Türkçe Hatim Duası

hatim duası 
Ya Rabbelalemin! Şu anda kapına geldik. Yüce divanına durduk, bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık, bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme Ya Rabbi !
Okumuş olduğumuz hatm-i şerifi; aşr-ı şerifleri ahsen surette kabul eyle.
Ya Rabbi !
Cemi hata ve kusurlardan salim eyle.
Ya Rabbi !
hasıl olan sevabı evvela Peygamber (s.a.v.) efendimizin mübarek, aziz, latif ruh-ı tayyibelerine hediye eyledik kabul eyle.
Ya Rabbi !
İlk Peygamber Hz. Adem (a.s.) dan bu güne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediye eyledik, lsâl eyle.
Ya Rabbi!
Kur'an-ı Kerim’i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabiin, tebe-i tabiin, Müfessirin ve muhaddisin'in ruhlarına hediye eyledik, isâI eyle.
Ya Rabbi !
Din, vatan, hak ve hakikat Uğuruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarını meclisimizden    haberdar eyle
Ya Rabbi !
Bu hatm-ı şerife (mevlid-I şerife) vesile olanların emellerini makbul, günahlarını mağfur, ticaretlerini “Len tebür" eyIe.
Her ne murat Ile okutmuşlarsa muratlarına naiI eyle
Ya Rabbi !
Bu aileden ahrete göçenlerin günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle. Peygamberimizin (s.a.v) şefaatine nail eyle.
Ya Rabbi !
Uzaktan ve yakından gelip, şurada toplanan aziz din kardeşlerimizin de ölmüşlerine rahmet, geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle.
Ya Rabbi !
Şu mübarek gecede: "Toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, bir fatiha okuyacak kimsesi kalmamış müslüman kardeşlerimizin de taksiratlarını affeyle.
Ya Rabbi !
Yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermeyip, onları islah eyle.  
Ya Rabbi !
Islah olacak halleri yoksa onları KAHHAR ism-i şerifinle kahr u perişan eyle.
Ya Rabbi !
Ümmet-i Muhammed'in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına hayırlı edalar ıhsan eyle.
Ya Rabbi !
Öbür alemde estaizu billah “ferikun fil cenneti ve ferikun fis seiyr” Cennet ve cehennem fırkaları ayrılacağı zaman bizleri cennet fırkasına dahil eyle.
Ya Rabbi !
Kuı-'an-ı Kerim’in nurlu yolundan bizleri ayırma ya Rabbi! Onun ahkamını yaşayıp, tatbik edenlerden eyle.
Ya Rabbi !
Kıyamet gününe kadar baki kalacağını vaat ettiğin Din-i İslamı ülkemizde payidar eyle.
Ya Rabbi !
Namazı niyazı bırakan, içki ve kumarla evinin yolunu unutan, çeşit çeşit fenalıklara koyulan Müslüman kardeşlerimize de hidayetler nasip eyle.
Ya Rabbi !
Çocuklarımızı edepli, ahlaklı, faziletli, anasına, babasına, hocasına saygı gösteren, Allah'ına, peygamberine hürmet ve tazim edenlerden eyle.
Ya Rabbi !
Vatanına, milletine, din ve mukaddesatına gönülden bağlı olanlardan eyle.
Ya Rabbi !
 Namazına-niyazına,   ibadat u taatına devam edenlerden eyle.
Ya Rabbi !
Her türlü afetlerden, musibetlerden, hastalıklardan, tehlikelerden. zarar ve ziyanlardan bizleri hıfz u himaye eyle.
Ya Rabbi !
Hassaten günah hastalıklarından, haramlardan, ahlaksızlıklardan, yalandan, gıybetten, riyadan, hasetten ve kibirden muhafaza eyle.
Ya Rabbi !
Bütün kıymetli uzuvlarımızı mevlam ne için yaratmış isen, o yerde kullanma şuurunu bizlere ihsan eyle.
Ya Rabbi !
Kabul olunmayacak dua Ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve Islama faydalı olmayan bilgiden, bir müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle.
Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde, nasip olması için buyurun bir kelime-i  şehadet :
“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü”
Ya Rabbi !
Bu kelime-i mübarekeyi söyleyerek  ruh teslim etmek cümlemize nasib eyle.
Ya Rabbel'alemin !
Biz sana yalvarmasını bilmiyor ve beceremiyoruz. Sana yalvarmasını bilenler ve becerenler hürmetine dualarımızı kabul eyle.
Ya Rabbi !
"AMIN" diyen şu kullarını iki cihanda aziz eyle. Cennetinle, cemalinle bizleri şereflendir.
“Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun ve salamun alel murselin vel hamdu lillahi Rabbil” alemin.
El-Fatiha

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak