Salat-ı Nariye

salavat

Salat-ı Nariye'nin bir adı da Salat-ı tefriciyyedir.Salat-ı nariye de büyük salevatlardandır.Salevat maksadıyla okunabildiği gibi sıkıntılı zamanlarda da hatmi yapılabilir.

Her gün Peygamber Efendimize çokça salevât okumalıdır. Bilhassa salât-ı münciye, salât-ı nâriye ve salât-ı fethiyye'ye devam edilmelidir. Herhangi bir sıkıntı anında bunların hatmi yapılarak duâ edilirse, Cenâb-ı Hakk dilekleri kabul eder. Salât-ı Münciye'nin hatmi 1000 , salât-ı nâriye'nin hatmi ise 4444 defa okumaktır

SALATI NARİYE (TEFCİRİYYE)OKUNUŞU:


"Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedini'l-lezi tenhallü bi-hil'ukadü ve tenfericü bihi'l-kürabü ve tükda bihi'l-havâicü ve tünâlü bihi'r rağaibü ve husnü'lhavâtimi ve husnü'l-havâtimi ve yüsteska'l ğamâmü bivechihi'l-kerim ve alâ âlihii ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi-adedi külli ma'lûmin lek.“

Mânâsı:

Allâh'ım, kendisi hürmetine düğümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-ü hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtınca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.“


Bu çeşit duaların hem maddi hayatımız için, hem de uhrevi istikbalimiz için şüphesiz pek çok faydası vardır. İhtiyaçlar bu duayı okumanın vakti ve zamanı olarak değerlendirilmeli ve dua Allah rızası için okunmalı ve istediğimiz şeyin hakkımızda hayırlı ise tahakkuk etmesi istenilmelidir.

Kur'an-ı kerimin şu ayetleri bu hususta İlahi takdirin karşısında en büyük tesellisi olmalıdır:

“Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onlara hem kız, hem erkek çocuklarını bir arada verir. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi bütünüyle bilendir. Her şeye gücü yetendir.”( Şura Suresi, 49-50 )

Bunun için Allah'tan hakkımızda hayırlı olan ne ise onu istemeli. Dua ederken bu husus dikkatten uzak tutulmamalıdır.
Salatı Nariye Okumanın Faydaları
Salavatı nariye çok büyük bir güçtür. Her gün okunduğu taktirde, yeryüzünde hiç kimseye boyun eğmek zorunda kalmaz. Ezberden okunursa kendisine büyük güç ve bereket verecektir. Dünyanın bütün işlerinde başarılı olacaktır. Allah kendisine yardım eder. Her dünyevi mesele, sıkıntı, sorunları çözümü ve başarı için bu salavat ezberden okunur. Sıraladığımızda ise,
  • Sabah namazından sonra 41 defa ezberden temiz bir kalp ve niyetle okunursa Allah işlerini kolaylaştırır.
  • Bu salavat 313 defa okunursa mucizevi bir şekilde maneviyatı yükselir. Kalp gözü açılır.
  • Herhangi bir hacet ve niyete ulaşmak için 4444 defa ezberden okunursa tüm iyilik kapıları ona açılır. 7 günde bitirilir.
  • Manevi yolda ilerlemek içinde bu salavatı 4444 defa okunması tavsiye edilir.
  • Yüksek rütbe, terfi ve rızık için bu salavat günlük 11 defa ezberden okunur.
  • Bu salavatı bin defa okunmasında çok faydalıdır. İstediğini alır.
  • Beş vakit farz namazın arkasından 11 defa okuyan zengin olur. Hasta için bu salavatı 7 kişi paylaşıp okursa, Allah'ın izniyle şifa bulur.
"Faydaları ve hikmetleri çok olan "salatı nariye " okuyun".

Dua ile Kalın…
Sevgiler

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak