Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin Seher Duası


Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin Seher Duası'nın Latince Okunuşu:

İlâhî ğallekatil müluku ebvabeh. Ve babuke meftuhun lissâilîn. İlahî ğâratinnücumu venâmetil uyun. Ve entel Hayyul Kayyumullezî la ta'huzuhu sinetün ve la tevmün. İlahî fürişetil füruşu vehala küllü habîbin bihabîbihi. Ve ente habîbul müctehidîn. Ve enîsul mustevhişîn. İlahî in taradtenî an bâbike faila bâbi men ertacî. İlahî in kata’tenî an cenâbike fecenâbu men erteci. İlahî in azzebtenî feinnî mustehıkun lilazâbi vannıkam. Vein afevtenî feente ehlul cudi vel kerem. Yâ seyyidî leke ehlasal ârifun. Ve bifadlike necassâlihun. Ve biğufrânike enabel mukassırun. Yâ cemîlel afve ezıknî berde afvike ve halavete ma’rifetik. Ve in lem ekün lizalike ehlen. Feinneke ehlu’t takva ve ehlu’l mağfiret.

Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin Seher Duası'nın Türkçe Anlamı:


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ya İlâhi! Mal ve makam sahipleri kapılarını sürmelediler, senin kapın ise istekte bulunanlar için açıktır.

Ey ilâhım, yıldızlar batıp gözler uykuya daldı. Sen ise kendisini ne bir uyuklama ne de bir uyku tutmayan Hayy (hayatı ezeli ve ebedi olan)'sın, Kayyum (bütün mevcudat kendisiyle kaim olan)'sın. Ey ilâhım, (gece karanlığıyla mevcudatın üzerini örtünce) döşekler seriliverdi ve bütün sevenler sevdikleriyle baş başa kaldı. Sen, sana ulaşmak için gayret edenlerin biricik sevgilisi, (benim gibi) yalnızlık gurbetine maruz kalanların yakınısın. Ey ilâhım, beni (yani dergâhına sığınan bu kimsesiz yalnız kalmış kulunu) şayet kapından kovacak olursan, ben gidip kimin kapısına sığınayım ? Ey ilâhım, beni yakınlığından mahrum edersen, ben kimin yakınlığını umabilirim ? Ey ilâhım, şayet sen bana azab edecek olursan, ben (biliyorum ki) azaba ve cezalara müstahakım. Fakat beni affedersen (biliyorum ki) sen lütuf ve kerem ehlisin. Ey sâhibim, marifet erbabı kulların ( senden başka ne varsa yüz çevirip) sana bağlanmış Salih kulların senin fazlınla kurtuluşa ermiş, (hatalı) günahkâr olanlar da (tövbe ya Rabbi deyip) senin affına yönelmiş.

Ey affı güzel olan, ne olur affının serinliğini ve marifetinin tatlılığını bana tattır. Her ne kadar ben bunlara layık olmasam da, saygıyla önünde iki büklüm olup azabından sakınılmaya layık olan da (günahkârların günahlarını) bağışlamaya ehil olan da sensin.
imizi, evladu iyalimizi affet.
Sen affedicisin, affetmeyi seversin; sana dost olanları ve dostlarımızı affet.
Sen affedicisin, affetmeyi seversin; sevdiklerini ve kalben sevdiklerimizi affet.
Sen affedicisin, affetmeyi seversin; gençlerimizi affet ve onları bu gece hürmetine her daim senin yolunda eyle. Daha yolun başındalar onlara merhametinle muamele eyle.
imizi, evladu iyalimizi affet.
Sen affedicisin, affetmeyi seversin; sana dost olanları ve dostlarımızı affet.
Sen affedicisin, affetmeyi seversin; sevdiklerini ve kalben sevdiklerimizi affet.
Sen affedicisin, affetmeyi seversin; gençlerimizi affet ve onları bu gece hürmetine her daim senin yolunda eyle. Daha yolun başındalar onlara merhametinle muamele eyle.
Sen affedicisin, affetmeyi seversin; varlıkları nedeniyle bizleri rahmetine boğduğun yaşlılarımızı affet, onlara hayırlı ömürler ver ve son nefeslerini imanla vermelerini nasip eyle.
Sen affedicisin, affetmeyi seversin; şu anda günah bataklığında kaybolup, artık her şeyden ümidini kesenleri, senin huzuruna çıkmaya yüzü olmayanları affet, Onlara ne yapmışlarsa bağışlanacağı ümidini ver. Senden şeytanın vesveselerine aldanıp ümit kesmesinler Rabbim.
Sen affedicisin, affetmeyi seversin; mazlumların günahlarını affet, zulme uğrayanları uğradıkları bu zulümleri geçmiş günahlarının bağışlanmasına vesile kıl.
Sen affedicisin, affetmeyi seversin, mü’minleri birbirinin cehennemi eyleme. Aynı secdeye gidenleri birbirine düşürme. Birbirine düşenleri sana ettikleri secdeler dolayısıyla affet.

Ey Rabbim, sen affedici olduğun kadar aynı zamanda Kahharsın da. Kahretmeyi sevmediğini biliyoruz. Ama şimdi senin kahrına ihtiyacı olanlar var. Elimizden bir şey gelmediği için senin kahrına ihityacımız var. Filistinde çocuklara ve kadınlara kıyanları kahreyle Yârabbî. İnsanların evlerini, yurtlarını yaşanmaz edenleri kahru perişan eyle Yârabbi. Şu anda her nerede olursa olsun, Müslüman kanı dökenleri mahvü perişan eyle Yârabbi.
Sen affedicisin, affetmeyi seversin; varlıkları nedeniyle bizleri rahmetine boğduğun yaşlılarımızı affet, onlara hayırlı ömürler ver ve son nefeslerini imanla vermelerini nasip eyle.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak