Sadaka İle İlgili Hadisler


*Gizli açık çok sadaka verin ki, rızkınız bollaşsın, yardıma mazhar olun ve duanız kabul edilsin. [İbni Mace]

*Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sadaka, her hastalığı ve belayı defeder. [Beyheki]


*İlmi olan ilminden, malı olan malından sadaka versin.[İbni Sünni]

*İyilik ömrü artırır, sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur. [Taberani]

*Sadaka kibri yok eder. [Tirmizi]

*Sadaka verenin rızkı artar ve duası kabul olur! [İbni Mace]

*Sadaka vermeye engel olana, lanet olsun. [Isfahanı]

*Sadaka, kabir azabından korur. Kıyamette de himaye altına alır. [Beyheki]

*Sıkıntılarınızı sadakayla önleyin. [Deylemi]

*Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da günahları yok eder. [Tirmizi]

*Vi, sadaka vermekle mal eksilmez. O halde sadaka verin! [İ. Ahmed]

*Sadaka malı artırır. Öyleyse sadaka verin. [İbni Ebiddünya]

*Sadaka 70 çeşit belayı önler. Bunların en hafifi cüzzam ve barastır. [Hatib]

*Sadaka şeytanın belini kırar. [Deylemi]

*Sıkıntılarınızı sadakayla önleyin. [Deylemi]

*Gizli verilen sadaka, Allah'ın gazabını söndürür. [Beyheki]

*Sırf Allah rızası için sadaka verene, kıyamette Allahü teâlâ, "Ey kulum, sen benim rızamı gözettin, ben de seni hakir etmem ve vücudunu Cehenneme haram kılarım. Haydi, Cennete istediğin kapıdan gir" buyurur. [Deylemi]

*Az da olsa sadaka verin. Parayı saklayıp vermeyene, Allah da ihsanını keser. [Müslim]

*Rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin. [Deylemi]

*Sadaka vererek rızkınızı bollaştırın. [Beyheki]

*Sadaka malı çoğaltır. [İbni Adiy]

*Sadaka vermede acele edin; çünkü bela, sadakayı geçemez. [Taberani, Beyheki]

*Sadaka verin. Çünkü sadaka Cehennemden kurtuluşunuza sebep olur. [Taberani]

*Bir hurma tanesi de olsa, sadaka olarak verin; çünkü o, az da olsa açlığı dindirir ve suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder.[İbni Mübarek]

*Güne başlarken sadaka vermek, felaketleri önler. [Deylemi]

*Sadaka, nafile oruç tutmaktan daha faziletlidir. [Beyheki]

*Sevabı Müslüman ana babasına niyet edilerek verilen sadakanın sevabı, onlara da gider, kendi sevabından da bir şey eksilmez. [Taberani]

*Sadaka olarak verilen bir parça ekmek, Allah katında Uhud dağı kadar büyür. [Taberani]

*En faziletli sadaka, aç bir karnı doyurmandır.( Beyhaki, Şuabü’l-İman)

*Sadaka kötü ölüme mani olur. (Ahmet b.Hanbel, Müsned)

*Kıyamet günü hesabı görülünceye kadar herkes sadakasının gölgesinde olacaktır (Sahih-i İbn-i Hibban)

*Birinizin ipini alıp dağa giderek odun toplaması, satıp yemesi ve sadaka vermesi, insanlardan istemesinden elbette hayırlıdır.(Müttefekun aleyh, Sahih-i Buhari ve Müslim)

*Üzüntüleri ve sıkıntıları sadakalarla telafi ediniz. Böyle yaparsanız Allah sizin sıkıntılarınızı giderir, düşmanlarınıza karşı size yardım eder, şiddet ve sıkıntı anında ayaklarınıza sabit kılar.(Feyzü’l-Kadir)

*Müslüman bir kimse sevabını Allah’tan ümit ederek ailesinin ihtiyaçlarına harcarsa bu onun için sadaka olur.(Müttefekun aleyh)

*En faziletli sadaka bir müslümanın ilim öğrenmesi, sonra da onu Müslüman kardeşine öğretmesidir.(Sünen-i İbn-i Mace)

*Mirac gecesi cennetin bir kapısında, ‘Sadaka vermenin bire on misli sevabı, borç vermenin ise bire on sekiz(misli) sevabı vardır.’ Diye yazılmış olduğunu gördüm.( Sünen-i İbn-i Mace)

*Kişinin hayatında iken bir dirhem (az bir para) sadaka vermesi, ölümü anında(ölmek üzere iken) yüz dinar(altın lira) sadaka vermesinden hayırlıdır.(Sünen-i Ebu Davud)

*Mallarınızı zekatla koruyunuz, hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz, belaları da dua ile karşılayınız.( Beyhaki, Şuabü’l-İman)

*Sadakanın en faziletli olanı Ramazan(ayın)da verilendir.( Feyzü’l-Kadir)

*Sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları siler.(Sünen-i Tirmizi)

*İsraf ve kibir karıştırmadan yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz.( Sünen-i İbn-i Mace)
(alınr

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak