Abdulkadir Geylani Hazretlerinden Dua (El Fethur Rabbani vel Feyzur Rahmani)32.Sohbet


dua

Bu dua, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Sultanu'l Evliya, Sertacu'l Evliya, Kutbu'r Rabbani Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin  El-Fethu'r Rabbani vel Feyzu'r Rahmani adlı eserindeki otuz ikinci sohbetinde yer almaktadır.


"Allah’ım! Sen, benim tövbemi de, onların tövbesini de kabul buyur! Allah’ım! Sen, beni de, onları da gafletten uyandır!

Bana da, onlara da merhamet et! Kalblerimizi ve diğer uzuvlarımızı Senin sevginin dışında her şeyden boşalt. Onları yalnız ve sadece kendine hasret.

Eğer Senin hâricinde bir şeyle meşgul olurlarsa veya olmaları gerekirse, bu takdirde diğer uzuvlar, dünyâlık husûsunda âile efrâdının geçimine hasredilsin. Nefs, âhiret işlerine hasredilsin. Kalb ve öz de yalnız ve sâdece Sana hasredilsin, ey Rabbimiz! Âmîn!...

Allah’ım! Sebeplere dayanmaktan, heveslere, hevâî duygulara, âdet - alışkanlıklara kapılmaktan Sana sığınırız. Bütün diğer hâllerde de şerlerden Sana sığınırız...

Ey Rabbimiz! Bize dünyâda iyilik ver. Âhırette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!..."


amin

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak