Uyumadan Once Okunması Gereken Dualar ve Zikirler

Allah Resulü (Sallallahû Aleyhi ve Sellem)’in dua ve zikirlerle çokça meşgul olduğunu biliyoruz. Zira O’nun Sallallahû Aleyhi ve Sellem, “Ey iman edenler, Allah’ı çokça zikredin! O’nu sabah akşam tesbih edin.”
(Ahzab, 41-42) emrine uymaması düşünülemez. Bu sebeple bütün gününü zikirle geçtiğini Hz. Aişe Radıyallahû Anha validemiz şöyle dile getirmiştir: “Rasulullah Sallallahû Aleyhi ve Sellem, her halinde Yüce Allah’ı zikrederdi.” [Buhâri, Ezan 19]
Zikrin yanı sıra Peygamberimiz (Sallallahû Aleyhi ve Sellem)’in gün içinde yaptığı hemen her işinde bir dua ve zikir vardır.
Şu hadis-i şeriflerde müminlerin yatarken/uyumadan hemen önce zikirsiz ve duasız uyumamalarına dair bir tavsiye ile de karşılaşırız.
Ebu Hüreyre Radıyallahû Anh’ tan rivayet edildiğine göre Rasulullah (Sallallahû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Kim bir mecliste oturur, oradan Yüce Allah’ı zikretmeden kalkarsa, Allah’a karşı eksik bir iş yapmış olur. Yine bir kimse yatağa yatar da orada Allah’ı zikretmezse yine Allah’a karşı eksik bir iş yapmış olur.” 
Bizden, uyumadan önce Rabbimizi zikretmemizi, O’na duayla yönelmemizi isteyen Rasulullah (Sallallahû Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’ in uyumak için yatağına uzandığında yaptığı dua ve zikirlerden bir kısmı şunlardır.
**Rasulullah (Sallallahû Aleyhi ve Sellem) Yatağına girince şu duayı okurdu:“Bismikellâhümme emûtü ve Ahy┓Allah’ım! Senin adınla ölür ve senin adınla hayat bulurum.”
[Buhâri, 6324; Müslim, 2083]  


**Mü’minlerin Annesi Hafsa Radıyallahû Anha’ dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (Sallallahû Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce sağ elini yanağının altına koyar ve şu duayı okurdu:“Allahümme gınî azâbeke yevme teb’asü ibâdek” “Allah’ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru.”
[Ebu Davud, 5045; Tirmizi, 3391]

**Hazreti Fatıma Radıyallahû Anha elinde bir değirmenle Rasulullah Sallallahû Aleyhi ve Sellem’ e gelerek şikayette bulundu ve bir hizmetçi istedi. Bunun üzerine Rasulullah Sallallahû Aleyhi ve Sellem ona ve Hz. Ali Radıyallahû Anh’ ya buyurdu ki: “Sizi, istediğinizden daha hayırlı bir şeye sevk edeyim mi? Yatağınıza girdiğiniz zaman otuz üç defa tespih (Subhanallah), otuz üç defa tahmid (Elhamdülillah), otuz üç defa tekbir (Allahu Ekber) getirin. Bu sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır.”Hz. Ali Radıyallahû Anh diyor ki: “Rasulullah Sallallahû Aleyhi ve Sellem’ den duyduğum günden sonra bu tesbihi asla terk etmedim.” Kendisine; “Sıffîn vakası gecesinde de mi terk etmedin?” diye sorulunca “Evet, Sıffîn gecesinde de bunu terk etmiş değilim.” Buyurmuştur.
[Buhâri,6318, Müslim, 2727,2728]

**Hz. Aişe Radıyallahû Anha’ dan şöyle rivayet edilmiştir: “Peygamber Sallallahû Aleyhi ve Sellem her gece, yatağına girdiğinde avuçlarını birleştirip, onlara üfleyerek içlerine İhlas, Felak ve Nas surelerini okur. Ellerini vücudunun gücü yeten yerlerine sürer; önce başına, yüzüne ve vücudunun ön kısmına sürerek başlar ve bunu üç defa tekrar ederdi.”
[Buhâri 5017, Müslim 2192]

**Eslem kabilesinden bir sahabe rivayet etmiştir: “Rasulullah Sallallahû Aleyhi ve Sellem’ in yanında oturuyordum. Ashaptan biri çıkageldi ve şöyle dedi:- Ey Allah’ın Resulü, bu gece bir haşerat tarafından ısırıldım. Acısıyla sabaha kadar uyuyamadım.Peygamber Sallallahû Aleyhi ve Sellem “Neydi o?” diye sorunca “Akrepti…” dedi. Rasulullah Sallallahû Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
- Gecelediğin vakit şu duayı okumuş olsaydın, Allah’ın izniyle hiçbir şey sana zarar veremezdi: “Eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmâti min şerri mâ halâk”“Yaratılanların şerrinden Allah’ın mükemmel kelimeleriyle O’na sığınırım.”[Ebu Davud, 3898-3899; İbn Mâce, 3518]

**Ebu Hüreyre Radıyallahû Anh’ tan rivayet edilmiştir: “Rasulullah Sallallahû Aleyhi ve Sellem, Ramazan’da getirilen zekât mallarını korumam için beni görevlendirdi. Bir gün bir adam geldi, yiyeceklerden almaya başladı, sonunda tanımadığım bu adam bana şöyle dedi: “Yatağına yatarken âyete’l-kürsi’yi oku. Böylece Allah tarafından sürekli bir koruyucu seni gözetler, sabaha dek hiçbir şeytan sana yaklaşamaz.” Bu olayı dinleyen Rasulullah Sallallahû Aleyhi ve Sellem Ebu Hüreyre Radıyallahû Anh’ a: “Kendisi yalancı olduğu halde sana doğruyu söylemiş. O Şeytandı!” Buyurdu.
[Buhâri,2311]Başka bir hadiste Allah Resulü Sallallahû Aleyhi ve Sellem: “Yatağına uzanınca bunu (âyete’l-kürsi’yi) okuyanın üzerinde sabaha kadar Allah tarafından koruyucu bir melek bulunur. Ve şeytanı ona yaklaştırmaz.” buyurmaktadır.
[Buhâri, Fethul-Bâri, 4/487]

**Bera b. Azib Radıyallahû Anh’ tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber Sallallahû Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Yatmak istediğinde namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ tarafına yat ve şöyle de;“Allahümme eslemtü nefsî ileyk ve veccehtü vechî ileyk ve tevvedtü emrî ileyk ve elce’tü zahrî ileyk, rağbeten ve rahbeten ileyk, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyk. Allahümme âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve nebiyyikellezî erselte”“Allah’ım Kendimi sana teslim ettim, Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. (Rızanı) isteyerek ve (azabından) korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınak ve senden başka kurtuluş yok. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim.”Eğer bunu okuduğun gece ölecek olursan İslam üzere ölmüş olursun. Şayet sabaha erersen hayır bulursun.[Buhâri, Tevhid 34; Müslim, Zikr 56]

**Nevfel el Eşcaî Radıyallahû Anh demiştir ki: “Rasulullah Sallallahû Aleyhi ve Sellem bana şöyle buyurdu: “Kâfirûn suresini oku. Sonra da uyu. Çünkü bu sure şirkten kurtulmak demektir.
[Buhâri, Edebü-l Müfred, 245; Ebu Davud, 5055; Tirmizi, 3400]
Kaynak: Semerkand Dergisinin Şubat 2014 sayısı


Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak