Her gün 3 defa oku Rızkın Artsın, Dinin Güçlensin, İşlerin Kolaylaşsın

zenginlik

Aşağıdaki ayetler her gün 3 defa okunursa Allah Teala onu ummadığı şekilde rızıklandırır, dinini güçlendirir,işlerini kolaylaştırır. 

“Bismillahirrahmanirrahıym.Fe men yüridillâhü en yehdiyehû yeşrah sadrahû lil islâmi bismillâhir rahmânir rahıym.Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahû kavli.Bismillâhir rahmânir rahıym. E fe men şerahallâhü sadrahû lil islâmi fe hüve alâ nûrin min rabbihi bismillahir rahmanir rahıym.E lem neşrah leke sadrak,ve vedâ’na anke vizrak.Ellezi enkada zahrak.Ve rafa’na leke zikrak.Fe inne meal usri yüsrâ.İnne meal usri yüsrâ.Fe izâ ferağte fensab.Ve ilâ rabbike ferğab.”


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak