Bir İnsana Zekatın Farz Olmasının Sartları


Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için bazı şartlar vardır. Bu şartları şöylece sıralayabiliriz:


1- Zekât verecek kimse müslüman olmalı; gayr-ı müslime farz değildir.

2- Hür olmalı; köle ve cariyelere farz değildir.

3- Akîl ve baliğ olmalı; mecnunlarla çocuklara farz değildir.

4- Havâic-i asliyyeden başka nisap miktarı mala sahip bulunmak.

5- Mal hakikaten veya hükmen artıcı olmalıdır.

6- Nisap miktarı malın üzerinden bir kameri sene geçmiş bulunmalıdır.

Zekâtın rüknü: Verdiği malı sırf Allah rızası için elden çıkarmaktır.

Zekatın sebebi: Maldır. Malı olmayan zekât veremez.

Zekâtın hükmü: Dünyada borcundan kurtulmak, ahireti için sevap hazırlamak ve bu borcundan dolayı sorguya çekilmemektir.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak