Abdulkadir Geylani Hazretleri İsrak Virdi

Bu vird, Hazret-i Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani kuddise sırruhunun işrak vaktinde okudukları işrak virdidir.

İşrak Virdi'nin Türkçe Okunuşu:

Velehu kaddese sırrahu virdü’l işrak yeka inde’l işrak

Bismillâhir rahmânir rahîm

Eşraka nurullâhi ve zahere kelamullâhi ve sebete emrullâhi venefeze hukmullâhi ve tevekkeltü alallâhi mâşâAllâhu vela havle vela kuvvete illa billâh. Tehassantu bihafiyyi lutfillâhi ve bilutfi sun’illâhi ve bicemili setrillâhi ve biazîmi zikrillâhi vebikuvveti sultânillâhi dehaltu fî kenefillâhi vestecertu biresulillâhi sallallahu aleyhi ve sellem teberre’tü min havlî ve kuvvetî vestaantü bihavlillahi ve kuvvetih. Allâhümmesturnî vehfaznî fî vedinî ve dünyae ve ehlî ve mâlî ve veledî ve ashâbî ve ehbâbî bisitrikellezîne seterte bihi zâteke fela aynun terâke vela yedün tasilu ileyke yâ erhamer râhimînahcubnî anilkavmizzâlimîne selasen bikudretike yâ Kaviyyu yâ Metînu ya Erhamer Râhimîne bike nesteînu Allahümme yâ sâbikal ğavsi yâ sâmiessavti veyâ kâsiye’l izâmi lahmân ba’del mevti eğışnî ve ecirnî min hizyi’d dünyâ ve azâbil ahireti ve la havle vela kuvvete illa billâhil aliyyil azim.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak