Ferec (Kurtulus)Duası


Allah’ın Resulü sas her hangi bir hususta mahzun olunca aşağıdaki dua ile dua ederdi.


(Deylemi "el Müsned";no:8317,İbni Asakir"Tarihu Dimeşk" 5/312,İbnü Ebi'd Dünya "el-Ferec ba'de'ş-Şidde" 96/35) 

Bu duaya Ferec(Kurtulma) duası denir.

“Allahümme ahrusni bi aynikelleti lâ tenâmü veknüfni bi rüknikellezi la yürâmü, ver-hamni bi kudratike aleyyi ente sikati ve racâi fe kem min nı’metin en’amte bihâ aleyyi kalle leke bihâ şükri ve kem mim beliyyetin ibteleyteni bihâ kalle leke indeha sabri fe yâ men kalle ınde nı’metihi şükri fe lem yehrimni ve  yâ men kalle ınde belaihi sabri felem yahzülni ve yâ mer raani alel hatâyâ ve lem yefdahni es’elüke en tüsalliye alâ muhammediv ve alâ âli muhammed. ke ma salleyte ve bârekte ve terahhamte alâ ibrâhiyme inneke hamiydüm meciyd. Allâhümme eınni alâ diyni bi dünyâye ve ala ahırati bit takva .vahfezni fiymâ ğıbtü anhü ve la tekilni ila nefsi fiymâ hadartü yâ mel la tedurruhüz zünûbü.ve la tenkusu hül mağfiratü heb li ma la yenkusuke vağfir li mâ la yedurruk. İlahi es’elüke feracen kariybev ve sabran cemiylen ve es’elükel âfiyete min külli beliyyetin ve es’elükeş şükra alel âfiyeti ve  es’elüke davemel afiyeti ve es’elükel ğına anin nâsi ve la havle ve la kuvvete illa billâhil aliyyil azıym.”

"Ey Allah! Uyumayan (koruma) gözünle beni koru, erişilmeyen rüknünle beni kuşat(koruma altına al). Bana yeten güç ve kudretinle bana rahmet eyle. Dayanağım, umudum ancak Sensin. Nice nimet var ki o nimeti bana lütfettin ama karşılığında benim Sana şükrüm az oldu. Nice bela ve müsibet ve musibet var ki onunla beni imtihan ettin ama bela musibetler anında benim Sana karşı sabrım az oldu.

Ey nimetine karşı şükrümün azlığına rağmen beni mahrum etmeyen, imtihanına karşı sabrımın azlığına rağmen beni yalnızlığa terk etmeyen ve ey beni günahlar yaparken gördüğü halde rezil etmeyen Allahım!

Ben Senden dilerim ki, İbrahim as'a salat ettiğin , bereket verdiğin ve rahmet ettiğin gibi Muhammed sas'e ve aline de salat edesin. Şüphesiz Sen Hamid ve Mecid'sin.(hamde layıksın ve ulusun).

Ey Allah! dünyamı(n imkanlarını bahşetmeni) vesile kılarak dinimi (yaşama) konusunda bana yardımcı ol. Yanında olmadığım(evladım,ailem ve malım gibi değer verdiğim) şeyler konusunda beni muhafaza eyle. Yanlarında bulunduğum şeyler hususunda da beni nefsime havale etme.

Ey günahlar Kendisine zarar vermeyen ve bağışlamak bir şeyini noksan etmeyen Zat! Sana noksanlık getirmeyen mağfiretini lütfeyle ve sana zarar vermeyen günahlarımı bağışla.

Ey benim İlahım! Ben Senden(her sıkıntı ve zorluktan) en yakın bir çıkış, (itirazsız) pek güzel bir sabır dilerim, her beladan uzak bir afiyet dilerim, afiyet karşılığında şükretmey(e muvaffakiyet)i dilerim. Afiyetin devamını niyaz ederim ve insanlara muhtaç olmamayı isterim. Masiyetten uzak durmak ve taate güç yetirmek ancak O Ulu ve Yüce olan Allah'ın yardıyla mümkündür.

Rivayet edildiğine göre, yukarıda geçen Ferec duasını bir takım kimseler yazarak üzerilerine almışlar ve maksatlarına her zaman ulaşmışlardır.

Fereç duası okumanın faydaları

1-Şeytanı rahatsız eder. 
2-Gerçekleşmesi istenen dileklerin yerine getirilmesini sağlar. 
3-Ahir zaman fitnelerinden uzak kalmaya yardımcı olur. 
4-Günahların bağışlanmasına vesile olur. 
5-Hz. Mehdi’nin (af) kıyamet gününde şefaatçi olmasını sağlar. 
6-İmam’ın (af) zuhurunu beklediğimizi gösterir. 
7-O’nun zuhurunu yaklaştırır. 
8-Ömrü uzatır. 
9-Ölüm anında bu duayı okuyan kimseye müjde verilir ve ona güzel davranılır. 
10-İmam’ın (af) nurunun kalplerde artmasını sağlar. 
11-Allah katında en sevimli kullardan biri olmamıza yardımcı olur. 12-Pişmanlık duyulan kötü ameller iyiliğe çevrilir. 
13-Kıyamet gününde İmam Ali’nin (as) hayırlı duasını almaya yardımcı olur. 
14-Hesapsız cennete girmeye vesile olur. 
15-Melekler bu duayı okuyan kimse için Allah’tan bağışlanma dilerler. 
16-Bu duayı okuyan kimse kıyamet gününün susuzluğundan güvende olur. 
17-Bu duayı okumak berzah aleminde ve kıyamette şefkat ve merhamete neden olur. 
18-Dertleri ve kederleri uzaklaştırır. 
19-Allah katında en güzel amellerden biridir. 
20-Bu duayı okuyan kıyamet gününde özel hediyelere müstahak olur. 
21-Bu dua, dinin kemale ermesine yardımcı olur. 
22-Bu duayı okuyan kimse Hz. Mehdi’nin (af) bayrağı altında şehit düşen kimsenin sevabını alır. 
23-İmamlarla birlikte haşredilir. 
24-Kıyamet gününde şehitlerin en büyük derecelerinden birini elde eder. 
25-Hz. Fatıma’nın (sa) şefaatine nail olur.

Kaynak:Arif pamuk(Şifalı dualar)

Cübbeli Ahmet Hocadan Sıkıntılardan Kurtulma Duası Sohbetini Dinlemek İçin Aşağıdaki Videoyu Tıklayın 
Kelimetül Ferec- 

LA İLAHE İLLALAHUL HALİMUL KERİM ve SUBHANALLAHİ RABBİSSEMAVATİ SEB'İ VE RABBİL ARŞİL AZİM

VEL HAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİN

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak