CİNSEL İLİSKİYE GİRERKEN DUA

İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:


“Biriniz eşiyle birleşeceği zaman,

Bismillâh, Allâhümme cennibne’ş-şeytâne ve cennibi’ş-şeytâne mâ razaktenâ:

Allahım! Şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzaklaştır

derse ve bu beraberlikten çocukları olursa, şeytan ona zarar veremez.

(Buhârî, Vudû’ 8, Bed’ü’l-halk 11, Nikâh 66, Daavât 54, Tevhîd 13; Müslim, Nikâh 116. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Nikâh 45; Tirmizî, Nikâh 8)

About Zehra Karaaslan

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt