İbadet Sevgisi İcin Dua


Biz Müslümanlar için ibadetin yeri çok mühimdir.


Çünkü biz biliriz ki Allahü Teala bizi kendisine kulluk etmemiz için yaratmıştır. 

Lakin gerek nefis gerek şeytan ve gerekse çevre gibi etkenler bizi yada etrafımızdaki insanları ibadetten alıkoymaktadır.

Aslında tüm Müslümanlar içten içe severek, isteyerek ibadetlerini kulluk vazifelerini yerine getirebilmek isterler. 

İşte onları bu vazifelerinden alıkoyan her ne ise bu bağlardan kurtarmak İbadete karşı soğukluğu gidermek için kişi her gün veya gece yatarken 100 defa YÂ BÂİS C.C. ismi şerifini zikre devam ederse ibadete karşı istek duymaya başlar.

YÂ BÂİS C.C. Bazı fazietleri
Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için okunur.
Ya Bâ’is ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar. Okuyanda Allah korkusu meydana gelir. İbadet ve taatını isteyerek, severek yapar. Dert ve sıkıntılarından kurtulup, huzura erer.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak