Takva

İSLAM

Kuran’ı kerim de takva kelimesi türevleri ile birlikte 258 yerde geçer bu tekrarın amacı hem takvanın önemine dikkat çekmek hemde sık unutulan ve uygulaması zor olan takvayı hatırlatmaktır.

Takvanın ne  olduğunu, ona nasıl ulaşabileceğimizi ve mükafatlarını 3 madde ile hep birlikte öğrenelim inşallah.
1.Takva nedir?
Takva; korunma, sakınma demektir. Yüce yaratıcıya karşı sorumluluk duyarak, her türlü günahlardan kendini korumanın niyet ve gayreti içinde olma halidir. Allah’ın rızasını kazanmak için, O’nun himayesine girerek emirlerine sımsıkı sarılmak ve yasaklarından da sakınmaktır.

2.Takvalı insanın özellikleri
Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, takvalılar için hazırlanmış bulunan cennete koşun! O takva sahipleri, bollukta ve darlıkta  Allah için harcarlar, kızdıklarında öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah, iyilik edenleri sever. Onlar bir kusur işledikleri veya kendilerine biri zulmettiklerinde Allah’ı ananlar ve hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenlerdir. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar, yaptıklarına bile bile ısrar etmezler. (Al-i imran suresi /133-135)

Bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar
Aklımıza ilk gelen para olsa da burda ki harcamadan kasıt servet, zaman, gençlik  yani Allah için verebileceğimiz sahip olduğumuz herşey hem azlığında hem çokluğunda …

Kızdıklarında öfkelerini yutarlar
Yuttugunuz besin ne ağızdadır ne yemek borusunda tamamen sindirilmek için mideye gönderilmiştir aynen bunun gibi yutulan öfke herhangi bir kızgın yüz ifadesine dönüşmeden affedilmek üzere kalbe gönderilir. Hesap sormamak ama davranış ve ifadeleriyle hayatı zehir etmek öfkeyi yutmak kapsamına girmiyor bu ayrıntıya dikkat etmeliyiz.

İnsanların kusurlarını bağışlamak
Affetmek haketmeyene karşı gösterdiğimiz merhamettir  yani o affı haketmiyor diye bir bahane olamaz zaten bağışlanmayı haketmeyen affedilir. Sizden mal ve imkana sahip olanlar, akrabalara, yoksullara ve Allah yolunda göç edenlere vermemek için yemin etmesinler. Affetsinler, geçsinler. ALLAH’ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah Bağışlayandır, Rahimdir. (Nur Suresi/22)

Affetmek affedilmeye yoldur. Bu fırsatı değerlendirmek istemez misin?

Kusurların hemen arkasından pişmanlık duyup Allah’ı anmak
Şeytanın tuzaklarından biri de hata işledikten sonra bize umutsuzluk aşılayıp kulluk görevimize mani olmasıdır. Şeytan bizi “sen şu günahı işledin bir de şimdi namaz mı kılacaksın iki yüzlü” gibi vesveselerle Allah’tan uzaklaştırır. Hata yapmak insan olmanın bir gereğidir asıl mesele bunları bile bile yapmamak için gayret göstermek ve yapılan hatadan pişmanlık duyup hemen ardından tövbe edip Allah’ı anmaktır. De ki: Ey kendi aleyhlerine haddi aşmış kullarım, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir (Zümer suresi/53).

Hatada ısrarcı olmamak
Günahta ısrarcı olmak gercekten pişman olup tövbe edip sonra yine nefsine uyup yine günah işlemek değildir, günahta ısrarcı olmak günahı bırakmadan tövbe etmektir yani Allah’ım ben faiz yiyorum ama sen affet bir tövbe değil günahta ısrarcılıktır. Günahı bırakmadan tövbe eden Rabbi ile alay ediyor demektir (İbn-i Akasir). Yaptığımız hatadan pişmanlık duyup bir daha yapmama niyeti ile edilen  tövbe samimidir aynı hata istemeden tekrar işlense bile biiznillah tövbemiz kabul olunur ama bizim çabamız ve pişmanlığımız samimi olmalıdır.

3.Takva sahiplerine müjdeler
Allah, takva sahiplerinin dostudur. (Casiye Suresi/19)

Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışasınız diye sizi milletlere, kabilelere ayırdık. Haberiniz olsun ki, Allah katında en şerefliniz, en takvalınızdır. Muhakkak ki, Allah, bilendir, herşeyden haberdardır(Hud suresi/13).

Onlara(takva sahiplerine) dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. Allah’ın sözlerinde değişme yoktur; İşte bu büyük kurtuluş!(Yunus suresi/64)

Cennet de takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmış olacak. (Kaf Suresi/31)

İman edip iyi amel işleyenleri müjdele! Kendileri için altlarından ırmaklar akan cennetler var. Onlara her hangi bir meyveden bir rızık yedirilince onlar, her defasında: «Bu bizim önceden yediğimiz şeydir.» diyecekler; oysa ona benzer olarak sunulacaklar. Kendileri için orada tertemiz zevceler de var. Onlar orada ebedi kalacaklar. (Bakara Suresi/25)

Bir çok ayet ve hedislerde cennet ve Allah’ın rızası ile müjdelenir takva sahipleri, şüphesiz en büyük müjde rıza-i İlahi’ye ulaşmaktır. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’ in de söylediği gibi

O erler ki ;

Ne cennet tasası ve ne cehennem;
Sadece Allah’ın rızasındalar.

(Alıntı)

Rabbim takva sahibi olmamızı nasip et ve takva sahibi kişilerle bizi muhatap et. Amin

Selam ve dua ile,

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak