Abdulkadir Geylani Hazretlerinden Dua(El Fethur Rabbani Vel Feyzur Rahmani)

en guzel hazine

Allah’ım! Uzuvlarımızı Sana kulluk yapmakla, kalplerimizi Seni tanımakla, uzun ömürlerimizin gecesini - gündüzünü Sana lâyık olmaya çalışmakla meşgul eyle!...

Bizi, bizden önce gelip - geçmiş sâlihler topluluğuna ilhak eyle! Bizi de, onlara vermiş olduğun maddî - ma’nevî güzel rızıklarla rızıklandır. Onlar için olduğun gibi, bizim için de ol! Âmîn!.."

Bu dua, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Sultanu'l Evliya, Sertacu'l Evliya, Kutbu'r Rabbani Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin  El-Fethu'r Rabbani vel Feyzu'r Rahmani  (الفتح الرباني و الفيض الرحماني  ) adlı eserindeki birinci sohbetinde yer almaktadır.

1. Sohbet: Kadere İtiraz Etmemek

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak