En Guzel Hazine Dualar Sureler Zikirler

Akika Kurbanı


“Yeni doğan çocuğun başındaki saçına Arapçada “akika” denir.

Akika kurbanı kesildiği gün çocuğun saçı tıraş edildiği için kurbana da “akika” adı verilmiştir.

Akika kurbanının kesilmesi, Hanefi mezhebince mubah ve güzeldir. Uç İmama göre ise sünnettir.”

Akika kurbanının çocuğun doğumunun yedinci günü kesilmesi müstehaptır.

Kurban yedinci gün kesilmezse Hz. Aişe (radıyallahü anha)’nm belirttiğine göre on dördüncü veya yirmi birinci günlerde kesilebileceği gibi daha önce veya daha sonra kesilmesi de caizdir.”

“Kurbana elverişli olan hayvan akikaya da yeterli olur. Erkek çocuk için bu kurban kesilebileceği gibi kız çocuk için de kesilir. Bunlardan her biri için bir koyun kesilmesi yeterli olur. Erkek çocuk için iki kurban kesilmesi gerektiğini söyleyenler de vardır.”

“Akika kurbanı kesilecek olduğu yere götürülürken şu dua okunur.”

çocuğun ismi söylenir.

Babasına nispet edilerek çocuğun ismi söylenir Misal: Ahmet’in oğlu veya kızı

“Akika kurbanının kemikleri, çocuğun sağlık ve selametine bir hayır dileği olsun diye kırılmayıp, yalnız ek yerlerinden ayrılır ve öylece pişirilir. Bunu yapmak müstehaptır. Diğer bir bakımdan da, çocuğun mütevazi olmasına ve kötü huylardan korunmuş olmasına bir işaret olsun diye kemiklerin kırılması müstehap görülmüştür.

Akika kurbanının etinden sahibi yiyebilir, başkalarına da yedirebilir, sadakada verebilir.”

“Rasulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimiz Hz. Hüseyin (radıyallahü anh) için kesilen akikanın bacağının ebeye verilmesini emretmiştir.

Kurbanın kanından çocuğun başına sürülmesi cahiliye adetinden idi, Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bunu yasakladı, onun yerine zaferen veya haluk sürülmesini emretti.”

“Çocuk doğduğunda kesilen akika kurbanı İslam’ın çok önemli edep ve prensiplerindendir. Çünkü Müslümanların çoğalmasında yegane unsur evladın doğumudur ve buna şükretmek gerekmektedir. İşte bu kurban, o şükrün bariz bir ifadesidir.”1‘391

“Semre (radıyallahü anh) anlatır ki:

Rasulullah (sallallahü aleyhi ve selem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Her çocuk akikasının karşılığında alınmış bir rehindir!”

Bunun manası, çocuğun afet ve belâlardan korunması, akikasına bağlıdır demek olabilir.

Yahut çocuk rehin bırakılmış bir şeydir, akikası kesilmeyince, ondan tam manasıyla faydalanılamaz demek olabilir.

Yahut çocuğun ana babasına şefaati, akikasının kesilmesine bağlıdır; akikası kesilmeden, bu yönden şefaatine kavuşamazlar demek olabilir.”

Mehmet Zahid Kotku Efendi şöyle buyurmuştur:

“Çocuklar için akika kurbanı kesilmezse ahirette çocuk anne babasını tanıyamaz ve şefaat hakkını kullanamaz.”
Share:
dualar

Bu Blogda Ara

Translate

Arşiv

Bumerang - Yazarkafe