Evvabin Namazı


evvabin namazı

Evvâbîn, evvâb kelimesinin çoğulu olup, tevbe ve istiğfar ederek Allah Teâlâ'ya çokca yönelen kişi demektir.
 Bu namaz altı rekât olup akşam namazından sonra, bir iki veya üç selâmla kılınır. Bu namazın delili şu âyet-i kerîmedir: "Rabbiniz, sizin kalblerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız, şunu bilin ki Allah, kötülükten yüz çevirerek tövbeye yönelenleri (evvâbîn) son derece bağışlayıcıdır."
Ammâr b. Yâsir (r. anhümâ)'den şu hadis rivayet edilmiştir: "Her kim akşam namazından sonra altı rekat namaz kılarsa denizin köpükleri kadar da olsa Allah Teâlâ onun günahlarını mağfiret eder."
Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: Hz. Peygamber Evvabin namazına devam ettiği kadar Duha namazına devam etmezdi. (Hakim, fil-Mustedrek)
"Bir kimse Akşam namazından sonra hiç konuşmadan altı rekat namaz kılsa, o namaz (sevap bakımından) on iki senelik ibadete denk olur." (Tirmizi, Mevakit, 204)
Hepsini bir selam ile veya iki rekatta birer selam ile kılınabilir.
Evvabin namazı kılarken, kazaya niyet edilirse, hem bu büyük sevablara kavuşulmuş, hem de kaza borcu ödenmiş olur. Kaza borcu olan, kazaya niyet etmeden, nafile olan evvabin namazını kılarsa, bu sevablara kavuşamaz. Çünkü Hazret-i Ali’nin naklettiği bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Farz namaz borcu olanın nâfile kılması, doğumu yaklaşmışken, çocuğunu düşüren hâmileye benzer. Artık bu kadına, hâmile de, ana da denmez. Bu kimse de böyle olup, farz namazlarını ödemedikçe, Allahü teâlâ, onun nâfile namazlarını kabul etmez.) [Zahire-i Fıkh, Fütuh-ul-gayb m. 48]
Cübbeli Ahmet Hocadan dinlemek için videoyu tıklayın:

**Kim sabah ve akşam namazından sonra ayakları iki katlı olduğu halde ve konuşmadan evvel bu zikri söylerse, kendisine on hasene(iyilik) yazılır,ondan on seyyie(günah) silinir ve o,on derece yükseltilir.O gün her kötülükten muhafaza içinde olur,şeytandan korunur.O gün ona,Allah’a ortak koşmaktan başka hiçbir günah yapışmaz.”
O dua şudur:
Lâilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedihil-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.
Anlamı:Allah’tan başka ilah yoktur.O birdir ve O’nu eşi yoktur.Mülk O’nundur ve hamd O’nadır.Diriltir ve öldürür.O diridir,ölmez.Hayır O’nun elindedir.O her şeye muktedirdir
**Akşam namazında selam verdikten sonra yedi defa bunu(aşağıdaki duayı)oku.Çünkü bunu söyledikten sonra o gece ölsen,ateşten korunmana dair sana ahitname yazılır.Sabah namazını kıldıktan sonra da böyle söyle,zira o gün ölsen ateşten sana korunma taahhüdü yazılır.”
Allâhümme ecirnî minennâr.
Anlamı:Allah’ım beni ateşten koru!
**6 rekat , sünnetle beraber 8 rekat evvabin namazı on iki senelik ibadete denktir. Akşam namazından sonra 2 şer rekattan 6 rekat dünya kelamı konuşmadan kılınır. Tesbihten önce akşam namazından sonra. Kesinlikle dünya kelamı konuşulmayacak.
Her gün 20 rekat kılana Allah cennette bir köşk ihsan eder. (Tirmizi)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak