Gerdek Gecesi Adabı

islamiyet

İlk gece evlenen çiftlerin dikkat etmesi gereken bazı kurallar vardır. Müstehap olan bu kurallar şunlardır;


1. Damat geline selam vermelidir:

Bu davranış, gelin hanımın heyecan ve korkusunu atması­na yardımcı olur. Ümmü Seleme (radiyallâhu anhâ) anlatıyor; 'Evlendiklerinde, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) onun yanına girerken selam vermiştir.

2. Damat, geline içecek veya tatlı ikram ederek kibar ve na­zik davranmalıdır:

Esma binti Yezîd {radiyallâhu anhâ) anlatıyor; 'RasuluUah (sallallâhu aleyhi ve sellem) için Âişe'yi süsledim. Sonra gittim ve dolağını açması için onu çağırdım. Bunun üzerine RasuluUah (sallallâhu aleyhi ve sellem) geldi ve Âişe'nin yanına oturdu, içe­risinde süt bulunan büyük bir kadeh getirildi. Önce kendisi içti, sonra da Âişe'ye ikram etti. Âişe utandı ve başını eğdi. Bunun üzerine Esma onu ikâz etti ve; «RasuluUah (sallallâhu aleyhi ve sellem)'in elindekini al» dedi. Bunun üzerine Âişe onu aldı ve biraz içti.

3. Damat, gelinin başına elini koyarak ona dua etmelidir:

Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); 'Biriniz bir ka­dınla evlendiğinde ... ona (şöyle) dua etsin: «Ey Allah'ım! Sen­den bunun hayrını ve onda yarattığın huyların hayırlısını istiyo­rum. Bunun şerrinden ve yaratıhşmdaki huyların şerrinden de Sana sığıyorum» buyurmuştur.

4. Çiftin iki rekât namaz kılması:

Ebû Esîd'in azatlısı Ebû Sâîd (radiyalîâhu anhumâ) anlatı­yor; 'Evlendiğimde ben köleydim. Aralarında İbn Mesûd, Ebû Zer ve Huzeyfe'nin de bulunduğu bir grup sahabeyi (düğünüme) davet ettim. Namaz için kamet getirildi, Ebû Zer namaz kıldırmak için öne çıktı. Ona, 'sen geçme' dediler. O; 'öyle mi?' dedi. On­lar 'evet' dediler. Köle olduğum halde, ben öne geçtim ve onlara namaz kıldırdım. Sanra bana şunları öğrettiler; 'hanımının yanı­na girdiğin zaman, iki rekât namaz kıl, yanına girdiğin (eşin) hak­kında Allah'tan hayır dilekte bulun; onun kötülüğünden Allah'a sığın. Sonra sen ve hanımın dilediğiniz gibi davranın.

5.  Damat eşinin yanına girmeden önce misvak kullanmalı ve ağzını temizlemelidir:

Ağız temizliği misvakla olabileceği gibi, diş fırçası ve macu­nu kullanılarak da yapılabilir. Bu birİikteliğin ve ülfetin devamına katkıda bulunur. Şureyh bin Hâni anlatıyor; Âişe (radiyallâhu an-hâ)'ya; 'Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) eve girdiğinde ilk önce ne yapardı?' diye sordum. 'Misvak kullanırdı' dedi.

6. Cinsel ilişkiye besmele ve dua ile başlamak:

ibn Abbâs (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Peygamber (sallallâ-hu aleyhi ve sellem); «Hanımıyla ilişkide bulunmak isteyen; «bisr millah, Allâhumme cennibni'ş-şeytâne, ve cennibi'ş-şeytâne mâ rezâktenâ - Allah'ın adıyla. Allah'ım! Bizi şeytandan uzak kıl ve sakındır. Bize rızık olarak vereceğin (evlatlarımızı da) şeytandan uzak kıl ve sakındır» derse, bu ilişkiden çocukları olursa, o çocu­ğa şeytan ebediyen zarar veremez' buyurdu.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak