslim (Radıyallahu Anh) dedi ki :” İşte her kim bu kelimeleri öleceği zaman söylerse (cehennem) ateş (i) ona dokunmaz.”

(İbnû Mâce, Edeb: 54, no:3794, 2/1246; Nesâi, es- Sümenü’l kübrâ,no:9774,6/12; İbnü Hibbân,Rikâk,no: 851,3/131)

About Zehra Karaaslan

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt