Tarık Suresi ve Faziletleri

sureler

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim (sevabını umarak) Tarık suresini okursa,Allah’ü Teala, gökte ki bütün yıldızların sayısınca kendisine on hasene verir."

TÂRIK SURESİ
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Vessemai vettarikı. 
2. Ve ma edrake mettariku. 
3. Ennecmüssakıbü. 
4. İn küllü nefsin lemma 'aleyha hafizun. 
5. Felyenzuril'insanü mimme hulika. 
6. Hulika min main dafikın. 
7. Yahrücü min beynissulbi vetteraibi. 
8. İnnehu 'ala rec'ıhı lekadirün. 
9. Yevme tüblesserairü. 
10. Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin. 
11. Vessemai zatirrec'ı. 
12. Vel'ardı zatissad'ı. 
13. İnnehu likavlün faslün. 
14. Ve ma hüve bilhezli. 
15. İnnehüm yekiydune keyden. 
16. Ve ekiydü keyden. 
17. Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.

Türkçe Meali
Bismillahirrahmânirrahîm
1. Göğe ve târıka andolsun. 
2. Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin? 
3. O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır. 
4. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın. 
5. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. 
6. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. 
7. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. 
8. Şüphesiz Allah'ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. 
9. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla! 
10. (O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı. 
11. Yağmurlu göğe andolsun, 
12. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. 
13. Şüphesiz o Kur'an, hak ile bâtılı ayırd eden bir sözdür. 
14. O, boş bir söz değildir. 
15. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar, 
16. Ben de bir tuzak kurarım. 
17. Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı! 

Rivayet Edildi ki:
Herhangi bir ilaç aldıktan sonra bu sure okunursa, alınan ilacın tesir etmesine sebep olur.
Cinlerin şerrinden kurtulmak için 3 defa okunur.
Uyumak üzere yatağına yatan kimse, bu sureyi okuduktan sonra yerine uzanır ve uykuya dalarsa, ihtilam olmaktan kurtulmuş olur. 
Kısmet için de 21 kere okunur.

TÂRIK SURESİ NEREDE VE NEDEN İNDİRİLMİŞ?
Beled sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 17 (onyedi) âyettir. Adını, 1. âyette geçen "târık" kelimesinden alır. Târık, geceleyin gelen, şiddetlice vuran, kapı çalan demektir. Sûrede geçen târık ise gece fazla ışık saçan yıldıza denir ki, bu, sabah yıldızıdır. Mecâzî olarak da ünlü kişiye denir. Bir edebî sanat olarak cahiliye devri geceye, o devirde gelen Hz. Peygamber de geceyi aydınlatan ve sabahı müjdeleyen sabah yıldızına benzetilmiş olabilir.

Mehmet Emin Ay hocamızdan Tarık Suresini dinlemek için tıklayınız.


Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak