Salavatı Nuraniyye (Salatı Bedeviye)


Bu salavatı beş vakit namazın arkasından 3 defa mutlaka okuyun.


Yatmadan önce 7 defa okunur.
Kalp gözü açılır ve manevi sırlara erişir.
800 bin Delâil'ül Hayrat okumuş sevabı ve nimeti alır.
Günlük 100 defa okunduğunda Allah tarafından rızık ve kolay servet elde eder.
Bu salavat farz namazlarından sonra 3 defa okunursa kişi büyüden ve bütün kötülüklerden korunur.
Ruhsal durumu güçlenir.
Bu salavatı şerife yatmadan önce 7 defa merak ettiğin şeyleri rüyanda görürsün.Kötü rüya görmezsin.
Bu salavatı farz namazların arkasından 3 defa okumayı alışkanlık haline getir. 
Sabah-akşam 10 defa okunur.
Salavat-ı Bedevi Kübra'nın Fazileti
Ev, mülk,araba almak için günde 21 defa okunur.
Düşman için günde 100 defa
Muhabbbet ve sevgi için günde 45 defa okunur.
Sihir,büyü ve cin saldırılarına karşı günde 3-5-7 defa okunur.
Mağrifet ve kurtuluş için günde 70 defa okunur.
Kıyamet gününde yüzü dolunay gibi parlar.
Doğum kolaylığı,manevi güç,rahat yaşam, rızık ,servet ve bereket için günde 100 defa okunur.
Perşembe günü kuşluk vakti Duha (kuşluk) namazından sonra 3 defa okursa dileği duası kabul olur.
Hastalıklar,kalp sıkıntısı, panik atak ve tedavi için okunur.
Borçlardan kurtulmak için sabah namazından sonra 100 defa okunur.
Dilekler için salavatı bedevî kübrayı okuyup sonra ev,cami,okula yada muhtaç fakir kimselere kuru fasulye çorbası dağıtırsan ne dileğin varsa kabul olur.
Kaynaklar
1-Mevlana Hişam Kabbani 

2-El itisam

SALÂVAT-I NURANİYYE (SALÂT-I BEDEVİYE)
Allâhümme salli ve sellim ve bârik Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Şeceratil aslinnurâniyyeti Vel lem’atil kab datirrahmâniyyeti Ve efdalil halikatil insâniyyeti Ve eşrefissûretil cismâniyyeti Ve ma’denil esrârirrabbâniyyeti Ve hazâinilulumil istifâiyyeti Sahibi kabdatil asliyyeti Vel behcetisseniyyeti Ver rutbetil aliyyeti Men inderacettinnebiyyune tahte livâihi fehum minhü ve ileyhi Ve salli ve sellim ve bârik âleyhi ve alâ alihi ve sahbihi adede ma halekte ve razekte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asu men efneyte Ve sellim teslimen kesiran vel hamdulillahi rabbil âlemin. 

MÂNÂSI: Ey Rabbim, nûr ağacının kökü, rahmanî kabzanın pırıltısı, yaratılan insanların en faziletlisi, cismi olan sûretlerin en şereflisi, rabbânî sırların madeni, seçilmiş ilimler hazinesi, aslî kabzanın "Kabzatü'l-Asliyye" , âli behcetin, yüce mertebelerin "Rütbetü'l-Aliyye" sahibi, Seyidimiz, Efendimiz, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e -ki onun sancağı altında sıralanacak nebiler ki ondandır- ve onun âline, ashâbına, kıyamet günü fâni kıldıklarının dirileceği güne değin, yarattıkların, rızık verdiklerin, öldürdüklerin ve dirilttiklerin adedince, çokça salât ve selâm ediver!. Onları mübarek kılıver!. İşte o hamd ki âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur!.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak