Her Turlu Serden Korunmak İcin 'Ya Hafız Celle Celaluhu'


Her türlü korunma için bu ismi şerifi her gün okumamız gerekir. Zira koruyan ve kollayan sadece Allahü TeâLâ’dır.


Ya Hafiz celle celalühü İsmi şerifinin  ebcet sayı değeri:998 olup büyük ebced degeri de 996004 sayısı kadardır.

Koruyan muhafaza eden Allah demektir.
Bu isim insi ve cinnilerin zararlarına karşı oldukça etkilidir. Yolculuğa çıkanlar, yolculuğa çıkmadan önce bu adı ebcetsel sayı değeri kadar anıp Allah’a sığınırlarsa Allah onları yolculuk boyunca bütün felaketlerden korur. Korktukları neyse ondan emin olurlar.
Ya Hafiz Celle celalühü; cinnilerin saldırısına karşı çok etkilidir; hastalık ve felaketlerden korunmaya yarayan çok yüce bir addır.
Öğrenciler bu ada devam ederlerse bilgileri kavrama yetenekleri gelişir.
Çok büyük bir felaketle baş başa kalacak olanlar, savaş, çatışma, şerli insanların hücumu ve benzeri abdest alıp iki rekat nafile namazı kılıp korunmaya niyet ederek 7 defa ayetel kürsiyi okuyup son okuyuşta ayetel kürsinin “velayeuduhu hıfzuhuma vehüvel aliyyül azim” ayetini yetmiş defa tekrarlayıp Hafiz esmasını 998 defa anarak Allah’a sığınırlarsa hiçbir kimse onlara zarar veremez. Ruhaniler ve melekler ordusu, kötülük vermeye çalışanları mahvederler, ona insandan ve cinnilerden gelecek kötülüğü bertaraf ederler.
Ya Hafiz celle celalühü zikrine devam eden  kimse Allah’ın himayesi altında olur. Üzerine ordular saldırsa hiçbir kötülük dokunduramazlar. İhlasla yapanlara düşmanların kurşunları isabet ettirilmez ve işlemez.


Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak