En Guzel Hazine Dualar Sureler Zikirler

Muharrem Ayının İlk 10 Gunu Okunacak Dualar


Peygamber efendimiz buyurmuşlar,“Muharem ayının ilk 10 günü sabahleyin bu duayı 3 kere okursa,gelecek muharrem ayına kadar bütün bela ve musibetlerden muhafaza olunur.”

Ayrıca aşure günü 3 defa okuyan gelecek asure gününe kadar ölümden emin olur.
“Elhamdü lillâhi Rabbi’l âlemin, ve’s salâtü ve’s selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî emcmaîn. Allahümme ente’l Ebediyyü’l gadîm. El-Hayyü’l Kerîm. El-Hannânu-l Mennân ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhe’l ısmete mine’ş-şeytânirracîm ve’l avne alâ hâzihi’n nefsi’l emmâreti bis-sui ve’l -iştiğâle bimâ yügarribunî ileyke yâ ze’l celâli ve’l ikrâm. - 

Muharrem ayında oruç tutmanın fazileti hakkında Peygamber (sav) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar.
Ramazan ayından sonraki en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur. Muharrem Ayında tutulan bir gün oruca 30 gun sevabı verilir.Bir adam Hazreti Resulullah (sav) e Ramazandan sonra bana ne zaman oruç tutmayı tavsiye edersin diye sorar. Hazreti Peygamber (sav) adama Muharrem ayında oruc tut.Zira o Allahın ayıdır.
Muharrem ayının ilk gününü oruçlu geçiren kişiye elli senelik kefaret yazılır
“Zilhiccenin sonuncu günü ile Muharremin ilk gününü oruçlu geçiren kişi geçen seneyi oruçla bitirmiş, gelecek seneyi de oruçla karşılamış olduğundan Allah-ü Teala ona elli senelik kefaret yazar.” (Gunyet’üt Talibin)
Muharrem ayında üç gün oruç tutana her gün için 900 yıllık sevap yazılır
Enes (ra)’ dan rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) buyurdu ki:
“Kim haram aylarda(n olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb’de) üç gün oruç tutarsa, o kişi için 900 yıllık ibadet sevabı verilir.”Resulullah buyurdu ki her kim herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (her güne karşılık) 900 sene ibadet sevabı yazılır.” (Taberani)
Muharremden bir gün oruca, 30 gün oruç tutmuş sevabı verilir
“Her kim Muharremden bir gün oruç tutarsa ona her güne karşılık 30 gün (oruç sevabı) vardır.”(Gunyet’üt Talibin)
Muharrem ayının onuncu günü olan AŞURE GÜNÜ dinler tarihinde çok büyük öneme haiz olan kutsal bir gündür.Dinler tarihindeki bir çok önemli olaylar bu günde meydana gelmiştir.
Hazreti Adem in tevbesinin kabul edilmesi
Hazreti Musa nın Firavunun elinden kızıldenizin ikiye yarılarak kurtulması , firavunun ve askerlerinin denizde boğulması
Hazreti Yusuf un kuyudan kurtulması
Hazreti Yakub un Hazreti Yusufa kavuşması (GÖZLERİNİN AÇILMASI)
Hazreti Nuh un tufandan kurtulması ve gemisinin Cudı dagına oturması
Hazreti Yunusun balığın karnından kurtulması
Hazreti İdrisin tevbesinin kabul edilmesi
Hazreti Eyyubun hastalıktan kurtulup şifa bulması
Hazreti İbrahimin ateşten kurtulması
Hazreti Süleymana Mülkün verildiği
Hazreti Hüseyinin şehid edilmesi
Hazreti Peygamber (sav) Aşure gününde oruç tutmuş ve bizlere de tavsiye etmişlerdir. Aşure gününde oruc tutmanın fazileti hakkında da şöyle buyurmuşlardır.
Aşure gününde tutulan oruç bir önceki senenin geçmiş günahlarına kefarettir.Aşure orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını Allahın rahmetinden umarım.Aşure gününde oruç tutun.Yahudilere muhalefet edin.Bir gün önce veya bir gün sonra oruc tutun.
Bundan dolayıdır ki Aşure orucunu tutacak olan mümin kardeşlerimiz muharrem ayının 9,10 ve 11. gününde oruç tutarlarsa sünneti en güzel bir şekilde yerine getirmiş olacaklardır. Üç gün oruç tutma imkanı olmadığında hiç değilse Aşure gününden bir gün önce yada bir gün sonra tutalım ki Yahudilere muhalefet olsun.
Bu günde oruçtan başka hayır, hasenat ve sadaka gibi güzel âdetlerin de yaşatılması isabetli ve yerinde olacaktır Herkes imkânı nispetinde ailesine, akraba ve komşularına ikram eder ve ihsanda bulunursa; şüphesiz sevabını kat kat alacaktır.
Aşure günü güsül-abdesti almak 1 sene hastalıktan korur
Aşure günü göze sürme çekmek 1 sene göz hastaligindan korur
1000 ihlas ,1000 selavat okunmalıdı r
10 çesit meyve alınmalıdır.
en az 10 kisiye selam verilmelidir
Bilhassa Peygamberimiz (S A V ) mü’minin aile efradına Aşure Günü’nde her zamankinden daha çok ikramda bulunmasını  tavsiye etmiştir. Bir Hadis-i Şerifte de şöyle buyrulur: “Her kim Aşure Günü’nde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa; Cenab-ı Hak ta senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.
En güzel bir şekilde AŞURE orucunu tutmak ısteyen mümin kardeşlerimiz 02 Kasım Cuma, 03 Kasım Cumartesi ve 04 Kasım Pazar gününde oruc tutmalıdırlar.Ama gücü ve imkanı üç gün oruç tutmaya yetmeyenler AŞURE günü ile beraber bır gün daha ya öceden yada sonradan tutmalıdırlar.
Kusluk vakti 8 rekat namaz kılınmalı :Her rekatta Fatihadan sonra 11 ihlas okunmalı
Bu mübarek Muaharrem ayında imkanlarımız ölçüsünde fakir, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmayı ihmal etmeyelim. Onların hayırlı ve makbul dualarını almaya gayret gösterelim. Onları sevindirelim ki Cenabı Allah ta hem bu dünya da hem de ahirette bizleri sevindirsin.
Yeni bir yıla bizleri kavuşturan Yüce Allaha hamd etmek, Ona şükretmek hepimizin birinci görevi olmalıdır.Geçmiş yılların muhasebesini yapalım.Günahlarımıza tevbe ve istiğfar edelim.Yapmış olduğumuz hataları düzeltelim.Geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışalım.
Cenab-ı Allah hicri yeni yılı milletimize, devletimize, İslam Alemine ve bütün insanlığa hayırlara vesile kılsın. Tüm mümin kardeşlerimizin yeni hicri yılını tebrik eder, daha nice yıllara sağlık, selamet ve kardeşlik duyguları içerisinde kavuşmayı Yüce Allah tan niyaz ederim.
Share:
dualar

Bu Blogda Ara

Translate

Arşiv

Bumerang - Yazarkafe