Turkce Bayram Duası

BAYRAM DUASI

Ya İlaahii,
Bu bayram sabahı rahmetin sağnak sağnak yağdığı bu sabah senin kapına, boyun bükerek, duayı müminin en samimi ibadeti bilerek, sığınılacak tek kapının “Senin kapın” olduğunu bilerek geldik Ya rabbi!

Yalnız sana inanıyor ve yalnız senden yardım diliyoruz! Sen “SEM’İ”sin, duamızı işitensin! Sen “BASİR”sin, bizleri gören ve gözetensin!
Kapına geldik bu Bu bayram sabahı beytullahı dolduran mü’minlerle birlikte el açtık, dualarımızın kabulu için vesile kıldık, Bu aciz ellerimizi kudretinle tut boş çevirme Ya Rabbi!
Ya Rabbi; Bu bayram sabahında Kâbe’de, tavafta olup, gönlü seninle olanların, Mültezemde yaşlı gözlerle sana sığınanların, Ravza’da Yeşil Kubbe önünde rasulunun huzurunda sana el açanların dualarına kat dualarımızı! Ve kabul eyle Yarabbi!
Ey Âlemlerin Sultanı ve her şeyin sahibi olan Allah’ım;
Sen koru bizleri. Varlığın şerrinden, azdırmasından sana sığınırız. Bizleri verdiğin dünya nimetlerini senin yolunda harcamaktan zevk alan kullarından eyle Ya Rabbi!,
“Yediğinin, giydiğinin ve elinle verdiğinin sahibisin, gerisi mirasçınındır” diyen H.z Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in yolunun yolcularından olmayı nasib eyle Ya Rabbi!
Ya İlahel Alemin!
İçimize öyle bir merhamet ver ki, “Rahim” isminin tecellileri ile saadet Asrındaki sahabeler gibi sevgili olalım birbirimize. Bizi birbirimize sevgili, düşmanlarımıza karşı kuvvetli kıl Ya Rabbi!
Öyle bir ömür sürdür ki, sevginle ömrümüzü öyle doldur ki, her gittiğimiz yere Senin sevgini ve ismini götürenlerden olalım Ya Rabbi!
Ya Rabbi; Şu Mübarek Ramazanda Kur’an-ı Hakimini Okuduk, Okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızla amel etmeyi nasib et Ve O Rasulu Kibriya (S.A.V.)’in havz-i kevseri başında buluşanlardan eyle bizleri Ya Rabbi!
Yüzümüzün karasına, eksiklerimizin çokluğuna bakma ne olur Ya Rabbi!
Biz aciziz sen kudretli, Biz zayıfız sen kuvvetli, Kudretinle Bizleri Koru Kuvvetinle Zalimleri Kahreyle Ya Rabbi!
Ya Rabbi, cezandan affına sığındık, gazabından rızana sığındık. Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, bizleride affet Yâ Rabbi, bizim hatâlarımızı, bilmeden yaptıklarımızı, Senin bizden çok iyi bildiğin hallerimizi mağfiret eyle. Allah’ım, hatâen ve kasten yaptıklarımızı ve bizde olan her şeyimizi mağfiret eyle!
Ey Rabbim! Acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan cimrilikten, takatsızlıktan, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, darlıktan sana sığınırız. Fakirlikten, küfürden, fısktan, nifaktan, yapdığını insanların duyması ve medh etmeleri için yapmaktan, riyâdan, kibirden, sana sığınırız. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, ve kötü hastalıklardan sana sığınırız.
Ey Rabbim! Bizleri, iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl. Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalplerimizi dînin üzere sâbit kıl.
Tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, vermiş olduğumuz, fitre ve zekatları dergah-ı izzetinde Kabul eyle Ya Rabbi!
Bundan Evvel bu saatlerde aramızda olan, ancak şimdi senin huzurunda bulunamayan kulların akıbetlerini hayırlı eyle. Makamlarını Cennet eyle. Kabirlerini nurlandır Ya Rabbi!
Bizi her türlü felaketlerden, Musibetlerden, Kazalardan, Belalardan, Afetlerden, Cinlerin, Şeytanların ve İnsanların Şerrinden muhafaza eyle Ya Rabbi!
Son nefeste cümlemize kelime-i şehadetle ki buyurun
“Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülühü diyerek çene kapamayı nasip eyle…. Amin, bi hurmeti Taha ve Yasin. Veselamün alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil aleminel FATİHA.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak