Ferahlatan Dualar

dualar hazinesi

BU DUAYI OKUYANA IKI MILYON SEVAP VERILIR

OKUNUSU: 
" Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikelehü ehaden sameden lem yelid, ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad ." 

MANASI: 
ALLAH’tan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tektir, esi ortagi yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için basvurulandir. 
Dogmamis ve dogrulmamistir. Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve asla olamaz da… 

BU DUAYI OKUYANIN DUASI MUHAKKAK KABUL OLUR 
" Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli sey’in kadir. Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil-aziym. "

"ALLAH’ım! Peygamber’in MUHAMMED sallALLAHu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları bende dilerim. Peygamber’in MUHAMMED sallALLAHu aleyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak ALLAH’ın yardımıyla kazanılabilir."

Sıkıntılı veya borçlu , 1000 defa , " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " derse, 
ALLAHü teâlâ isini kolaylastirir. 

Bir kimse, sabah-aksam 100 defa, " SübhânALLAHi ve bihamdihi "(Yüce ALLAH’i tesbih ederim ve ona hamd ederim.) derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz. 

Hergün 100 defa, salevat getiren , münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur. 

Her gece yatarken 100 defa, " SübhânALLAHi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illALLAHü vALLAHü ekber " okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir. 

Korkan biri 100 defa, " Hasbünallâhü ve ni’mel vekil ." okusun "Bize ALLAH, kâfidir. O ne güzel vekildir." 

Günde 25 defa " ALLAHümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt " okuyan sehit olarak ölür. 

Sabah-aksam 10 defa, " Lâ ilâhe illALLAHü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr " okuyan kimse, kötülüklerden korunur. 

Sabah-aksam 7 defa, " ALLAHümme ecirnî minennâr " diyen cehennemden kurtulur. 

Sabah-aksam 7 defa, " HasbiyALLAHü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm " okuyanin dünya ve ahiret isine ALLAH kâfi gelir. 
("Allâh bana kâfidir. Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur. 
Ona dayandim, o’na güvendim. O ars-i azîmin (büyük arsin) sahibidir."  

Sabah-aksam, 3 defa, " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm " okuyan, büyücü ve zalimden emin olur. 

Yataga girince 3 defa, " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okuyan kimsenin günahlari, deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur. 

Istigfâra devam eden kimse, her sikintidan kurtulur, ummadigi yerden riziklanir. 
Istigfâr olarak " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okumalidir. 

Evden çikarken " Bismillâhi, tevekkeltü alALLAHi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah " diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir. 

Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabini def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur. 

Eve girerken Ihlas suresini okuyan, yoksulluk görmez. 

Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder. 

Yatarken okunacak dua “ ALLAHümme bismike emüyü ve ahyâ .” ("ALLAH’im, senin isminle ölür ve diriliriz."  
Yataga girildigi zaman, bu dua okunup, sag yanak sag el içine konularak, sag tarafa yatilir. 

AFETLERDEN KORUNMAK IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU : 
" Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî ." 

MA’NASI: 
"ALLAH’in ismiyle, kendimi, âilemi ve malimi ALLAH’a havâle ediyor, O’nun yüce himâyesine birakiyorum." 

AGRISI OLAN BU DUAYI KENDI KENDINE OKUMALIDIR 
OKUNUSU: 
" Eûzü bi’izzetillâhi ve kudretihi min serrimâ ecidü ve ühâziru ." 

MA’NASI: 
"Allâh’in ismiyle. Hissettigim (duydugum) ve korktugum bu hastaligin (agri ve sancilarin) serrinden (zarar ve tehlikesinden) Allâh’in izzet ve kudretine siginirim." 

AKSIRINCA YAPILACAK DUA 
Sizden biriniz aksirinca " Elhamdülillah" (ALLAH’a hamd olsun). Bunu isiten "Yerhamukellah " (ALLAH’in rahmeti üzerine olsun). Aksiran cevaben " Yehdini ve yehdikumullah " (ALLAH bizi ve sizi hidayetinden ayirmasin.) 

AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU
" Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî . " 

MANASI : 
Hamdü sena ALLAH’a mahsustur. ALLAH’im, yaratilisimi güzellestirdigin 
gibi, ahlâkimi da güzellestir. 

BELA VE MUSIBETE UGRAMIS BIRINI GÖRÜNCE OKUNACKA DUA OKUNUSU: 
" Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin 
mimmen haleka tafdîlâ . " 

MANASI: 
Seni ugrattigi dertten beni kurtaran ve beni yarattiklarinin bir 
çogundan üstün kilan ALLAH’a hamdolun. 

BIR DARLIGA BIR SIKINTIYA DÜSEN BU DUAYI OKUMALI 
OKUNUSU : 
" Bismillâhir’Rahmanir’Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ 
billâhil’Aliyyil’Aziym ." 

MANAS I: 
"Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bagislayan) Allâh’in adiyla. Çok yüce ve çok büyük 
Allâh’in himayesine siginmaktan ve O’nun yüce kudretinden yardim dilemekten baska bir amacim yoktur. O’na dayandim, O’na güvendim." 

BIR SEYINI KAYBEDEN BIR ZARARA UGRAYAN OKUMALI 
OKUNUSU : 
" Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ ragibûun " 

MANASI: 
"Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize 
ondan daha hayirlisini (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu edenlerdeniz. 
(O’nun rizasini istiyoruz. O’nun hükmüne raziyiz. Tek emelimiz ALLAHimizin rizasina ermektir). 

CINSI MÜNASEBETTE OKUNACAK DUA
OKUNUSU: 
"Bismillah, ALLAHümme cennibne’s-seytane ve cennibi’s-seytane mâ razektenâ . " 

MANASI: "ALLAH’in ismiyle. Yâ Rabbi! Bizi seytandan uzaklastir; ve bizden olacak çocuklari seytandan uzak et."Resül-i Kibriya Efendimiz, sizden birisi ailesi ile cinsi münasebette bulundugunda (yani bulunacagi an; bu duayi) okursa, o birlesmeden meydana gelen çocuga seytan ebediyyen zarar vermez, buyurmuslardir. 

EVINDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA 
OKUNUSU : 
" Bismillah. tevekkeltü alallâh, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh ." 

MANASI : 
ALLAH’in ismiyle (ALLAH’in ismini söyleyerek) evimden çikiyorum. Bütün islerimde ALLAH’a 
dayandim. (o’na dayaniyor, o’na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak ALLAH’in yardimiyla olur Bu duayi evinden çikarken okuyan kimseye melekler tarafindan söyle denir: Yükâlü lehü: Hüdiytü veküfiyte ve vukiyte=Hidayete erdirildin, yeterli yardima ulastirildin, tüm hacetlerin dileklerin yerine getirildi, muhafaza olundun (korundun) 

GAM, KEDER VE HASTALIKLARA KARSI OKUNACAK DUA:
OKUNUSU: 
" Allâhü Rabbî, lâ serikeleh ." 

MANASI: 
Benim Rabbim (sahibim) ALLAH’tir. Onun seriki yoktur. 

GÖZ DEGMESIN DIYE OKUNACAK DUA:
OKUNUSU: 
" Mâsâ’Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh " 

MANASI: 
"Allâh’ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te’âlâ diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalniz ve yalniz Allâh’indir. Allâhü Teâlâ’dandir." 

HELAYA GIRERKEN OKUNACAK DUA:
 OKUNUSU : 
" Bismillâh. ALLAHümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis " 

MANASI: 
"ALLAH’in ismiyle. ALLAH’im! pislikden insana eziyet veren her türlü seytanin serrinden (zararlarindan) sana siginirim." 

HELADAN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA:
OKUNUSU : 
" Gufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil’ezâ âfânî. " 

MANASI: 
ALLAH’im bagISLAMani dilerim! Bana eziyet veren (ve sikinti) veren seyleri gideren 
ve bana âfiyet veren yüce ALLAH’a hamd olsun. 

NAZARIN ZARAR VERMEMESI IÇIN OKUNACAK DUA:
OKUNUSU: 
" ALLAHümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu ." 

MA’NASI : 
"Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme." 

ÖFKELI KIMSENIN OKUYACAGI DUA:
OKUNUSU : 
" ALLAHümme inni e’üzü bike minesseytanir’raciym ." 

MA’NASI: 
"ALLAHim! Kogulmus seytanin serrinden sana siginirim." 

SABAH OKUNACAK DUA:
OKUNUSU 
" Elhamdü lillahillezi ahyâna ba’de mâ emâtenâ ve ileyhinnûsur " 

MANASI: Mülk (kainat) ALLAH’in olarak sabaha erdi, biz de ALLAH’in (kullari) olarak sabaha ulastik. Alemlerin rabbi (bütün kainatin sahibi) olan ALLAH’a hamd olsun! 

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA:

 OKUNUSU: 
" Subânallâhil Aziym !" 

MANASI: 
"Büyük ve yüce Allâh’i tesbih ederim!" 

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA:
 OKUNUSU: 
" Yâ Hayyü, yâ kayyûm! Birahmetike estegiysü ." 

MANASI: 
"Ey devamli var olan, ebedî ve ezelî hayat ile hayy (diri) olan ve bütün mahlukatini 
(yarattiklarini) varlikta-hayatta tutan=El Hayy ve El Kayyûm olan Allâh’im! Rahmetinle yardimini istiyorum." 

SIKINTILARI GIDEREN DUA:
 OKUNUSU : 
" Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üsrikü bihî sey’en " 

MANASI: 
"Benim Rabbim, Allâh’dir. Allâh. O’na hiç bir seyi ortak kosmam." demektir. 
Tabarani’de bu duânin üç kere okunmasi tavsiye edilmistir." 

SIVILCELERE KARSI OKUNACAK DUA:

 OKUNUSU: 
" Allâhümme Musaggiral’kebîri ve mükebbiras’sagir.Saggir mâ bî ." 

MANASI: 
"Ey büyügü küçülten ve küçügü büyülten ALLAH’im! Bu bendekinide küçült." 

YATARKEN OKUNACAK DUA:
 OKUNUSU : 
" Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü ." 

MANASI: 
"ALLAH’im! Senin isminle (senin adini anarak) uyur ve senin isminle uyanirim." 

YENI BIR ISE TESEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI:
OKUNUSU: 
" Allâhümme hirlî vahterlî. " 

MANASI: 
"ALLAHim! (Bu yapacagim isde) bana hayirlisini ver. Benim için hayirli olanini seç, en hayirlisini nasîb eyle. 

BU DUA KORKULARI GIDERIR:
 OKUNUSU : 
" HasbiyALLAHü ve ni’melvekîl ." 

MANASI: 
"ALLAH bana kâfidir. O ne güzel vekildir." 

BU DUAYI OKUYANA NAZAR DEGMEZ:
 OKUNUSU: 
" Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi sey’ün fil-ardi ve lâ fissemâî ve 
hüvessemî ul-alîm ." 

MANASI: 
"Allâh’ü Teâla’nin ism-i serifi ile derse, O’nun ism-i serîfi hürmetine yerde ve gökte olan hiç bir sey zarar vermez (veremez). Allâh, her seyi isiten ve bilendir." 


BU DUAYI SABAH AKSAM OKUYANA HIÇ BIRSEY ZARAR VEREMEZ:
 OKUNUSU: 
" Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Sey’ün fil’ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi’ul Aliym. " 

MANASI: 
Yüce ALLAH’in ismiyle hareket ederim. O yüce ALLAH ki, O’nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O’nun ismi söylendigi) vakit, yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce ALLAH, her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir. 

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak