Cennet Sana Asik Olsun İstermisin

Hz. Ali (k.v.)’den rivayet ediliyor:


“Bir ara Cebrail Aleyhisselam, Allah Resulü (s.a.v.)’ne gelmiş. Onlar henüz birlikte iken Ebu Zerr çıkagelmiş. Cebrail Aleyhisselam onu görünce: “Ebu Zerr” demiş.

Bunun üzerine Allah Resulü şöyle demekten kendini alamamış: “Ey Allah’ın emini (Cebrail)! Siz Ebu Zerr’i tanıyor musunuz?

Cebrail Aleyhisselam: “Evet, O göklerde, yerdekinden daha ünlüdür. Oralarda Onu tanımayan yoktur. Bu da her gün iki defa yaptığı duadan ileri gelmektedir. Melekler Ona hayrettedirler. İstersen çağır da Ona o duayı soruver.” deyince, Allah Resulü (s.a.v.), Ebu Zerr’i çağırmış ve şöyle demiş:

“Ey Ebu Zerr! Her gün yaptığın bir dua var mıdır?”

Ebu Zerr (r.a.): “Evet, anam babam sana feda olsun, ey Allah’ın Resulü! O duayı herhangi bir insandan işitmedim. O, sadece Rabbimin bana ilham ettiği on cümledir. Her gün iki kere onu söylerim. Bunu da şöyle yaparım: Önce kıbleye karşı yönelirim. Yüce Allah’ı bir miktar teşbih, bir miktar tehlil ve bir miktarda hamd ederim. Sonra da bir miktar tekbir getiririm. Daha sonra şu on cümlelik duayı yaparım: (Tekbir: Allahü ekber, Tahmid: Elhamdülillah, Tesbih: Sübhanallah, Tehlil: La ilahe illallah, Temcid: La havle ve la kuvvete illa billâh demektir.)

Allahümme innı es’elüke ımanen daima. Ve es’elüke kalben haşia. Ve es’elüke ılman nafia. Ve es’elüke yekıynen sadika. Ve es’elüke dinen kayyima. Ve es’elükel afiyete min külli beliyyeh. Ve es’elüke temamel afiyeh. Ve es’elüke devamel afiyeh. Ve es’elükeş şükra alel afiyeh. Ve es’elükel ğınae anin nas.

Allah'ım Senden daimi bir iman dilerim
Allahım Sana karşı gelmekten korkan bir kalp niyaz ederim
Allah'ım Senden yararlı ilim isterim
Allahım Senden doğru bir yakin, derinden inanmak dilerim
Allahım Senden sapasağlam bir din isterim. Her belaya karşı afiyet dilerim
Senden afiyetin tamamını ve devamını dilerim
Verdiğin sağlık ve afiyete gereği gibi şükretmeye beni muvaffak kılmanı dilerim
Ayrıca beni kimseye muhtaç etmemeni de dilerim
Amin 

Bunun üzerine Cebrail aleyyisselam şöyle dedi:
"Ey Muhammed! Seni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, ümmetinden her kimi bu duayı okursa, denizlerin köpüğü, yeryüzündeki toprağın sayısı kadar günahı olsa bile bağışlanır. Ümmetinden rastladığım herhangi bir kimsenin kalbinde bu dua bulunursa, Cennetler ona aşık olur. İki melek de devamlı olarak onun bağışlanmasını diler. Cennet kapıları ona açılır ve melekler ona şöyle seslenir:

'Ey Allah'ın velisi, hangi kapıdan istersen gir Cennet’e." [Şeyh Hakîm et-Tirmizî, Nevâdirü’l-Usûl fî Ma’rifeti Ehâdîsi’r-Rasûl]

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak