Abdulkadir Geylani Hazretleri Celalet Duası


Evliyalar Sultanı, Gavsu’l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin (Allah bizi onun bereketiyle faydalandırsın. Amin) himmetleri üzerimizden eksik olmasın.


Bismillâhir rahmânir rahîm
Allâhumme inni eselüke bisırri’z zâti ve bizâti’s sırrı hüve ente ve ente hüvehtecebtü binurillâhi ve nuri arşıllâhi ve biküllismillâhi min aduvvi ve aduvvillâhi bimâeti elfi la havle vela kuvvete illa billâhi hatemtu alâ nefsî ve alâ dinî ve alâ külli şey’in a’tanîhi Rabbi bihâtemillâhi’l menîillezî hateme bihi ektare’s semavâti velardi ve hasbunâllâhi ve ni’mel vekilu ni’mel Mevlâ ve ni’mennasiru ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ve selleme ecmain

Celalet Duası'nın Türkçe Anlamı:

Allah'ım! Zatının sırrı ve sırrının zatı için senden istiyorum. O sensin ve sen de O. Allah'ın nuru ile Allah'ın arşının nuru ile ve Allah'ın bütün isimleriyle örtünüp, düşmanlarımdan ve Allah'ın düşmanlarından korundum. Yüz bin kere lâ havle velâ kuvvete illa billah. (Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır.) Allah'ın gökleri ve yeryüzünü mühürlediği mührüyle kendimi, dinimi ve Rabbimin bana verdiği her şeyi mühürledim. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Allah celle celalihu, Efendimiz Muhammed'e, onun ailesine ve ashabına, hepsine salât ve selam etsin.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak