Abdest Duaları

ABDEST DUALARI

Abdest almaya başlarken, ''Bismillâhil-azîm velhamdü lil-lahi alâ dînil-islâmi ve alâ tevfîkıl-îmâni elhamdü lillahillezî ce’alel­mâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren'' denir.

Ağzına su verdikçe, ''Allahümmeskınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ azmeü ba’dehü ebeden''.

Burnuna su verdikçe, ''Allahümme erihnî râyihatel-Cenneti verzuknî min naîmihâ velâ türihnî râyihaten-nâri''.

Yüzünü yıkadıkça, ''Allahümme beyyıd vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhü evliyâike velâ tüsevvid vechî bizünûbî yevme tes­veddü vücûhü a’dâike''.

Sağ kolunu yıkadıkça, ''Allahümme a’tınî kitâbî bi-yemîni ve hâsibnî hisâben yesîren''.

Sol kolunu yıkadıkça, ''Allahümme lâ tü’tınî kitâbî bişimâlî ve­lâ min verâî zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîden''.

Başını mesh etdikçe, ''Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen­nâri ve ezıllenî tahte zılli Arşıke yevme lâ zılle illâ zıllüke''.

Kulaklarına mesh verdikçe, ''Allahümme-c’alnî minelle-zîne yestemi’ûnel-kavle fe-yettebi’ûne ahseneh''.

Boynuna mesh verdikçe, ''Allahümme a’tik rekabetî minennâ­ri vahfaz mines-selâsili vel-ağlâl''
.
Sağ ayağını yıkadıkça, ''Allahümme sebbit kademeyye alessırâ­tı yevme tezillü fîhil-akdâm''.

Sol ayağını yıkadıkça, ''Allahümme lâ tatrud kademeyye ales­sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümmec’al sa’yî meşkûren ve zenbî magfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len’te­bûre''.

Abdesti tekmil olduktan sonra, ''Allahümmec’alnî minettev­vâbîne vec’alnî minel-mütetahhirîne vec’alnî min ibâdikes-sâli­hîne vec’alnî minellezîne lâ havfün aleyhim velâ hüm yahze­nûn''.

Ba’dehü semâya bakarak, ''Sübhânekellahümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muham­meden abdüke ve resûlüke'' okuya.

Bundan sonra, bir veyâ iki, yâhud üç def’a, evvelinde (Besme­le) okumak üzere (İnnâ enzelnâ) sûresini okuya.

Ve dahî, ehl ve iyâline ve çocuklarına lâzım olan din bilgileri­ni öğrene ve öğrete ki, kıyâmette, avretler erlerinden süâl olu­nurlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak