Bazı Surelerin Faziletleri

dilekler için dualar

Şu âlemde mü'minin mü'mine karşı en büyük yardımı dua iledir. Dualarımızda tüm müslüman din kardeşlerimizi de anmayı unutmayalım inşAllah.


1)Bir kimse Kehf Sûresi’ni cuma günü okursa diğer cumaya kadar olan belalardan emin olur. Ev halkı da aynı şekilde gelecek musibetlerden muhafaza edilir. Ahir zaman fitnesinden ve Deccal’in şerrinden emin olur.
2) Nur Sûresi’ni sürekli okuyanın imanı muhkem olur. Şeytanın avanesinden de emin olur.
3) Lokman Sûresi’ni yedi kere okuyan kimse bütün hastalık illetlerinden emin olur.
4) Bir kimse Secde Sûresi’ni her ne niyet üzere okursa o niyetinde muvaffak olur.
5) Bir kimse kıyamet susuzluğundan kurtulmak isterse Yasin Sûresi’ni çok okusun. Her mühim iş için okursa talebi yerine gelir.
6) Bir kimse Sad Sûresi’ni devamlı okursa şeytanın şerrinden emin olur.
7) Bir kimse kıyamet zorluğundan kurtulmak isterse Duhan Sûresi’ni okusun.
8) Bir kimse Ahkâf Sûresi’ni çokça okuyup Cenâb-ı Hak’tan istediğini talep etsin. Muhakkak talebi ihsan edilir ve maksuduna ulaştırılır.
9) Harp zamanında düşmanın mağlup olmasını isteyen Muhammed Sûresi’ni çok okusun. Kırk bir kere okursa daha güzel olur.
10) Bir kimse Vâkıa Sûresi’ni akşam ile yatsı namazı arasında okursa fakirlikten kurtulur.
11) Saff Sûresi’ni yedi kere okuyanın her mühim işi; hem ticaret işi hem de rızkı çoğalır ve bereketlenir.
12) Bir kimse kabir azabından kurtulmak isterse Mülk Sûresi’ni okusun. Kabirde olanları rahatlatmak isterseniz Mülk Sûresi’ni çok okuyun.
13) Bir kimse Kevser ırmağından içmek isterse Kevser Sûresi’ni çok okusun.
14) Bir kimse İslam fıtratı üzere kalmayı ve şirkten kurtulmayı arzu ederse Kafirun Sûresi’ni çok okusun. Yatarken okursa imanını muhafaza eder. Okuduktan sonra da hemen uyusun.
15) Bir kimse kıyamet hesabından kurtulmak isterse Felak ve Nas Sûreleri’ni çok okusun.
16) Kişi hastalandığında Hucurat Sûresi’ni okursa şifa bulur.
17) Ebu’l-Leys Semerkandî Hazretleri öldü diye defnedilir. Gece toprağın içinde olduğunu anlar, yoldan geçen biri var mı diye seslenir. Yanı başından biri: “Hoca bağırıp çağırma. Şimdi gecedir, kimseye sesini duyuramazsın. Yalnız seni yolun kenarına defnettiler. Sabah olunca ben sana haber veririm. Sen o zaman seslen, yoldan geçenler seni duyarlar, çıkarırlar.” der. Ebu’l-Leys Semerkandî: “Adamın bu tavsiyesine uydum, o sırada da yüce Allah’a niyaz ettim. Ya Rabbi, eğer beni bu âfattan kurtarırsan ben de senin kitabını tercüme ederim, kullarının okumasını sağlarım.” diye Cenâb-ı Hakk’a dua ettiğini anlatır.
Sabah olunca adam haber verir. Ebu’l-Leys Semerkandî Hazretleri seslenmeye başlayınca duyanlar mezarı açarlar. Bu sırada Ebu’l-Leys Semerkandî adama: “Efendi, sen geceden haber verdin, gündüzden de haber verdin, bunu nasıl bildin?” der. Adam da: “Hoca, ben sabah namazından sonra Yâsîn-i Şerif’i, öğle namazından sonra Fetih Sûresi’ni, ikindi namazından sonra Nebe Sûresi’ni, akşam namazından sonra Kıyâme Sûresi’ni, yatsı namazından sonra Mülk Sûresi’ni okurum. Bunların nurundan hangi vakit olduğunu bilirim.” der. 
18)Reûlullah (Sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurur ki:
“Dikkat edin! Azameti gökle yer arasını dolduran ve yetmiş bin meleğin tazim ettiği ve yücelttiği bir sûreyi size haber veriyorum. O “Kehf” sûresidir. Her kim cuma günü onu okursa, Allahu Teâlâ bu sebeple o kimsenin diğer cumaya kadarki, ondan sonra da üç gün ilavesi içindeki günahlarını mağfiret eder. Ayrıca kendisine semaya kadar erişen bir nur verilir. Deccal fitnesinden korunmuş olur. Her kim yatacağı zaman bu sûrenin sonundan beş âyet okursa, korunur ve gecenin istediği vaktinde de uyandırılır.” (Râmûzu’l-Ehâdis, 1985)
19)Resûl-i Ekrem (Sallallâhu aleyhi ve sellem), Hz. Ali efendimize buyurdular ki:
Ya Ali, eğer baş ağrısına yakalanırsan iki elini başının üzerine koy. Sûre-i Haşr’ın sonunu oku. Başının ağrısı gider.” (Menakıb, s.273)

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak