Nefsin Islahı İcin Dua

nefsi ıslah için dua

Bu kıymetli dua, hem nefsin tuzağından korunma ve hem de belâlardan korunmak için okunacaktır.

Nefs “Allahümme Ya Hayyu Ya Kayyum. Bi rahmetike esteğisu. Eslihli şe’ni küllehu vela tekılni ila nefsi tarfete aynin vela ekalle min zalike ya zel Celali ve’l Cemali ve’l ikram.”

Anlamı:Allahım; “Hayy”sın “Kayyum” sun, “Birahmetike esteğîsu“, “Senin rahmetine sığınıyor, Sana dehalet ediyorum.”. Eslih lî şe’nî küllehu – Her hâlimi ıslah buyur, düzelt. “Ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete ayn”  – Göz açıp kapama ölçüsünde bile olsa beni nefsimle baş başa bırakma. “ve lâ ekalle min zâlik” – göz kapamadan daha az bir süre için bile beni benimle baş başa bırakma. Allah; “ya zel Celali ve’l Cemali ve’l ikram” dır.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak