Mesnevi Cilt 1

MEVLANA

Hayat tarzımı değiştirme yolumda Mesnevi' nin de payı olmuştu. Her bir cildini çok beğendim. Kitap okumayı seviyorsanız okumanızı tavsiye ederim.


Kitaptan bazı cümleleri burada paylaşmak istiyorum.

Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.

***
Adam ol, adamların maskarası olma; git kendi başına sahip ol, şaşkın olma.
***
Zehirden ve şekerden geçmedikçe birliğin gül bahçesinden nasıl koku alabilirsin.
***
Biz ney gibiyiz, bizdeki nağme sendendir. Biz dağ gibiyiz, bizdeki ses sendendir.
Kazanmada, kaybetmede satranç gibiyiz. Ey güzel sıfatlı! Kazanmamız kaybetmemiz sendendir.
Ey bizim canımıza can olan! Biz kim oluyoruz ki seninle birlikte meydanda bulunalım.
Biz de varlıklarımız da yoklarız, yok suretinde görünen ‘Mutlak Varlık’ sensin.
***
Anlamlı olan, güzelce ortaya çıkar, çürük olansa rezil rüsva olur.
 Ey surete tapan! Var git, anlamı bulmaya çalış. Çünkü anlam, suret bedeni üzerinde kanat gibidir.
Anlam ehliyle otur kalk da hem insanlar elde et hem de delikanlı ol.
Anlamsız can, şu bedende, hiç kuşku yok, kındaki tahta kılıç gibidir.
Kında bulunduğu sürece değerlidir. Çıktı mı yakılacak bir araç olur.
***
Umutsuzluk semtine gitme, umutlar var. Karanlığa doğru gitme, güneşler var.
Gönül, seni gönül ehlinin semtine çeker; bedense su ve çamur hapsine çeker.
Uyan, gönle gıdasını bir gönüldeşten ver. Var git, ikbali bir ikbal sahibinden ara.
***
*Allah , bir kimsenin perdesini yırtmak isterse, onu temiz kişileri kınayıp yermeye meylettirir. 
Allah bir kimsenin ayıbını örtmek isteyince de (o kimsenin) ayıplı kimselerin aybı hakkında sesi soluğu çıkmaz.
Allah bize yardım etmek dilerse biiz inleyip sızlamaya meylettirir.
Onun için ağlayan göz ne mutludur. Onun için yanıp kavrulan gönül ne mutludur.
***
Her ağlamanın sonunda, nihayet bir gülme vardır, sonu gören adam mübarek bir kuldur.
Nerede akarsu varsa orada yeşillik olur, nerede göz yaşı varsa orada rahmet olur.
İnleyen dolap gibi gözü yaşlı ol da can meydanında yeşillikler bitsin.
Gözyaşı istersen, gözyaşı saçanlara acı, merhamet istersen güçsüzlere merhamet et.
***
Şükürsüzlük uğursuz ve ayıp olduğundan şükürsüz olanı ateşin dibine götürür.
***
Dünyayı arayan olmayacak kötü bir şey aradı. Ahireti arayan ise iyi bir hal aradı. Dünyayı kazanmanın hileleri soğuktur; dünyayı terk etmenin hileleriyse caizdir.
***
Kanaat tükenmez maldır, bitmez hazinedir.


Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak