Şükrederseniz Nimetlerimi Arttırırım


“And olsun ki, şükrederseniz elbette size daha fazla veririm..." (İbrahim 7)

36- Eş-Şekur CC: “Az amele, çok sevap veren.”
Ey Şekür olan Allah’ım, bizleri nimetlerine şükreden, nankörlük etmeyen kullarından eyle. Sen bizlere sayısız nimetler verdin. Hatta Sen bizi bize bir nimet olarak verdin. Bizlere şükretme yollarını da öğret. Şükrün zıddı olan nankörlük ve küfürden bizleri koru.

Sana kâinatın zerreleri adedince, hamdü senalar olsun Allah’ım. Meleklerin zikirleri, şükürleri adedince Sana hamdü senalar olsun Allah’ım. İnsanların, Peygamberlerin hamdü senaları adedince hamdü senalar olsun Allah’ım.
Eğer Allah’a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah Şekûr’dur, Halîm’dir.” (Teğâbün sûresi, 17)
Allah’ım bize verdiğin nimetleri yolunda en güzel bir şekilde harcat. Her şeyimiz, neslimiz, ruhumuz sana vakfolsun Allah’ım. Vakıflarımıza Habibullah (s.a.v.) bereketi ver Allah’ım.
Hammadün Sancağının Eşsiz Sultanı, tek başına edilmiş ve dilecek bütün hamdü senalardan daha çok ve şumullu hamdü sena ve şükür eden, Habibi Zişanın Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellemin hamdü senaları adedince Sana hamdü sena ve şükürler olsun Allah’ım.
Sana Sonsuz hamdü senalar olsun Allah’ım. Gelmiş ve gelecek bütün zaman dilimlerinde Sana, edilmiş ve edilecek hamdü senalar ve şükürler adedince hamdü senalar ve şükürler olsun Allah’ım. Bütün zaman dilimlerinde ve zamansızlık dilimlerinde malumun adedince Sana hamdü senalar olsun Allah’ım.
Ey Güzel Alah'ım, bizlere güzel dua etme yollarını göster. Edilmiş ve edilecek duaların en şümullüsü elbette Habibinin (s.a.v.) dualarıdır. Habibinin dualarını okumayı, anlamayı ve uygulamayı bizlere nasip eyle.
And olsun ki, şükrederseniz elbette size daha fazla veririm. Ve eğer nankörlük ederseniz, haberiniz olsun ki azabım çok şiddetlidir.” (İbrahim sûresi, 7)
Ey Güzel Allah’ım, Sana gönülden ve sürekli şükretmek istiyoruz. Bizi nefsimizle baş başa bırakıp nankör etme. Bizi sürekli şükredenlerden eyle. Bizlere olan manevî ve maddî nimetlerini arttır. Özellikle manevî hazinelerinden ve ilminden, bol bol ver.
Sana sonsuz hamdü senalar olsun Allah’ım.
İyi bir devirde, iyi bir ülkede, iyi bir ailede dünyaya getirdin. Müslüman kıldın. Seni bilmeyi nasip eyledin. Habibini (s.a.v.) bizlere lütfeyledin. Sana malumun, mevcudun adedince hamdü senalar olsun Allah’ım.
Sultanların kıskanacağı, Sağlık Sultanlığı verdin. Hayırlı, bereketli ve sıhhatli, uzun ömür ver. 
Nesiller verdin. Sana ve Habibine âşık eyle.
Kur'an verdin, ilim verdin, ziyade eyle.
Habibini verdin. Bizleri Habbibine Habib eyle. Mahşerde Habibinin şefaatına mazhar eyle. Şanlı Hammadün Sancağı’nın altında Habibine yakın eyle. Cennet’te Habibine komşu eyle.
Ömür verdin, yolunda kul eyle. Kulluğunu sultanlıktan ziyade eyle.
Cennet verdin, Cennet’te göz görmedik, kulak duymadık, hayal edilemedik nimetler verdin, bizlere lütfeyle, ikram eyle.
Cennet’te Cemalinin en muhteşem tecellilerine mazhar eyle.

Saymaktan aciz kaldığımız sayısız nimetlerin için, Sana malum, sonsuz sayılar ve mevcudun adedince, her an hamdü senalar olsun Allah’ım. (Âmin)

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak