Kaybolan Seyi Bulmak İcin Esma ve Dualar

kaybettigini bulmak icin dualar

Bir takipçimiz kaybolan bir şeyi bulmak için esma ve dua sordu. 

O ve herkes hayırlısıyla kaybettiklerini bulur inşallah. Çeşitli kaynaklarda kaybolan şeyi bulmak için aşağıdaki esma ve duaların okunması tavsiye olunmuş.

El-Vâcid:İstediğini bulan,fakirlik ve zarurete düşmeyen daima zengin olan.Kadri yüce şanı  yüce.Kerem ve cömertliği sonsuz olan anlamındadır.Kaybolmuş bir eşyayı bulmak için her gün “196 defa  Ya Vacid celle celalühü” zikri yapılırsa kısa zamanda kaybolan eşya bulunur.

YA HAFIYZ: Bir malı veya yakını kaybolan kimse “Ya hafıyz” isimi şerifini(119) defa zikreder,sonrada aşağıdaki ayeti de (119) defa okursa Allah-ü Teala kaybettiği şeyi o kimseye geri döndürür,tecrübe edilmiştir.
”inneha in tekü miskale habbetin min hardelin fetekün fi sahretin ev fissemavati ev fil ardı yeti binallahü innallahe latıyfün habiyrün.”

Kaybolan Bir Şeyi Bulmak İçin Bir Başka Dua:
Allahümme rabbe'd-dalleti ve hadiye'd-dalleti, rudde aleyye dalletî bi kudretike ve sultanike. Fe in-neha min fadlike ve ataike. 
Anlamı: Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah'ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir.

Kaybolan Bir Şeyi Bulmak İçin Fatiha Suresi:
Geçenlerde kardeşim bisikletin anahtarını kaybetmişti. İki hafta aradı.  Bir şeyi ararken Fatiha suresinin okunmasının faydalı olacağını okumuştum, o geldi aklıma, kardeşime 7 kere Fatiha Suresini oku dedim. İçten olarak bir kaç defa okudu. Fatiha suresini okuduktan birkaç dakika sonra anahtarı buldu. 
Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak