Akika Kurbanı


“Yeni doğan çocuğun başındaki saçına Arapçada “akika” denir.

Akika kurbanı kesildiği gün çocuğun saçı tıraş edildiği için kurbana da “akika” adı verilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın akika kurbanı tanımı;  “Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, “akîka” adı verilir.” şeklindedir. Yeni çocuğu olduğu vakitte ya da imkan bulduğu bir anda kesilen akika, Allah’ın bahşettiği çocuk için şükür vesiledir.

Akika kurbanının kesilmesi, Hanefi mezhebince mubah ve güzeldir. Uç İmama göre ise sünnettir.”

Akika kurbanının çocuğun doğumunun yedinci günü kesilmesi müstehaptır.

Hz. Aişe (r.a.)'den şöyle rivayet edilmektedir:

"Resul-i Ekrem (asm} bize erkek çocuklar için iki, kız çocukları için bir koyun (akika) olarak kurban etmemizi emretti." (İbn Mâce hadis no: 3163, Zebâih, no: 1515).

Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akîka kurbanı karşılığında bir rehine gibidir. Akîka kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.” (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 21)

Kurban yedinci gün kesilmezse Hz. Aişe (radıyallahü anha)’nm belirttiğine göre on dördüncü veya yirmi birinci günlerde kesilebileceği gibi daha önce veya daha sonra kesilmesi de caizdir.”

“Kurbana elverişli olan hayvan akikaya da yeterli olur. Erkek çocuk için bu kurban kesilebileceği gibi kız çocuk için de kesilir. Bunlardan her biri için bir koyun kesilmesi yeterli olur. Erkek çocuk için iki kurban kesilmesi gerektiğini söyleyenler de vardır.”

“Akika kurbanının kemikleri, çocuğun sağlık ve selametine bir hayır dileği olsun diye kırılmayıp, yalnız ek yerlerinden ayrılır ve öylece pişirilir. Bunu yapmak müstehaptır. Diğer bir bakımdan da, çocuğun mütevazi olmasına ve kötü huylardan korunmuş olmasına bir işaret olsun diye kemiklerin kırılması müstehap görülmüştür.

Akika kurbanının etinden sahibi yiyebilir, başkalarına da yedirebilir, sadakada verebilir.”

“Rasulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimiz Hz. Hüseyin (radıyallahü anh) için kesilen akikanın bacağının ebeye verilmesini emretmiştir.

Kurbanın kanından çocuğun başına sürülmesi cahiliye adetinden idi, Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bunu yasakladı, onun yerine zaferen veya haluk sürülmesini emretti.”

“Çocuk doğduğunda kesilen akika kurbanı İslam’ın çok önemli edep ve prensiplerindendir. Çünkü Müslümanların çoğalmasında yegane unsur evladın doğumudur ve buna şükretmek gerekmektedir. İşte bu kurban, o şükrün bariz bir ifadesidir.”1‘391

“Semre (radıyallahü anh) anlatır ki:

Rasulullah (sallallahü aleyhi ve selem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Her çocuk akikasının karşılığında alınmış bir rehindir!”

Bunun manası, çocuğun afet ve belâlardan korunması, akikasına bağlıdır demek olabilir.

Yahut çocuk rehin bırakılmış bir şeydir, akikası kesilmeyince, ondan tam manasıyla faydalanılamaz demek olabilir.

Yahut çocuğun ana babasına şefaati, akikasının kesilmesine bağlıdır; akikası kesilmeden, bu yönden şefaatine kavuşamazlar demek olabilir.”

Mehmet Zahid Kotku Efendi şöyle buyurmuştur:

“Çocuklar için akika kurbanı kesilmezse ahirette çocuk anne babasını tanıyamaz ve şefaat hakkını kullanamaz.”

Akika kurbanını kimler kesebilir?


Akika kurbanı çocukların babası tarafından kesilebildiği gibi, babanın vekaletini verdiği bir kimse tarafından da kesilebilir. Bir kişi eğer adına kurban kesilememişse,  kendisi için de kurban kesebilir. Peygamber Efendimiz’in kendisi ve iki oturunu adına akika kurbanı kestiği rivayet edilir.

Erkek ve kız çocuğu adına birer kurban kesilmesi müstehaptır. Akika kurbanı kesilirken; anne ve ya babanın etmesi gereken bir dua vardır. Bu dua; “Yâ Rabbi, bu benim çocuğumun akîkasıdır. Onun cehennem ateşinden kurtuluş fidyesi olsun.” şeklindedir. 

Akika kurbanı keserken okunması gereken dua;

“Allahümme hazihi akikatü fülanin demüha bidemihi,ve lahmüha bilahmhi,ve azmüha biazmihi,ve cildüha bicildihi,ve şa'ruha bişa'rihi,Allahümme-calha bidaen libni fülanin minennarı.”


(Ey Allah’ım bu ....(falanın) akika kurbanıdır. Bu kurbanın kanına karşı falancanın kanını ve etine karşı etini sana takdim ediyorum. Kemiklerine karşı kemiklerini, derisine karşı derisini, ve saçlarına karşı yününü takdim ediyorum. Ey Allah’ım bu kurbanı Falanca oğlumun/kızımın cehennemden kurtulması için fidye olarak kabul et!..)

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak