Pazar Günü Duası

pazar

Rahman ve Rahim olan Allahın Adıyla! Sadece fazlını umduğum, yalnızca adaletinden korktuğum, Onun sözünden başkasından bel bağlamadığım ve ipinden başkasına sarılmadığım Allah’ın adıyla…

...
Ey af ve hoşnutluk sahibi Allahım! 
Zulüm ve haksızlığa uğramaktan, zamanın aleyhe dönmesinden, 
hüzünlerin peş peşe gelmesinden, kötü sürprizlerin kapıyı çalmasından, hazırlık ve tedarik yapmadan ömür süresinin sona ermesinden Sana sığınıyorum.

Başarı elde etmeme, ve başkalarının başarısına yardımcı olmama vesile olacak her işte Senden yardım niyaz ediyorum.

Afiyet zırhına bürünme ve afiyetin tamamlanması, selametin kuşatması ve devamı konusunda Sana ümit bağlıyorum. 
Şeytanın vesveselerinden de ey Rabbim Sana sığınıyorum. 
Hüküm sahiplerinin zulmünden Senin hükümranlığınla korunuyorum. 
Az olan namaz ve orucumu kabul buyur. 
Yarınımı ve daha sonrasını bu ânım ve bugünümden daha iyi eyle, 
kavmim ve kabilem arasında beni aziz, uykumda ve uyanıkken beni muhafaza buyur, 
şüphesiz Sen muhafaza edenlerin en hayırlısı 
ve merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allahsın.

Allahım, bugünüm ve ondan sonrasında şirk ve ilhaddan herhangi birine sapmaktan tamamen uzaklaşıp sana yöneliyorum. 
Kabul dileğiyle halisâne Sana dua ediyorum. 
Sevap ümidiyle Senin taatine devam ediyorum.

Allahım, yarattıklarının en hayırlısı, Senin hakkını gözetmeye çağıran Hazreti Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât eyle! 
Mağlup edilmeyen izzetinle beni aziz eyle! 
Uyumayan gözlerinle beni muhafaza eyle! 
Hayatımı sadece Sana adanmış olmakla, ömrümü de bağışlamanla noktala! Hiç şüphesiz Sen çok bağışlayan ve pek merhamet edensin.
(Amin)

Zeynelâbidin’den Dualar, 
Tercüme: Doç Dr. Abdülaziz Hatip, 
Gençlik Yayınları

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak