Günü Hz.Muhammed Gibi Yasamak (Said Alpsoy)

Okuması kolay şekilde hazırlanmış faydalı bir kitap. Bir kısmının özetini Bir Gunu Hazreti Muhammed Gibi Yasamak adlı yazımda okuyabilirsiniz. Diğer bazı başlıkları da buradan okuyabilirsiniz. Kitabın kendisini kitaplığınızda bulundurmanızı tavsiye ederim.


CUMA GÜNÜ YAPILMASI GEREKENLER
CUMA GÜNÜ YENİ ELBİSE GİYİLİR
 • Hz. Aişe (r.anha) anlatıyor: "Rasulullah'ın (asm) cuma günü giydiği bir elbisesi vardı. Cumadan sonra onları katlar ve ertesi cumaya kadar kaldırırdı. (Taberani)
 •  Sizler, günlük iş takımınızdan hariç bir de cuma takımınız olsa ne kaybedersiniz? (Muvatta)
 • ALLAH Rasulü (asm) yeni bir elbise giydiğinde, onu cuma gün giyerdi. (Ramuz el-Ehadis)
CUMA GÜNÜ BEDEN TEMİZLENMELİDİR 
 • Abdullah İbnu Ömer (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) bize cuma günü yıkanmamızı emretti." (Taberani)
 • Cuma günü tırnaklarını kesen kişiyi Cenab-ı Hak, gelecek cumaya kadar ve ondan sonra üç gün daha belalardan korur.(Mevahib-i Ledünniye) (Eğer tırnaklar çok uzamışsa cumaya kadar beklenilmez; hemen kesilir.)
 • Cuma guslü her buluğa ermiş olan mü'mine vacibdir. Misvaklanması, bulduğu takdirde koku sürünmesi de öyle. (Buhari)
YENİ EVE CUMA GÜNÜ TAŞINILIR
 • ALLAH Rasulü kış geldiğinde kışlığa cuma gecesi taşınırlardı. Yaz gelince de yazlık eve gene cuma gecesi taşınırlardı. (Mevahib-i Ledüniyye)
CUMA NAMAZINA HAZIRLIK...
 • Bir Müslüman cuma günü yıkanır, sonra kimseyi incitmeden mescide gider (mümkünse yürüyerek), imam hutbeye çıkmamışsa, orada kılınacak namazı kılar (ilk sünnet) imam hutbeye çıkmışsa oturup hutbe bitinceye kadar onu dinler ve sessiz oturursa, o cuma bütün günahlar bağışlanmakla kalmaz, bu ameller bundan sonra gelecek cumaya kadarki günahlarına da kefaret olur. (Ahmed b. Hanbel)  
 • Kim cuma günü cemaati rahatsız ederek öne geçmeye çalışırsa cehenneme köprü yapılır. (Tirmizi)
CUMA GÜNÜ KUR'AN OKUMAK, RASULULLAH'A (asm) SALATU SELAM GETİRMEK...
 • Kim cuma gecesi Yasin suresini okursa bağışlanır. (Esbehani)
 • Kim cuma günü Kehf suresini okursa onun için ayağının altından gökteki bulutlara kadar bir nur parlar. Kıyamet Gününde onu aydınlatır ve iki cuma arasında işlenmiş günahları bağışlanır. (Ebubekir b. Merdeveyh)
 • Bana salat û selam getirmek, sırat üzerinde nurdur. Bir kimse cuma günü bana seksen kere salat getirirse, seksen yıllık  günahları affedilir. (Ramuz el-Ehadis)
 • Cuma günü bana salavatı çok okuyun. Çünkü o gün okunan salavatlar şahidlidir. Melekler onlara şahidlik ederler. (İbni Mace)
CUMA GÜNÜ KABİR ZİYARETİ YAPILIR
 • Kim cuma günü anne veya babasının veya onlardan birisinin kabrini ziyaret eder ve orada Yasin suresini okursa, günahları bağışlanır. (Suyuti)
ELBİSE
YENİ ELBİSE İLK OLARAK CUMA GÜNÜ GİYİLİR
 • ALLAH Rasulü (asm) yeni bir elbise aldığında, onu cuma günü giyerdi. (Ramuz el-Ehadis)
YENİ ELBİSE DUASI
 • Ebu Said eı-Hudri (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) eIbisesini yenilediği zaman o elbisenin ya sarık, ya gömlek, ya rida veya başka bir giysi olarak adını belirtir ve sonra şöyle derdi: "ALLAH'ım! Sana hamd olsun. Bunu bana Sen giydirdin. Bunun ve yapılış maksadının hayrını bana göster, bunun ve yapılış maksadının şerrinden Sana sığınırım!" (Vesai)
YENİ ELBİSE GİYİLİNCE YAPILASI GEREKENLER
 • ALLAH Rasulü (asm) yeni elbise giydiğinde ALLAH'a hamd eder, iki rekat namaz kılar ve eskisini de birine verirdi. (Ramuz el -Ehadis)
ZİYARETÇİ EN GÜZEL ELBİSE İLE KARŞILANIR 
 • ALLAH Rasulü'ne (asm) bir ziyaretçi topluluğu geldiğinde,  en güzel elbiselerini giyer ve ashabına da böyle yapmalarını söylerdi. (Ramuz el-Ehadis)
ELBİSENİN İYİ VE SAĞLAM OLMASINA DİKKAT EDİLİR
 • Ayakkabı satın aldığında sağlamını al, elbise satın aldığında da iyisini al. (Ramuz el-Ehadis)
ZENGİN KENDİNE YAKIŞIR ŞEKİLDE GİYİNMELİDİR
 • Avf İbnu Malik (ra) anlatıyor: "Bir gün Rasulullah (asm) beni eskimiş bir elbise içerisinde görmüştü: "Senin malın yok mu ki böyle giyiniyorsun?" dedi. Ben: "ALLAH bana deve, koyun, sığır, at her maldan verdi!" dedim. Bunun üzerine: "Öyleyse üzerinde görülmelidir." buyurdu. (Tirmizi)
ELBİSE SEÇİMİNDE LÜKS VE GÖSTERİŞTEN UZAK DURULMALIDIR
 • ALLAH Rasulü (asm) özellik yönünden bir elbise değil, hangi çeşit olursa giyiyordu. Nefis ve pahalısını aramıyor, kolayına geleni alıp giyiyordu. (Buhari)
 • Kim gücü yettiği halde tevazu maksadıyla ALLAH için lüks ve gösterişli elbiseyi giymeyi terk ederse, ALLAH kıyamet günü onu mahlukatın başları üstünde çağırır ve dilediği elbisesini giymekte onu serbest bırakır. (Tirmizi)
 • Bûreyde (ra) anlatıyor: "Biz Rasulullah'ın (asm) yanında idik. Kureyşten bir adam elbiselerinin içinde salınarak kibirli bir şekilde geldi. Hz. Peygamber'in (asm) huzurundan kalkınca, Rasulullah: "Ya Bureyde! Kıyamet günü ALLAH, buna bir sevap vermez." buyurdu." (Bezzar)
 • Kim şöhret elbisesi giyerse, ALLAH ona kıyamet günü bir zillet ve aşağılık elbisesi giydirir, sonra da içerisinde ateş  yakar, (ibn Mace)
 • Her kim gösteriş yapmak için ve insanların kendisine bakması için bir elbise giyinirse, onu çıkarıp atıncaya kadar ALLAH ona rahmet nazarıyla bakmaz. (Taberani)
 • Kim eteğini paçasını kibirle çekip yürürse, cehennemde de onunla yürür. (Ahmed b. Hanbel)
KADIN VE ERKEK BİRBİRİNİN ELBİSESİNİ GİYEMEZ 
 • Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) kadın elbisesini giyen erkeğe ve erkek elbisesini giyen kadına lanet etti." (Ebu Davud)
 ELBİSELERİN RENKLERİ
 • Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. (Tirmizi)
 • Ebu Resme (ra) anlatıyor: "Rasulullah'ın (asm) üzerinde  iki yeşil elbise gördüm." (Ebu Davud)
 • Ben erguvan (koyu kızıl) renkli şeyin üzerine binmem. Ne  sarıya boyanmışı, ne de eteğin ucuna, yakasına, yenine ipekli geçirilmiş gömleği giymem. (Ebu Davud)
ÇIPLAK DURMAK SAKINCALIDIR
 • Behz İbnu Hakim (ra ) anlatıyor: "Bir gün Rasulullah'a (asm) dedim ki: "Ey ALLAH'ın Rasulü (asm)! Hangi avretimizi örtelim?" O cevap verdi: "Zevcen ve kölen dışında herkese karşı avretini koru." Ben tekrar sordum: "Ey ALLAH'ın Rasulü (asm)! Ürkeklerin yanında olursa?" dedim. O: "Gücün yeterse avretini kimseye gösterme!" dedi. "Kişi tek başına olursa?" dedim. “Kendisine karşı haya edilmeye ALLAH daha layıktır." dedi." (Ebu Davud)
 • İbnu Ebi Müleyke (ra) anlatıyor: "Hz. Aişe'ye (ra): "Kadın erkeğe mahsus ayakkabı giyer mi?" diye sorulmuştu. O: "Rasulullah (asm) kadınlardan erkekleşenlere lanet etti." diye cevap verdi." (Ebu Davud)
ALTIN VE İPEK SADECE KADINLAR İÇİNDİR 
 • Ümmetimin erkeklerine, ipek elbise ve altın haram kılındı, kadınlarına helal kılındı. (Tirmizi)
ELBİSEYİ ÇIKARTIRKEN DE BESMELE ÇEKMEK GEREKİR
 • İnsanın elbisesini çıkartırken "Besmele" çekmesi, cinlerin gözü ile Ademoğlunun avreti arasında perde olur. (Ramuz el-Ehadis)
 •   Şeytanlar sizin elbiselerinizden istifade ederler. Sizden biri elbisesini çıkarınca dürüp katlasın, tekrar giyinceye kadar... Zira şeytanlar besmele ile dürülmüş elbiseyi açamaz. (Ramuz el-Ehadis)
GİYİNİRKEN SAĞ, ÇIKARIRKEN SOL...
 • Biriniz ayakkabısını giydiğinde önce sağı giysin. Çıkardığında ise  önce  solu çıkarsın. (Buhari)
MİSAFİRLİK, ZİYARET
MİSAFİR SEVMEYENDE HAYIR YOKTUR
 • Misafir ağırlamayan kişi de hiçbir hayır yoktur. (İmam Münziri)
ALLAH MÜ’MİN KARDEŞİNİ ZİYARET EDENİ, SEVER
 • Herhangi bir kul, kardeşini ALLAH rızası için ziyaret etmeye gelirse, ona semada bir melek "İyi yaptın. Cennet sana helal oldu." diye seslenir. ALLAH da yüce Arş'ında: "Kulum benim rızam için ziyarette bulundu." der ve onun için cennetten başka hiçbir sevaba razı olmaz. (Bezzar)
ZİYARETÇİ EN GÜZEL ELBİSEYLE KARŞILANIR
 • ALLAH Rasulü (asm), kendisini ziyarete bir heyet geldiğinde en güzel elbiselerini giyer ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. (Ramuz el-Ehadis)
ZİYARETÇİYE İKRAM EDİLİR
 • Size bir ziyaretçi geldiği zaman ona ikramda bulunun. (Ramuz el-Ehadis)
ZİYARETÇİ KENDİSİNE YAPILAN İKRAMI SORGULAYAMAZ
 • Sizden biri Müslüman kardeşini ziyarete gittiğinde, yemek yedirirse yesin ve o yemeği sorgulamasın. Ve içecek bir şey verirse içsin ve onu da sorgulamasın. (Ramuz el-Ehadis)
ZİYARETÇİNİN ORUCU HANGİ DURUMLARDA BOZULUR
 • Sizden birisi Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, kardeşi ondan orucunu bozmasını isterse bozsun. Ancak Ramazan, Ramazanın kazası veya adak (nezir) orucu olursa onlar müstesnadır. (Ramuz el-Ehadis)
MİSAFİRİN HAKKI BİR GÜNDÜR 
 • Bir gece misafir olmak Müslümanın hakkıdır. Kim bir ev sahibinin avlusunda sabahlarsa, ağırlama masrafı ev sahibi üzerine borç olur. Misafir dilerse o hakkını alır, dilerse almaz. (Ebu Davud)
MİSAFİRLİK ÜÇ GÜNDÜR 
 • Ebu Şureyh el-Adevi (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) buyurdu ki: "Kim, ALLAH'a ve ahirete inanıyorsa, misafirine “câize”sini ikram etsin!" Yanındakiler sordular: "Ey ALLAH'ın Rasulü! Caize de nedir?" O, açıkladı: "Bir gecesi ve gündüzüdür. Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır. Misafire, ev sahibini günaha sokuncaya kadar yanında kalması helal değildir." Tekrar sordular: "Misafir ev sahibini nasıl günaha sokar?" O, açıkladı: "Adamın yanında yerleşir, kalır. Halbuki ev sahibinin ona ikram edeceği bir şeyi yoktur." (Buhari)
MİSAFİR, GEREKİYORSA EL BİRLİĞİ İLE AĞIRLANIR
 • Kim bir cemaate misafir olur ve fakat ağırlanmaktan mahrum kalırsa, ona yardım etmek her Müslümanın üzerine bir vazife olur. (Ebu Davud)
EV SAHİBİ EMİRDİR, MİSAFİR ONA İTAAT EDER
 • Bir topluluk, bir adamın evine girdiğinde, onlar evden çıkıncaya kadar ev sahibi o topluluğun emiri (başkanı) olur ve kendisine itaat de onlara vacip olur. (Ramuz el-Ehadis)
EV SAHİBİ MİSAFİRİNİ KAPIYA KADAR UĞURLAR
 • Ev sahibinin misafirini kapıya kadar uğurlaması sünnettendir. (İbn-i Mace)
SEYREK ZİYARET SEVGİYİ ARTIRIR
 • Seyrek ziyaret et ki, sevgin artsın. (Taberani)
BABA DOSTLARI ZİYARET EDİLMELİDİR 
 • Kim babasını kabrinde ziyaret etmek isterse, onun kendisinden sonraya kalan arkadaşlarını ziyaret etsin. (İbn-i Hıbban)
KOMŞULUK
KOMŞU HAKKI
 • Her kim malına, çocuğuna zarar verir korkusu ile komşusuna kapısını kapatırsa, bu adam mü'min değildir. Komşusu, kötülüğünden emin olmayan kimse de mü'min değildir. Komşunun hakkı nedir bilir misin? Senden yardım dilerse edersin. Senden borç isterse borç verirsin, fakir düşünce tekrar borç verirsin. Hastalanınca ziyaret edersin. Güzel bir şeye erişince tebrik edersin, başına bir felaket gelirse sabır dilersin. Vefat edince cenazesine gidersin. İzni olmadan rüzgarını kesmemek için binanı yükseltmezsin. Tencerendeki yemeğin kokusu onu imrendirince, hemen o tencereden ona ayırırsın. Meyve satın alırsan ona da hediye et, böyle yapmazsan o meyveyi evine gizlice getir, çocuğun o meyveleri dışarı çıkarıp onun çocuğunu imrendirmesin. (Haraiti)
 • Yanındaki komşusu aç iken, bunu bildiği halde tok olarak geceyi geçiren bizden değildir. (Taberani)
 • Hz. Aişe (ra) anlatıyor: "Bir gün, "Ey ALLAH'ın Rasulü (asm)!  İki komşum var, hangisine öncelikle hediyede bulunayım?" dedim.  "Sana kapı itibariyle hangisi daha yakınsa ona!" cevabını verdi." (Buhari)
 • Cibril (as) bana komşu hakkında o derecede tavsiyelerde bulundu ki, onu mutlaka bana mirasçı yapacak sandım. (Buhari)
 • ALLAH'a ve kıyamet gününe iman eden, komşusuna sevgi gösteren kimsedir. (Buhari)
KOMŞUYA VERİLECEK HEDİYEYİ KÜÇÜMSEMEYİN
 • Ey Müslüman kadınları! Sakın bir komşu kadın, bir koyun paçası da olsa komşusu olan bir kadına hediye ve sadaka vermeyi küçümsemesin. (Buhari)
HASTA ZİYARETİ
HASTA ZİYARETİNİN ÖNEMİ
 • ALLAH Rasulü (asm) şehrin en ücra köşesinde dahi olsa hastayı ziyaret ederdi. (Ebu Davud)
 • Kim güzel bir şekilde abdest alır, Müslüman  kardeşine, sevap düşüncesiyle hasta ziyaretinde bulunursa, cehennemden yetmiş yıllık yürüme mesafesine uzaklaştırılır. (Ebu Davud)
 • Hasta ziyaretinde bulunan kimse, ziyaretten dönünceye kadar cennet meyveleri arasındadır. (Ebu Davud)
HASTANIN DUASI MAKBULDÜR
 • Bir hastanın yanına girince, ondan sana dua edivermesini talep et. Çünkü onun duası meleklerin duası gibidir. (İbn-i Mace)
HASTAYA OKUNACAK DUA
 • Kim eceli gelmeyen bir hastayı ziyaret eder ve yanında şu duayı yedi kere okursa, ALLAH ona bu hastalığından şifa  verir: "Büyük Arş'ın Rabbi olan ALLAH'tan senin için şifa talep ediyorum." (Ebu Davud)
 • Hasta veya ölünün yanında hazır olduğunuzda hayır söyleyin. Zira sizin söylediklerinize melekler "Amin" derler. (Ramuz el-Ehadis)
 • Hastayı ziyaret eden kişi elini hastanın alnına koyup halini sormalıdır. (Mevahib-i Ledünniye)
HASTAYA MORAL VERİLİR  
 • Bir hastanın yanına girince, sağlık ve uzun ömür temennisiyle onu rahatlatın. Zira böyle yapmak onun gönlünü hoş eder. (Tirmizi)
 • ALLAH Rasulü (asm) bir hastayı ziyaret ettiğinde, mübarek elini hastanın alnına ve bazen göğsü üstüne koyup dua  ederdi ve hastalığına faydalı olan şeyleri kendisine tarif ederdi. Bazen de: "Hakkında kefaret ve temizlenmedir." diye  buyururdu.
 • Ebu Ya'la, Hz. Aişe'nin (ra) şöyle söylediğini yazıyor:  "Rasulullah (asm) hastanın yanına varınca mübarek elini  ağrıyan verine kor ve (Bismillah) derdi." (Mevahib-i Ledünniye,
 HASTA ZİYARETİ SESSİZ VE KISA OLMALIDIR 
 • Hastayı ziyaret ederken az oturmak ve az gürültü yapmak sünnettendir. (Buharı)
ZİYARET ÜÇ GÜN SONRA OLMALIDIR
 • Enes İbnu Malik (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) hastalığın üzerinden üç gün geçmeden hiç bir hastayı ziyaret etmezdi." (İbn-i Mace)
HASTAYA CANININ ÇEKTİĞİ YEDİRİLMELİDİR 
 • Abdullah İbnu Abbas (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) bir hastayı ziyaret etti ve "Canın ne çekiyor?" diye sordu. Hasta“Buğday ekmeği!" dedi. Resulullah (asm): "Kimin yanında buğday ekmeği varsa kardeşine göndersin!" dedi. Sonra Rasulullah (asm) ilave etti: "Birinizin hastası bir şeye iştah duyarsa ondan yedirsin." (İbn-i Mace)
DAVETE İCABET
DAVETE İCABETTE AYRIM GÖZETİLMEZ
 • ALLAH  Rasulü (asm), hür, köle, cariye veya yoksul, çağıran kim olursa olsun her davete muhakkak icabet ederdi. (İbn-i Mace)
 •  Abdullah İbnu Ömer (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) buyurdu ki: "Davet edildiğiniz zaman bu davete icabet edin." (Hadisi ondan rivayet eden Nafi der ki:) "İbnu Ömer, oruçlu bile olsa düğün ve diğer davetlere mutlaka icabet ederdi." (Buhari)
KAPISI YAKIN OLAN KOMŞUNUN ÖNCELİĞİ VARDIR
 • İki kişi birden davet ederse, kapı itibarıyla hangisi  daha yakın ise ona icabet et. Çünkü kapısı daha yakın olan komşulukta daha yakındır. Bunlardan biri önce davet etmiş ise, önce davranana icabet et! (Ebu Davud)
CAMİDE NASIL DAVRANILIR
GİRERKEN VE ÇIKARKEN YAPILACAK DUALAR
 • Fatımatu'l-Kübra (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) mescide girdiği zaman, Muhammed'e salât okur, sonra da: "Rabbim! Günahımı affet, rahmet kapılarını bana aç." derdi. Çıkarken de yine Muhammed'e salat okur, sonra da: "Rabbim! Günahımı affet, lütuf kapılarını benim için aç." derdi." (Tirmizi)
GİRİNCE İKİ REKAT NAMAZ KILINIR
 • Ebu Zerr (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) mescidde iken huzuruna girdim. Bana: "Ey Ebu Zerr! Mescide selam vermek gerekir." Dedi. Ben: "Mescide verilecek selam nedir?" diye sorunca, O: "Girince kılacağın iki rekat namazdır." buyurdu." (Rezin)
CAMİDE UYUKLAYAN YER DEĞİŞTİRMELİ
 • Biriniz mescidde iken uyuklayacak olursa, bulunduğu yerden bir başka yere gidip, orayı değiştirsin. (Ebu Davud)
CAMİDE ELLER KENETLENMEMELİ
 • Biriniz mescide gidince orada ellerini kenetlemesin, çünkü o namazdadır. (Ebu Davud)
CAMİYE HİZMET CENNETTE EV
 • Kim mescidden insanlara rahatsızlık veren bir şeyi çıkarırsa, ALLAH ona cennette bir ev yapar. (İbni Mace)
CAMİDE DÜNYA İŞİ KONUŞULMAZ
 • Ahir zamanda bir topluluk gelecek, dünya işlerini mescidlerde konuşacaklar. ALLAH'ın onlara ihtiyacı yoktur. (Ibni Hibban)
NAMAZA YAVAŞ YÜRÜNÜR
 • Namaza çağrıldınız zaman sakın ona koşa koşa gelmeyin. Ağır ağır ve sakin gelin. Namazın yetişebildiğiniz kadarını imamla beraber kılın, kaçırdığınız kısmını da sonra yalnız olarak kendiniz tamamlayın. Çünkü herhangi biriniz namazı kastedip yürüdüğü zaman o artık bir tür namaz içindedir. (Müslim)
SARMISAK-SOĞAN YİYEN CAMİYE GİTMESİN 
 • Sarmısak ve soğan yiyen kimse bizden ve mescidimizden uzak olsun. Evinde otursun. (Buharı)
 CAMİYE YÜRÜYEREK GİTMEK 
 • Mescitlere çok yürümek, günahlarınızı affettirir, sevabınızı arttırır. (İbn-i Mace)
CAMİLER BİR ÖVÜNME KONUSU OLMAMALI,  AŞIRI DERECEDE SÜSLENMEMELİ
 • Ben, mescidlerin yükseltilmesiyle, emrolunmadım.  Yemin olsun; sizler mescidlerinizi, Yahudi ve Hristiyanlar gibi süsleyeceksiniz! (Buharı)
 • Ameli bozuk bir hale gelen kavim, mescidlerini süslemeye kalkışır. (İbn-i Mace)
 • Mescidler hakkında övünme olmadan kıyamet kopmaz. (Ebu Davud)
HEDİYELEŞMEK
HEDİYELEŞMEK SEVGİNİN GEREĞİDİR
 • Hediyeleşiniz ki sevişmiş olasınız. (Buhari, Edeb ül Müfred)
 • Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir. (Tirmizi)
HEDİYE KARŞILIKLI OLMALIDIR
 • Hz. Aişe (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) hediyeyi kabul eder, ona karşılıkta bulunurdu." (Buhari)
 • Hediye ALLAH tarafından güzel bir rızıktır. Sizden birisine hediye verildiğinde onu kabul etsin ve kendisi daha güzelini versin. (Ramuz el-Ehadis)
 • ALLAH Rasulü (asm) hediyeyi geri çevirmezdi. Kendisine verilen sakatat bile olsa mutlaka karşılığını verirdi. (Buhari)
HEDİYE KÜÇÜK GÖRÜLMEMELİDİR
 • Bana bir koyun ayağı bile hediye edilse kabul ederim, böyle bir yemeği, yemeğe çağırılsam, icabet ederim. (Tirmizi)
HEDİYEDEN DÖNÜLMEZ
 • Hediye hibesinden geri dönen, kusmuğuna dönen köpek gibidir. (Ebu Davud)
 • Bir kimse birisine bir hediye verir veya hibede bulunursa, sonradan hediye veya hibesinden dönmesi ona helal olmaz. Sadece baba çocuğuna yaptığı bağıştan dönebilir. (Ebu Davud)
AYNI MECLİSTE BULUNANLAR VERİLEN HEDİYEYE ORTAKTIRLAR
 • Sizden birine bir hediye getirildiğinde, yanında oturanlar o hediyeye ortaktırlar. (Ramuz el-Ehadis)
BORÇ ALANIN BORCU VERENE HEDİYE VERMESİ SAKINCALIDIR (FAİZ TEHLİKESİ VARDIR)
 • Biriniz bir malı borç verse, sonra alan da veren kimseye bir hediye vermek veya bineğine bindirmek istese, sakın o hediyeyi almasın, bineğine de binmesin. Eğer aralarında borç alıp vermezden önce böyle (dostane) muameleler olmuşsa o başka. (İbni Mace)
ARACILIK BEDELİ OLARAK HEDİYE ALMAK SAKINCALIDIR
 • Bir kimse için aracılık eder, o da bu aracılığa karşı bir hediye verecek olursa aracılık eden, hediyeyi kabul ettiği takdirde, faiz kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur. (Ebu Davud)
REDDEDİLMEYECEK HEDİYELER
 • Üç şey reddedilmez: Minder, yağ ve koku. (Tirmizi)
YOLCULUKTAN DÖNEN, HEDİYE GETİRMELİDİR
 • “Sizden biri seferinden döndüğünde ailesine bir hediye ile gelsin. Hiçbir şey bulamaz ise, mendiline bir taş veya bir tutam odun koysun. Bu onların hoşlarına gider." (Ramuz el-Ehadis)
KİŞİ  HOŞLANMADIĞINI HEDİYE EDEMEZ
 • Yemediklerinizi kimseye yedirmeyin. (Taberani)  

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak