Abdest


Abdest almak, namazın farzlarındandır. Kuran-ı kerimi tutmak, Kabeyi tavaf etmek, tilavet secdesi yapmak, cenaze namazı kılmak için de abdest almak lazımdır. Her zaman abdestli bulunmak, yatağa abdestli girmek, abdestli yemek ve içmek çok sevaptır.


Abdestli iken ölenlere şehit sevabı verilir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki:

''Abdestli olarak ölen, ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest, imanlı olmanın alametidir. Namazın anahtarı, bedenin günahlardan temizleyicisidir.''

''Müslüman abdest alınca, günahları kulağından, gözünden, elinden ve ayağından çıkar. Oturunca, mağfiret olunmuş olarak oturur''.

''Amellerin en hayırlısı namazdır. Abdeste devam edenler, ancak müminlerdir. Mümin gündüz abdestli olmalı, gece de abdestli yatmalıdır. Böyle yapınca, Allahü tealanın korumasında olur. Abdestli iken yiyip, içenin karnındaki yemek ve su zikreder. Karnında kaldıkları müddetçe, onun için istigfar ederler''.

Abdestin farzları, sünnetleri, edepleri ve memnu (yasak) olan ve bozan şeyleri vardır. Abdestsiz olduğunu bilerek zaruretsiz namaz kılan kafir olur. Namaz kılarken abdesti bozulan, hemen omuzuna selam verip, namazından çıkar. Vakit çıkmadan abdest alıp, namazını baştan tekrar kılar.

Abdestin Farzları

Abdestin farzı hanefi mezhebinde dörttür:

1- Yüzü, bir kere yıkamak.

2- İki kolu, dirsekler ile birlikte, bir kere yıkamak.

3- Başın dörtte bir kısmını mesh etmek, yani yaş eli başa sürmek.

4- İki ayağı, iki yandaki topuk kemikleri ile birlikte bir kere yıkamaktır.

Abdest Nasıl Alınır?

1-  Abdeste başlarken şu dua okunur: Bismillâhilazîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînilİslâm. Ve alâ tevfîkılîmân. Elhamdü lillâhillezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alelislâme nûren. 

 ''Azim olan Allahü teâlânın adıyla başlarım. Bize İslam dinini veren ve imanı ihsan eden Allahü tealaya hamdü senalar olsun. Suyu temizleyici, islamı nur kılan Allaha hamdü senalar olsun.''

Sonra, eller bileklere kadar üç defa yıkanır.

2- Sağ el ile ağıza üç kere su verirken şu dua okunur:

Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.”

 ''Ey Allahım! Ondan içtikten sonra, bir daha hiç susuzluk duyulmayan havzı Nebiden ben kuluna bir kase içir.''

3- Sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile sümkürülür. Buruna su verirken:

Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ. Ve lâ türihnî râyihaten-nâr.

''Ey Allahım! Bana Cennet kokusunu koklat ve beni Cennet nimetleri ile rızıklandır. Cehennem kokularıyla değil.''

4- Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar yüzü yıkarken şu dua okunur:

Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike.

''Ey Allahım! Nurunla, Evliyaların yüzünü ağarttığın gibi, benim yüzümü de ağart. Düşmanlarının yüzünün siyah olduğu günde, benim günahlarımdan dolayı yüzümü siyah etme.''

5- Sol el ile, sağ kol dirseğe kadar üç defa yıkanırken:

Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren duası okunur.

''Ey Allahım! Kitabımı sağ tarafımdan ver ve beni kolay hesaba çek.''

6- Sağ ile sol kol üç defa dirsek dahil yıkanırken: Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden duası okunur.

'' Ey Allahım! Kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme. Beni zor bir hesapla sorguya çekme.''

7- Her iki kolu yıkadıktan sonra, elleri tekrar yıkar ve o yaşlıkla başı mesh ederken:

Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllü arşike duası okunur.

'' Ey Allahım! Vücudumu ve saçlarımı Cehenneme atma. Gölgenin olmadığı günde beni Arş-ı alanın gölgesinde gölgelendir.''

8- Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir ve:

Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû duası okunur.

'' Ey Allahım! Beni, sözü dinleyip, en güzelini tutanlardan eyle.''

9- Ellerin dış yüzü ile enseyi mesh ederken: Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâr duası okunur.

''Ey Allahım! Boynumu ateşten azad eyle.''

10- Boynu mesh ettikden sonra, sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayağı üç defa yıkarken:

Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü duası okunur.

''Ey Allahım! Ayakların kaydığı günde, sırat üzerinde ayaklarımı sabit eyle.''

11- Sol ayağı üç defa yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuğu ile birlikte yıkarken:

Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.[5] duası okunur.

'' Ey Allahım! Senin düşmanlarının sıratda ayaklarının kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma. Ey Allahım! Çalışmamı meşkur eyle. Günahımı af eyle. Amelimi kabul eyle. Ticaretimi halal eyle!

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, (Her kim abdest aldıktan sonra, gök tarafına bakıp, şu duayı okursa, Sübhânekellahümme ve bihamdike, Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke estagfiruka ve etûbü ileyke eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke.

''Ey Allahım! Seni, hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabud olmadığına, bir olduğuna ve şerikin ortağın olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve Resulün olduğuna şehadet ederim.''

 Allahü teâlâ hazretleri, o kimsenin günâhlarını av eder ve kabul imzasıyla tasdik edip, Arş-ı alanın altında muhafaza eder. Kıyamet gününde bu duayı okuyan şahs gelip, o sevabın ecrini alır.

Bir hadis-i şerifte: ''Her kim abdest aldıktan sonra “İnnâ enzelnâhü” suresini bir kere okursa, Allahü teâlâ hazretleri, o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehidlerden yazar. Üç kere okursa Peygamberler ile haşr olur'' buyurdular.

Yine bir hadis-i şerifde: ''Her kim abdest aldıktan sonra, benim üzerime on kere salatü selam getirirse, Allahü teâlâ hazretleri, o kişinin hüznünü giderip mesrur eder, duasını kabul eder) buyurdular.

Abdest alırken bilmeyenler, abdest dualarını okumasa da olur. Fakat kısa zamanda ezberlemeli ve abdest alırken okumalıdır. Çok sevabtır. Abdestin sonuna doğru veya abdesti bitirdikten sonra: “Allahümmec’alnî minet-tevvâbîn, vec’alnî min-el-mütetahhirîn, vec’alnî, min ibâdik-es-sâlihîn, vec’alnî minel-lezîne lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn” duasını okumak çok sevabtır.

Abdest dualarını bilmeyen, her uzvu yıkarken Kelime-i şehadet okumalı, büyük sevaba kavuşmalıdır.

Kaynak: namazkıtabı


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak