Gece Gunduz Allah İcin Calısmak Lazım


Gavs-ı Sani Hazretleri (k.s) bir sohbetinde şöyle söylüyor: “Bakıyoruz dünya küfrün denizi olmuş. İnsan hem kendini hem de insanları kurtarmaya çalışsın.

Bütün dünyanın hidayetine vesile olsa kendisi hidayete ermese bir şey yapmış olmaz. Bir insanın, bir kimsenin namaz kılmasına, hidayetin sebep olmuş olsa, onun sevabı kadar kendisi de sevap kazanır. Bu büyük bir kazançtır. Büyük bir fabrikadır. Gece de gündüz de çalışmak lazım.” 

Namaz kılan kişiye Hz. Mevlana şunları tavsiye eder: “Aklını başına al da namazdan yalnız zahiren değil, manen de istifadeye bak! Tane toplayan bir kuş gibi Allah’ın azametinden habersiz bir şekilde sadece başını yere koyup kaldırma! Hz. Peygamber’in (s.a.v) beyanına kulak ver!..”
“Namazı hulus-i kalp ile kılarak bambaşka alemlerde yaşayan ve müşahede-i mahbub ile ağlayan, yalvarıp yakaran bir kişinin namazı öyle makbul ve kıymetlidir ki, Allah ona ‘Buyur kulum!’ diye nida eyler.”

“Hatmede okunan sure ve zikirler, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) ve diğer büyük zatların ruhuna bağışlandıkça, o ruhlar zikir meclisinde bulunanları tanırlar. Bu tanışma ahirette şefaate ulaşmaya ve sıkıntılı zamanlarda himmetin gelmesine vesile olur. Bir kişi Nakşibendi olduktan sonra, bütün hatme meclislerindeki sevaptan istifade eder. Hayatta ve öldükten sonra da amel defteri kapanmaz.” 
(Seyyid Muhammed Raşid Bilvanisi (k.s)

EY RABBİM YOLUNDA ÇARESİZİM, VARLIKSIZIM…

Şibli (k.s) bu harap dünyadan göçüp gittikten sonra yiğidin biri onu rüyasında gördü.
Şibli’ye dedi ki: ‘Ey bahtiyar er! Hak Teala sana ne yaptı?’ Şibli (k.s) dedi ki: ‘Hesap zamanında işim zora girdi.
Lakin benim kendi nefsime düşman olduğumu, ümitsizliğimi, acziyetimi ve zayıflığımı görünce, 
rahmeti zavallı halimin yardımına geldi ve keremiyle beni hemen bir defada bağışlayıverdi.’

Ey yaratıcı Rabbim! Ben de senin yolunda çaresizim. 
Topal karınca gibi senin kuyuna düşmüştüm.
Ben neyin ehli olduğumu bilmiyorum veya nerede olduğumu, hangisi olduğumu, kim olduğumu bilmiyorum.
Ben varlıksızım, bahtsızım, elimde de bir şeyim yok.
Çaresi olmayan, kararsız ve gönülsüz bir aşığım. 
Ömrümü ciğer kanına bulanarak geçirdim ve ömrümden hiçbir fayda görmedim.”

BİR AŞK BULSAM

Bir aşk bulsam, yağmurunda ıslansam
Bir dost bulsam, irfanında beslensem
Bir dağ bulsam, sinesine yaslansam
Yalnızlığım biter mola, bilmem ki? 

(KAYNAK: SEMERKAND AİLE DERGİSİ)

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak