Her Derdin Bir Caresi Vardır

Bazen sıkılıyoruz, başımıza bir bela geliyor veya bir şeyden korkuyoruz, borcumuzu ödeyemiyoruz. Bunlardan kurtulmak için okunacak bir dua var mıdır? 

İslam âlimleri buyuruyor ki:

Her derdin çaresi vardır. ALLAHü teâlâ çaresiz dert yaratmamıştır. Yaşamak ve mal sahibi olabilmek gibi dünya nimetlerinin hepsi için sebepler yaratmıştır. Sebebine yapışmayan bu nimetlerden elbette mahrum kalır. Ahiret nimetlerine kavuşmak da böyledir. Mesela tembelliğin ilacı namaz kılmaktır. İnsan maruz kaldığı şeylere karşı gafil olmayıp çaresine bakmalıdır. Birkaç örnek verelim: 

1- Bir belaya maruz kalan, neden Yunus aleyhisselâmın okuduğu (Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn) duasını okumaz ki? Hâlbuki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 

(Birinize dert ve bela gelince, Yunus Peygamberin duasını okusun! ALLAHü teâlâ onu muhakkak kurtarır.) [Tirmizi] 

("La ilahe illa ente, sübhaneke inni küntü minezzalimin" diyen, uğradığı beladan kurtulur.) [İ. Sünni] 

(Bir hasta, kırk defa "la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzâlimin" okursa, şehit olarak vefat eder. Şifa bulursa, günahları affolur.) [Necat-ül-musalli] 

2- Bir şeyden korkup sıkılan kimse niçin (HasbiyALLAHü ve ni’mel vekîl) demez ki? Hâlbuki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 

(HasbiyALLAHü ve ni’mel vekil sözü her korku için bir emniyettir.) [Deylemi] 

(Sıkıntıdan kurtulmak için "HasbiyALLAHü ve ni’mel-vekil" okuyun!) [İ. Merdeveyhi] 

(Sabah akşam yedi kere, "HasbiyALLAHü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim" okuyan, dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur.) [İbni Sünni] 

İmam-ı Rabbani hazretleri korkulu zamanlarda, (Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim) okunmasını emrederdi. 

3- Borcu olan niçin çok istiğfar etmez ki? Hâlbuki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 

(İstiğfara devam eden, geçim darlığından kurtulur ve ummadığı yerden rızka kavuşur .) [İbni Mace] 

(Eve girerken "İhlâs" suresini okuyan, fakirlik görmez.) [T.Kurtubi] 

(Her gece Vâkıa suresini okuyan fakirlik görmez.) [İbni Asakir ] 

(Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, ALLAHü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir’a] 

Borçtan kurtulmak için (ALLAHümme ekfini bihelâlike an haramike ve agninî bi fadlike ammen sivâke) duasını okumalıdır. (Mektubat-ı Rabbani) 

Fakirlikten kurtulmak için (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm) kelime-i temcidi çok okumalıdır. (Tergib-üs salât) 

Selam ve dua ile,
Zehra


Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak