Amener ResulüRabbim bizlere bu duaları okuyup, yararlarından nasiplenmeyi kısmet eder inşaallah.
 
''Bismillahirrahmanirrahim''
Amene'r resulu bima ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü'minün. Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulih. La nüferriku beyne ehadim mir rusulih. Ve kalü semi'na ve eta'na gufraneke Rabbena ve ileykel'masir. La yükelllifüllahü nefsen illa vüs'aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tüahızna innesina ev ahta'na. Rabbena ve la tahmil Aleyna isran kema hameltehü ale'lezine min kiblina. Rabbena vela tühammilna ma la takatelena bih. Va'fü anna, vagfir lena, verhamna, ente Mevlana fen'surna ale'l kavmi'l kafirin.
Amene'r-Resulu Meali
Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla;
Peygamber kendine Allah-u Teala tarafından nazil olan Kur'an'a iman etti. Mü'minlerin cümlesi de Allah-u Azimüşşan'a, meleklerine kitaplarına ve Peygamberlerine iman ettiler ve iman hususunda biz Resulleri birbirinden ayırd etmeliyiz. Ey Rabbimiz, biz Senden gelen Kur'an'ın ahkamını duyduk, ona icabet ve itaat ettik; mağfiretini isteriz, dönüşümüz ancak Sana'dır dediler. Allah, hiçbir kimseyi gücünün yettiğinin üstünde bir külfetle mükellef kılmaz. Herkesin kastettiği her şer de nefsine racidir. Mü'minler: '' Ey Rabbimiz, unutursak, hata edersek bizi hesaba çekme, Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin ağır külfetler (ukubat-ceza)ve belayı bize yükleme, günahlarımızı affet ve bizi bağışla, bize merhamet et; Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et.'' Dediler.
Amener-Resulu Fazileti
''Kim Amene'r-Resulu'yü geceleri okursa muradına kifayet eder. O gece o eve şeytan giremez.''
Bu ayeti kerimeler hakkında Resulu Ekrem Şöyle buyurdu:
''Allah-u Teala cennetin hazinelerinden olan 'Amene'r Resulu ve Ayelel Kürsi'yi bana indirdi. Allah mahlukatı yaratmazdan 2000 yıl evvel o iki ayeti kudret eli ile yazdı. Her kim gece yatsı namazından sonra o iki ayaeti okursa gece ibadetinden ona kafi gelir.''
Resulu Ekrem yine bu ayetler için şöyle buyurdu:
''Allah-u Teala, Sure-i Bakara'yı iki ayetle sona erdirdi ki,  bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem selattır, hem duadır, hem Kur'an'dır.''
Peygamber Efendimiz;
''Benim üzerim toprakla kapatılınca Fatiha Ve Amene'r-Resulu surelerini okuyun'' buyurmuştur.
Hz. Ömer ile Hz. Ali'den rivayet edilmiştir ki, Her biri: ''Aklı başında bir adam görmezdim ki, Bakara Suresi'nin sonundaki bu ayetleri okumadan uyusun.'' Demişlerdir.
Abdullah İbni Mes'ud Şöyle buyurdu:
''Resulullah Efendimize Mi'racda 3 hususi şey verildi.
1- Beş vakit namaz
2- Amene'r-Resulu
3- Ümmetinden Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme
Allame Bedrettin Ayni Şöyle buyurdu:
''Amene'r-Resulu'yü okuyanlar için, Bu ayetler, gece ibadet, vird ve zikir yerine geçer. Sevab ve fazilet olarak yeter. O gece, olması muhtemel olan afetlerden, şeytanın, cinlerin ve insanların kötülüğünden korur.''
''Cibril, Hz. Peygamber'e Bakara Suresi'nin sonunda 'Amin'' demeyi telkin etti.'' Diye de Ebu Meysere'ye ait bir rivayet bulunmaktadır.
İbni Abidin Şöyle buyurdu:
''Cenazeyi defnettikten sonra, yanına oturup ya da çömelip, sessiz bir şekilde Bakara Suresi'nin başını ve sonunu okumak, ölü için dua ve istiğfar etmek müstehaptır.''
Ukbe bin Amir şöyle buyurmuştur:
''Bakara Suresi'nin sonundaki iki ayet ''AmenerResulu'yü'' başından başlayarak sonuna dek sık sık okuyunuz. Çünkü Allah-u Teala, onlarla Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'i mümtaz kılmıştır.''


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak