Kabir Ziyaretinde Okunacak Dualar


turbe ziyareti

Sünnete uygun ziyaret yapmak için abdest alınır,iki rekat  namaz kılınır ve sevabı  meyyitin ruhuna  gönderilir.Kabristana gelince, yer müsait ise, kıbleyi arkada bırakıp, meyyitin yüzüne karşı oturup selâm verilir. Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir. Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz. 

Kabristana gelen bir kimse, ayakda, ''Esselâmü aleyküm, yâ Ehle dâr-il kavm-ilmü’minîn! İnnâ İnşâallahü an karîbin biküm lâhikûn,'' der. Sonra, Besmele ile onbir İhlâs ve bir Fâtiha okur. Sonra, Allahümme rabbel-ecsâdilbâliyeh, vel-ızâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü’minetün, edhıl aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî,  duâsını okumalıdır.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki, “Bir müminin kabrini ziyâret ederken, Allahümme innî es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü'azzibe hâzelmeyyit derse, o meyyitin azâbı kıyâmete kadar ref' olur(kaldırılır)”

Kabir ziyaretinde 3 türlü fayda vardır.

*Ziyaret edene ölümü ve ahireti hatırlar.
*Salih kişilerin kabirlerinin  ziyaret,ruhlara inşirah verir.
*Ziyaret,zaman zaman bundan haberdar olan ölülere ünsiyet bahşettiği gibi,ziyaret vesilesiyle edilen dualar  ve okunan ayetlerden istifade etmelerini sağlar.

Mezarlığa girince edilen dua:“Esselamü aleyküm ehled  diyari minel-müminin.ve inna inşaallahü  biküm lahikün.Es’elullahe  lena ve lekümü’l afiyeh.”


Anlamı: ” Selam size ey bu diyarın mü’min ve müslim halkı. İnşallah yakında  biz de aranıza katılacağız. Allah’ın biz de  sizi de bağışlamasını dilerim.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak