Ya Latif Esmasının Sırları


Kullarına ihtiyaç duydukları şeyi ihsan eden Allah demektir.


Esmanın ebcetsel sayı değeri: en küçük ebced  degeri 129 en büyük ebced degeri ise 16641′dür.
Lütuf ve  keremi bol olan,lütfeden,inayet  ve ihsanı bol olan..Kulun istek ve ihtiyaçlarına kolayca ulaştıran.
Bu esma ruhi bunalım, deprasyon, ruhi yıkım, çaresizlik, ümitsizlik, felaket ve hastalık içinde kıvranıp duranlara çok büyük yarar sağlayan bir tecelliye sahiptir. Bu esmaya devam edenler her türlü semavi arzi kazalardan korunurlar.
Ya Latif esmasının ruhanileri çeken toplayan azametli bir sırrı vardır. Bu esmaya devam edenler ruhani alemlerle irtibat kurabilirler.
Sıkıntı içinde kalıp bunalıma düşenler Ya Latif zikrini vasıtası kılarak dua ettiklerinde içinde bulundukları felaketlerden kurtarılırlar.
Yâ Latif  zikrine devam edenler oturmaları kalkmalarıyla oldukça kibar olurlar.
Tıpta çaresiz kalınan hastalıklardan kurtulmada bu esmanın azametli bir sırrı vardır.
Latif esması Mehdi Aleyhisselamın ism-i azam esmalarından biridir. Bu esmaya devam edenler hoşlarına gitmeyecek bir muamele ile karşılaşmazlar.
Kaderin kaza oklarını rüyalarında atlatma bereketine nail olurlar. Esmanın,belaları atmada, işleri kolaylaştırmada, rüya alemlerinde isteneni görmede çok büyük bir yararı vardır. Kim bu esmaya devam ederse ruhani alemle kolayca irtibat kurabilir, o alemlerdeki sırlara ulaşabilir.
Yâ Latif  zikri ile yapılan dualar çok seri bir şekilde karşılık bulur. Bunalımlı felaketli anlarda bu ada sarılmak kurtuluşa vesile olur.
Çok ağır bir hastalığa yakalananlar, zalim bir kimsenin zulmü altında inleyenler bu İsmi şerife devam ederlerse bu hallerinden kurtulup feraha ererler.
Ya Latif  c.c öylesine şerefli ve büyülü bir addır ki bu ada başkaca esmayı ilave etmeden yalnızca bu adla Allah’ı zikredenler en şiddetli çaresiz bir hastalık, keder, ıstırap, felaket içinde bulunsalar dahi Latif esmasının mucizevi tecelli ışınıyla sahil-i selamete çıkarılırlar.
Yunus Aleyhisselamın denizden kurtarılışı gibi kurtarılırlar.
Bu ad insanın üzerindeki ağırlığı alıp atmadan yana da çok esrarlı bir tecelliye sahiptir.
Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak