Cüneydi Bagdadi Hazretleri'nin Duası''Allah'ım sana daima ve büyüklüğüne layık bir hamdle hamd olsun. 
Resulullah efendimize, Ehl-i beytine, Ashabına, 
O'nun yardımcılarına hayır dualar olsun.

Ya Rabbi! Yerde ve gökte sana itaat edenlere merhamet eyle. 
Ey kerim olan Allah'ım! Lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı affeyle. Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar. 
Kereminle eğriliklerimizi düzelt. Kötülüklerimizi iyiliğe tebdîl eyle.
Ey dilediğini yok ve var eden Allah'ım! Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru. 
Razı olmadığın, beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster, beğendiklerini sevdir. 
Bizlere razı olduğun işleri yapmayı nasib eyle. Vefatımıza kadar bu halimizi daim eyle. İradelerimizi bu hususta kuvvetlendir, niyetlerimizi sağlamlaştır. Bunlar için kalbimizi ıslah eyle. Uzuvlarımızı bu işlere sevkeyle. 
Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle.
Ya Rabbi! Bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsan eyle. Seçtiklerine, sevdiklerine nasib ettiğin, beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma halini, sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı ömrümüzün sonuna kadar devam etmeyi nasib eyle. 
Ölümümüzü iyi eyle. Ölümü bize ikram, ihsân, sana yakınlık ve sevinç eyle; pişmanlık, üzüntü eyleme. Kabirlerimize neşe ve sevinç ile girmek nasîb eyle. Kabirlerimizi Cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle. Orada bizi korkudan emin eyle. Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle.
Ey mahlukatı, geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah'ım! 
Bizim o günden asla şüphemiz yoktur. O günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar. 
O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır. 
Bizi Muhammed aleyhisselamın yanında bulunanların arasına kat.
Allah'ım! Hesabımızı kolay eyle. 
Lütfunla kereminle muamele eyle. 
Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. 
Sıratı çabuk geçen ve gıbta edilenlerden eyle. 
Tartı gününde sevabımızı ağır kıl. Cehennem'in sesini bize işittirme. Cehennem'den ve Cehennem'e yaklaştıracak işlerden ve sözlerden kurtar.
Lütuf ve kereminle bizi Cennet'te kendilerine ihsanda bulunduğun peygamber, sıddıklar, şehidler ve salihler ile beraber eyle. 
Onlarla arkadaş olmak ne güzel.
Ya Rabbi! Orada bizi, babalarımız, annelerimiz, yakınlarımız ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir halde beraber bulundur. 
Dünyada iken bizimle ülfetleri, yakınlıkları olanları da bize kat. Onları umduklarına kavuştur. 
Dilediklerinden fazlasını ver. Dünyadan İmanla ayrılan bütün mü'min erkek ve kadınlara rahmetinle muamele eyle. Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, tövbelerini kabul eyle. 
Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et. Hastalarına şifa ver. Bize ve onlara nasuh tövbe etmek nasib et. 
Çünkü sen, çok ihsan sahibisin ve her şeye kadirsin.
Ya Rabbi! Senin yolunda cihad edenlere yardım eyle. Hem idareciyi hem de idare edileni ıslah eyle. Müslümanların işlerini üzerine alanlara, müslümanlara karşı şefkat ve merhamet nasib et.
Ya Rabbi! Sözlerimi birleştir. 
Bizden fitneyi gider. Belalardan kurtar. 
Bize müslümanlar arasında ihtilaf gösterme. 
Bizleri sana yaklaştıran şeylerde birleştir.
Ya Rabbi! Bizi aziz kıl, zelil kılma. 
Bizi, senin rızana götüren dünya ve ahiret işlerinde birleştir. 
Bu ancak senin yardımınla olur.
Ya Rabbi! Bize, senden korkmayı, sana tazim ve hürmeti, sevdiklerine lütfettiğin marifet ve nimetlerini bize ihsan ve bunları devamlı eyle.
Ya Rabbi! Bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza, sıhhat ve afiyet ihsan eyle. 
Bu afiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver."
(Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin Duasıdır)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak